THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Hümanizmin en üst zirvesi: Dünyaya Bakü örneği

 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
10539
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 5 Kasım 2018 – Newtimes.az

Azerbaycan başkentinde düzenlenen VI. Uluslararası İnsani Forumu başarıyla sona erdi. Bu sefer Forum'un temel konusu yaratıcılık ve insan gelişimi oldu.Tabii, bu konular tümüyle hümanizm bağlamında ele alındı. Forum'a dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce kişi katıldı. Açılış töreninde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uzun bir konuşma yaptı. Katılımcılar, iki gün boyunca konuya ilişkin ilginç fikir alış-verişi yaptılar. Forum, ayrıca Güney Kafkasya'da bazı güçlerin gerilimi daha da artırmağa gayret etmesi sonucunda oluşan genel manzaranın bir haylı zıt konuma gelmesi açısından da önem arzediyordu. Ermenistan, bu süreç bağlamında sözde insani konuda toplantı düzenlemeğe gayret etti. Fakat net bir sonuc alamadı. Bakü Uluslararası İnsani Forumu'nda ise tüm dünya için güncel olan ve farklı alanları kapsayan önemli konulara değinildi. Bu açıdan Forum'un jeopolitik önemini detaylı inceleme gereksinimi duymaktayız.

Odlar Yurdu: dayanışma ve tolerans mekanı

Azerbaycan, insani konularda işbirliğine ilişkin çok sayıda saygın uluslararası toplantıya ev sahibliği yapmıştır. Bu toplantılar sırasında Birleşik Milletler Medeniyetler İttifakı Küresel Forumu, Dünya Dini Liderler Zirvesi, Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu, Bakü Uluslararası İnsani Forumu gibi artık tüm dünyada ünlenen bir çok toplantılar vardır. Söz konusu toplantılar, Azerbaycan'ın somut olarak tüm insani konuları kapsayan saygın toplantıları belli bir süre zarfında gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu toplantılarda sivilizasyonlar, dinler, kütlürler, eğitim, bilim, sağlık, çevre ve diğer insani konulara ilişkin meseleler ele alınıyor. Gerçek anlamda Azerbaycan, günümüzde güncel insani sorunların ciddi biçimde ele alındığı mekana dönüşmüştür.

25-26 Ekim tarihte Bakü'de altıncısı düzenlenen Uluslararası İnsani Forumu, dünyada yeteri kadar saygınlık kazanmıştır. Forum, 2010 yılında Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanları'nın girişimiyle düzenlenmiştir. Artık altıncısı yapıldı. Forum'a katılım oranı ve ilgi her yıl daha da artmaktadır. Bu ise Forum'un başarılı müzakere platformüne dönüştüğünü gösteriyor. Bu sene Forum'a 90'nı aşkın ülkeden ve 24 uluslararası örgütten 580'i aşkın temsilci, özellikle 15 ülkeden 40'dan fazla milletvekili, 46 ülkenin diplomatik temsilcilik başkanları, çok sayıda şirket başkanları, bilim adamları ve uzmanlar katıldılar.

''Yeni Dünya ve yeni insan oluşturalım: Yaratıcılık ve insan gelişimi'' konusuna adanan Forum'da iki gün boyunca farklı oturum ve panellerde 150'yi aşkın konuşma yapıldı. Forum'da gelecekte dünyayı oluşturacak yaratıcı düşünce ve onların gerçekleştirilmesi yollarının belirlenmesi konuları detaylı biçimde ele alındı.

Forum'un bu konuya adanmasının belli sebepleri bulunuyor. Herkes günümüz dünyasında insan faktörünün öneminin daha da arttığı görüşündedir. Maaleseef, bu konuda pozitif hususların yanı sıra kaygılara neden olan faktörler de bulunmaktadır. Genel anlamda bilim adamları, insanın gelişmesi konusuna daha fazla dikkat ayırıyorlar. Genel düşünce bu süreçte insanın yaratıcı imkanlarının daha da gelişmesinin en önemli rollerden biri olacağı yönünde.

Bakü Uluslararası İnsani Forumu çerçevesinde bu konunun detaylı miçimde ele alınması günümüz talepleri bağlamında büyük önem arzetmektedir. İnsanın gelişmesinin direkt yaratıcılıkla ilişkilendirilmesi sırf insani yaklaşımdır. Bu husus kültür, sivil ve hümanizmin yanı sıra, manevi-ahlaki niteliği de kapsıyor. Yapılan görüşmelerde de bu konuya detaylı değinildi.

Kuşkusuz, Forum'un başarısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in anlamlı konuşmasının etkisi büyüktür. Devlet başkanı, toplantının faaliyetini kapsayan tüm konuları net biçimde özetledi (Bkz: Bakü'de VI. Uluslararası İnsani Forumu işe başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Forum'un açılış törenine katıldı / AZERTAC, 25 Ekim 2018). Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın bu tür toplantıları düzenlemeğe tam hakkı bulunduğunu somut örneklerle bir kez daha ispatladı. Devlet başkanı, "Geleneksel dinlerin mabedlerinin – Katolik, Ortodoks kiliselerinin, sinagogların onarımı ve yapılması Azerbaycan'da bir gerçek. Bu gerçek, ülkemizde çok güzel toplumsal ortam oluşturuyor.'' dedi (Bkz, a.g.k.).

Çokkültürlülük ve ulusal değerler: vahdet arama yolunda

Bu yönde düşüncelerini açıklamakta devam eden Cumhurbaşkanı, "Çokkültürlülük, Azerbaycan'da devlet siyasetidir. Biz kendi milli, dini geleneklerimize çok bağlıyız, sadığız ve milli değerler gelecek kalkınmamız için önemli rol oynamaktadır. Günümüzde Azerbaycan devleti, derin ulusal değerler, milli ve manevi değerler üzerine kurulmuştur'' ifadelerini kullandı (a.g.k.)

Bu husus, Azerbaycan'da insan gelişimi için gereken tüm önemli değerlerin ciddi biçimde korunduğunu gösteriyor. Zira, ülkede farklı dinlere ait kültürel anıtlar korunuyor, herkesin dini inancına büyük saygı gösteriliyor, aynı zamanda Azerbaycan, milli ve manevi değerlerine büyük önem veren bir ülke. Çokkültürlülük, Azerbaycanlılar'ın yaşam felsefesi, hayat biçimidir.

Bunun yanı sıra "... biz dünyaya açığız. Azerbaycan, dünyada çokkültürlülüğün unvanlarından birine dönüşmüştür ve bu şerefli statü artık uluslararası kamuoyu tarafından tanınıyor... Dünya kamuoyunun dikkatini Azerbaycan'da devlet politikası, hayat biçimi olan çokkültürlülüğe yöneltmeğe çalıştığımızı göstermek istedik" (a.g.k.).

Bu yüzden Forum'da çokkültürlülüğün Azerbaycan örneği detaylı biçimde ele alındı. Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar, çokkültürlülüğün devlet politikası düzeyine kaldırıldığında yeteri kadar pozitif sonuçlar doğurmasının mümkünlüğüne bir kez daha emin oldular. Bu ise farklı çevrelerde çokkültürlülükle ilgili zıt düşüncelerin ortaya atılmasının doğru olmadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bu bağlamda açılış törenindeki konuşmasında altını çizerek söylediği bir tez genel anlamda Forum'un başlıca ilkesi olarak kabul edilebilir. Devlet başkanı, bu konuda "Biz çokkültürlülüğün meyvesini günlük yaşamda görüyoruz. Bu gün Azerbaycan'da yaşanan istikrar, dayanışma, milli birlik söz konusu değerlere bağlıdır." (a.g.k.)

Aslında bu sözlerde Forum'da ele alınan sorunların tüm insani boyutları detaylı ve kapsamlı biçimde ifade edilmiş bulunuyor. Çünkü her ülkenin ve genellikle tüm insanlığın başlıca ülküsü istikrara, insanlar arasında ırk ve din ayırımı gözetmeksizin dayanışmaya ve bütün değerlerin korunmasına çalışmaktan ibaret. Azerbaycan, egemen ve bağımsız devlet olarak bunu başarmak için somut model sunuyor. Ayrıca kendisi bu modeli gerçekleştirerek somut sonuçlar elde etmiştir.

Bu özellik Azerbaycan'ın sadece iç politikasına ait değildir. Dış politikada da Bakü'nün, insani değerlere sonsuz saygısı her adımda açıkca görülüyor. Bu sırada devlet başkanının Forum'da Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorununun adaletli ve barışcıl yolla çözümüne değinmesini özellikle kaydetmek gerekir. İlham Aliyev, bu meseleyi haklı olarak insani felaket bağlamında yorumluyor. Cumhurbaşkanı, konuşmasında, "... biz insani konularda işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bu konular dost ülkelerle gerek ikili, gerekse de uluslararası platformlar çerçevesinde hep gündemimizde yer alıyor. Ancak Azerbaycan kendisi büyük insani felaketle yüzleşmiştir." (a.g.k.).

Bu husus Azerbaycan yönetiminin ülkenin ciddi insani felaketle yüzleşmesine rağmen dış politikada hep insani işbirliğine, dayanışmaya büyük önem verdiğini açıkca ortaya koymaktadır (Örneğin, İslam dayanışması veya Bakü süreci aracılığıyla İslam İşbirliği Örgütü ile Avrupa Konseyi arasında real diyalog oluşturmak yönünde yürütülen işler). Bu husus, sadece demokratik devletin faaliyetinde kendini gösterebilir. Azerbaycan, tüm dünyaya gerçek anlamda işbirliği, dostluk, karşılıklı saygı ve adalet prensiplerini ciddi şekilde uygulayan devlet olduğunu sergilemektedir.

Böylece VI. Uluslararası Bakü İnsani Forumu, önemli konuları ele almakla dünyada barışın, işbirliğinin, hümanizmin ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Azerbaycan yönetimi, somut programlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde karşılıklı faydalı işbirliğinin temini yönünde önemli adımlar atmağı kararlılıkla sürdürüyor. Bu vesileyle önümüzdeki VII. Bakü Uluslararası İnsani Forumu'nun da başarıyla düzenleneceği her hangi kuşku yoktur.

Newtimes.az

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...