THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

2019 yılının ilk üç ayı: başarılar ve hedefler

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Uluslararası ilişkiler »»Çatışmalar »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
8744
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 6 Mayıs 2019 – Newtimes.az

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığıyla yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 2019 yılının ilk üç ayında sosyoekonomik kalkınmanın sonuçları ve ileriki dönemde yapılması gereken görevler masaya yatırıldı. Toplantıda uzun bir konuşma yapan devlet başkanı, net veriler doğrultusunda yılın ilk üç ayında elde edilen başarılara değindi. Sosyoekonomik reformların gerçekleştirilmesi sonucunda vatandaşların yaşam seviyesinin iyileştirilmesi net rakamlarla ifade edildi. Bu bağlamda Azerbaycan'da yapılan reform sürecinin başlıca hususlarına vurgu yapıldı. Devlet başkanı, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkileri ve dış politikanın Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorunu ile ilgili bölümüne de özellikle yer verdi. Bütün bu gelişmelerin jeopolitik analizinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İnsan kaynaklarının gelişmesi namına: sosyoekonomik reformların başlıca hedefi

Azerbaycan, Güney Kafkasya'nın kuşkusuz lideri olarak kalkınma hızını başarıyla sürdürüyor. Küresel ekonomik ve jeopolitik krizin yaşandığı şimdiki dönemde ülke hızlı ve dayanıklı bir şekilde gelişmektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığıyla yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 2019 yılının ilk üç ayının sonuçlarına ve uygulanması gereken görevlere ilişkin ifade edilen rakamlar söylediklerimizi bir kez daha onaylamaktadır. Devlet başkanı, konuşmasında geçtiğimiz sürede yürütülen faaliyetle ilgili somut veriler doğrultusunda kendi görüşlerini aktardı.

Politika uzmanları, Cumhurbaşkanı Aliyev'in çok önemli bir demecine büyük ilgi göstermektedirler. Devlen başkanı toplantıda, ''Yılın ilk üç ayında elde edilen sosyoekonomik sonuçlar doğru yolda olduğumuzu ve reformların alternatifinin bulunmadığını göstermektedir. Son yıllarda farklı aşamalarda yapılan reformlar sonucunda ülkemizin hızlı kalkınması temin edilmiştir. Son 15 senede dünyada Azerbaycan'ın ekonomikaçıdan kaydettiği başarıya ulaşan ikinci bir ülke bulunamamaktadır.Ülkemizde büyük öneme haiz altyapı projeleri gerçekleştirildi, vatandaşların refahı iyileştirildi ve önümüzdeki dönemde ülkenin kalkınması için sağlam zemin oluşturuldu'', şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından İlham Aliyev, ülkede kapsamlı reformların gerçekleştirileceğine ilişkin demeçte bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu sürecin sürdürülebilir, kapsamlı, düşünülmüş ve kararlı şekilde yürütüleceğini de ifade etmişti. Gelişmeler Azerbaycan devlet başkanının, profesyonelce hazırlanan strateji doğrultusunda şeffaf yönetim biçiminin yeni aşamasının uygulanmasıkonusunda düğmeğe bastığını gösterdi. Çünkü şimdi neredeyse tüm alanlardaönemli reformların gerçekleştirilmesi süreci devam ediyor.

Bu sürecin gerçekleşmesi için gereken zeminin tam şekilde oluşturulduğunu özellikle kaydetmek gerekir. Azerbaycan, geride bıraktığmız 15 senede ekonomik açıdan dünyada en hızlı gelişen ülke olmuştur. Uluslararası örgütlerin çeşitli derecelendirme raporlarına yansıyan rakamlar ülkenin kendi ekonomik verilerini devamlı iyileştirdiğini gösteriyor. Nitekim Azerbaycan, tümüyle temelli kalkınma politikasını uygulamaktadır. Bu sürecin temelini insan faktörü oluşturuyor. Her şey insanın refahı için gerçekleştiriliyor.

Bunu somut rakamlar doğrultusunda da açık şekilde görebiliriz. Cumhurbaşkanı'nın, seçimlerin ardından imzaladığı ilk Kararname şehit ailelerinin sosyal refahının iyileştirilmesini ön görüyor. Söz konusu Kararname'nin hükümlerinin yerine getirilmesi sonucunda 12 bini aşkın şehit ailesine devlet tarafından 11 bin manat civarında ödemeler yapılmıştır.

Azerbaycan'da asgari ücret ve emekli maaşları neredeyse yüzde 40 artmıştır. Sosyal ödemelerde de yüzde 50 artış sağlandı. Devlet başkanı, öğrenci burslarının, şehit ailelerine ve Karabağ savaşı gazilerine sağlanan ödemelerin de arttırılmasını ön gören Kararname imzaladı. Cumhurbaşkanı, 2019 yılının ilk üç ayında büyük öneme haiz daha bir programı – problemli kredilere ilişkin imzalanan Kararname'de ön görülen faaliyeti de başarılı şekilde yürütüyor.

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında bu soruna özellikle geniş yer ayırdı. Çünkü benzer sorunlarla pek çok ülke yüzleşmiştir. Fakat Azerbaycan, söz konusu ülkelerin hepsinden daha verimli ve kararlı davranış sergiledi. Birkaç yıl önce petrol fıyatlarında yaşanan hızlı düşüş petrol ihracatı yapan ülkelerin ulusal paralarının değer kaybetmesine neden oldu. Fakat Azerbaycan, yüksek enflasyona rağmen kısa sürede durumu sabitleyebildi. Devlet başkanı, konuşmasında şu noktaya vurgu yaparak, ''Ekonomik ve mali imkanlarımız arttıkça öncelikle vatandaşlara kolaylık sağlayan şu sorunu en iyi şekilde hall ettik. Birkaç ülkede bu konuyla ilgili belirli adımlar atılmıştır, şimdi kıyaslamak istemiyorum. Fakat bu sorunu vatandaşları tatmin edecek şekilde kapsamlı ve adil bir biçimde sadece Azerbaycançözebilmiştir.''

Reformların devamı: sistemli ve kararlı şekilde gerçekleştirilecek!

Devlet başkanı, bu başarının nedenini bir sonraki demecinde şöyle ifade ediyor: ''Bizim politikamızın temelinde insan faktörü yer almaktadır. Biz Azerbaycan vatandaşının refahı için gerekeni yapıyoruz.'' Gerçekten, Azerbaycan'da vatandaşa odaklanan politika gerçekleştiriliyor.

Devlet başkanı,önceki dönemlerde yapılan, fakat daha kullanıma sunulmamış binalarla ilgili imzaladığı Kararname'de de söz konusu prensiplere öncelik tanımıştır. Yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar gereken evrak işlemlerini yapamıyorlardı. Oysa artık ilgili komisyonlar çalışmaktadır veyüksek katlı binalara ilişkin gereken evrakların verilmesi süreci başlamıştır. Böylece neredeyse ''üç milyon vatandaş imzalanan Kararname'den farklı şekilde yararlandı, insanların refahı iyileştirildi ve onları rahatsız eden sorunlar çözüme kavuştu.''

Kaydedilenler doğrultusunda 2019 yılının ilk üç ayında sosyoekonomik alanda yapılan reformların birbirini tamamladığı sonucuna varabiliriz. Bu Azerbaycan'ın yeni ekonomik kalkınma modelinin önemli hususlarından birisi olarak görülebilir. Rakamlara baktığımızda şu tezin önemini daha net şekilde idrak etmek mümkün oluyor. İlk üç ayda 200 milyon manatı aşkın bütce geliri sağlandı. Söz konusu rakamın 150 milyon manatı aşkın bir bölümü vergi alanında birikmiştir. Geride kalan 50 milyon manat ise gümrük alanında elde edilmiştir.

Alınan vergilerde petrol-dışı sektörün payının daha fazla olmasıişin ilginç tarafını oluşturuyor. Nitekim 136 milyon manat tam da bu sektörden sağlanmıştır. Bu Azerbaycan'da petrol-dışı sektörün hızla geliştiğini göstermektedir. Bu hususu yeni ekonomi modelinin en başlıca noktalarından birisi gibi görebiliriz. Sürecin devamlı olacağının sinyallerini veren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ''Bütce gelirlerindeki artış, yıl boyunca devam edeceğine inanıyorum. Çünkü yapılan reformlar ve yeni yaklaşım prensipleri doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Böylece elimizde ek mali kaynak oluşacaktır'', şeklinde konuştu.

Tüm bu hususların yanı sıra yılın ilk üç ayında gayri safi yurtiçi hasilada faiz artışını da belirtmek gerekir. Çünkü son birkaç yılda bu alanda en yüksek rakama ulaşıldı ve yıl sonuna doğru bu rakamın büyüyeceği düşünülüyor. Yılın ilk üç ayında sanayi üretiminde yüzde 4,4, petrol-dışı sektörde yüzde 15,6, tarımda yüzde 3,6, nüfusun gelirlerinde yüzde 5,5 seviyesinde bir büyüme sağlandı. Ülke ekonomisine toplam 2,8 milyar dolar civarında yatırım yapıldı. Bu rakam Ermenistan ve Gürcistan'a yapılan toplam yatırım miktarının iki katı seviyesindedir.

Elbet, kaydedilen sosyoekonomik kazanımların yanı sıra dış politikada da birtakım başarılar elde edinmiştir. Azerbaycan, birtakım uluslararası etkinliğe ev sahibliği yapmıştır. VII. Bakü Küresel Forumu, Güney Gaz Koridoru İstişare Toplantısı ve OPEC+ ülkeleri toplantısı gibi saygın etkinlikler Azerbaycan'da düzenlendi. Bunun yanı sıra Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorununun çözümü dış politikanın öncelikli meselesi olmakta devam ediyor. Bu mesele 2019 yılının ilk üç ayında da ülke yönetiminin dikkatinde bulunan en öncelikli konu olma özelliğini muhafaza etmiştir.

Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği görüşmeler, yaptığı müzakereler sorunun çözümüne ilişkin Azerbaycan'ın kararlı tutumunu "meselenin ülkenin toprak bütünlüğü çerçevesinde ve uluslararası örgütlerin kabul ettikleri karar ve kararnameler doğrultusunda, Helsinki Nihai Kararnamesi'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları temel alınarak çözüme kavuşmasının gerektiği görüşü oluşturduğunu ifade ediyor.Bu konuya ilişkin başka bir görüş de bulunmamaktadır. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü meselesi hiçbir zaman müzakere konusu olmadı ve olmayacak." Bu bağlamda çözüm süreci formatının tam da Azerbaycan'ın kararlı tutum ortaya koyması sayesinde değiştirilmediğini de belirtmemiz lazım.

Böylece 2019 yılının ilk üç ayında çeşitli alanlarla ilgili veriler Azerbaycan'ın kararlı bir şekilde metin adımlarla geliştiğini göstermektedir. Devlet başkanının da belirttiği üzere bu süreç bundan böyle de devam edecektir.

Newtimes.az

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti
10 Eylül 2020 Anadolu Ajansı

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti

Dünya barışı kavramının uluslararası arenadaki mevcut kargaşa içerisinde unutulduğunu ve yerini ne olursa olsun kazanma hırsının aldığını müşahede ediyoruz.

Daha...
Eşk olsun Azerbaycan…
06 Eylül 2020 Gözlem

Eşk olsun Azerbaycan…

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözleri, yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde, yüreğimize su serpti.

Daha...