THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Yeni Başbakan: Aydın, Sadık, Sorumlu ve Profesyonel

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Uluslararası ilişkiler »»Çatışmalar »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
16800
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 26 Nisan 2018 – Newtimes.az

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisi üzerine Milli Meclis Başbakan görevine Novruz Mammadov`un atamasına onay verdikten sonra, bu olay ile ilgili olumlu fikirler seslendirilir, atamanın başarılı olduğunu kanıtlayan yeterli somut bilgiler gösterilir. Gerçekten de, Novruz Mammadov`un yaşam ve faaliyetine baktığımızda, kendi emeği ve bilgisi ile geçtiği yolun içeriği Başbakan görevine tam uyğun bir kişi olduğu kanaati oluşuyor. Kendisinin de her zaman itiraf ettiği gibi, Ulu Önder Haydar Aliyev'in ekibinde çalışmak tüm yaşam tarzını belirlemiş ve onun için büyük bir ekol olmuştur. Novruz Mammadov, kariyeri boyunca, sorumluluğu, iletişim kültürü, bilgisi, disiplini, yüksek organizatörlük yetenekleri, inisiyatifleri ve kararlı vatandaş görüşüyle seçilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onu yüksek ve sorumlu bir göreve atarken personel seçiminde sayısız faktörü incelikleriyle göz önünde bulundurduğunu bir kez daha gösterdi. Bütün bunlar, Novruz Mammadov'un yeni yüksek mevkiinde başarılı olacağı fikrini ifade etmeye olanak sağlıyor.

Haydar Aliyev Ekolü: Başbakan'ın Kişisel ve Profesyonel Nitelikleri Hakkında

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kamu yönetimi sistemini sürekli geliştirir. Devlet Başkanı bu yönde düşünülmüş ve ayarlı adımlar atıyor ve her şeyden önce, halkın ve devletin çıkarlarını, ulusal çıkarları dikkate alıyor. İlham Aliyev'in bir sonraki döneme Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, yeni hükümeti bu ilkelere göre formüle edeceğine ilişkin şüphe yoktu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yarattığında uzmanlar bunu zamanında atılmış çok doğru bir adım olarak deyerlendirdiler. Bakanlar Kurulu`nun yeni yapısının iyi kadrolardan oluşturulması hakkında da aynı fikir söylenebilir. Bu konuda Novruz Mammadov'un Başbakanlığa atanması üzerinde durulmalıdır.

Önemli olan şu ki, Novruz Mammadov uzun yıllardır yüksek devlet görevleriinde etkili faaliyetleri ile kendini doğrultmuş profesyonel bir şahistır. Ulu Önder Haydar Aliyev, Novruz Mammadov'un faaliyetlerini değerlendirerek ona zaman-zaman daha sorumlu ve devleti açısından daha önemli görevler verdi. Uzmanların vurguladığı önemli hususlardan biri de sudur ki, Novruz Mammadov aynı zamanda eğitim ve bilim alanında başarı kazanmış aydınlardandır. Azerbaycan'ın yeni Başbakanı bir profesördür ve uzun bir süre üniversitede yetkili bir görev üslenmiştir. Çok sayıda yabancı dil biliyor – Fransızca, İngilizce, Rusça ve Türkçe üst düzey bilgiye sahiptir. Bir zamanlar Ulu Önder Haydar Aliyev'in çevirmeni olarak çalışması, tabii ki, Novruz Mammadov için büyük ekol oldu.

Ek olarak, uzun süre Novruz Mammadov Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresinin Dış İlişkiler Dairesini yönetmiş ve Cumhurbaşkanının Dış Politika İşlerinden sorumlu Asistanı olarak görev yapmıştır.Halen uluslararası ilişkiler konusunda üst düzey bir uzman olarak bilinen Novruz Mammadov, modern jeopolitiğin çeşitli teorik ve pratik meselelerini ele alan kitabların yazarıdır. Bu kitaplardan, öğrenciler ve genç uzmanlarla birlikte, diplomat ve araştırmacılar da yararlanabilirler.

Yeni Başbakan'ın özgeçmişinde dikkat çeken daha bir husus onun sade ve çalışkan bir ailede doğulup büyümesidir. Novruz Mammadov`la birlikte çalışan insanların hepsi onu sosyal, işini yakından bilen, içten, kültürlü davranışı, çalışkanlığı, alicenablığı ve modernliği ile seçilen bir insan olarak nitelendiriyorlar. Görüldüğü gibi, onun memur olarak profesyonelliği, yüksek insani nitelikleri birbirini tamamlıyor ve uyum yaratıyor. O sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor.

Bütün bunların üzerinde neden bu kadar ayrıntılı duruyoruz? Çünkü Devlet Başkanı İlham Aliyev'in personel seçiminde kuyumcu inceliyiyle karar aldığını ve bu durumda birçok faktöre büyük önem verdiğini anlamak gerekir. Cumhurbaşkanı personelinin profesyonel seviyesine ek olarak, devletlçiiğe olan bağlılığını, medeniyet düzeyini, bilgi ve ahlakını da dikkate alıyor.

Diğer taraftan, bir takım çevrelerin Azerbaycanlı memurlar hakkında gerçeğe uygun olmayan kanılar şekillendirmesine imkan vermek olmaz. Özellikle, herkes yeni Azerbaycan Başbakanı'nın olumlu niteliklerinin ne olduğu konusunda net bir fikre sahip olmalıdır. Şu anda dünyanın gelişmiş ükelerinde aydın, eğitimli, yüksek iletişim kültürüne sahip ve işinin uzmanı olan kişilere öncelik sağlanıyor. Novruz Mammadov`da da bu niteliklerin hepsi vardır.

Bu bağlamda, komşu devletlerin personel politikasına bakmak önemlidir. Bu ülkelerde yüksek görevlere getirilen personel arasında, bilim ve eğitim alanında çalışmış, akademik bilimsel dereceleri olanları özellikle vurguluyorlar. Çünkü 21. yüzyıl, entellektüellerin, aydınların ve kültürlerin yaşmasıdır. Azerbaycan'da da Başbakanın bu niteliklere sahip birisi olması gurur vericidir. Bu gerçeği bir kenara bırakıp, gerçekten çok uzak fikirler seslendiren veya yanlış görüş oluşturmaya gayret eden herkesi kendi vicdanının yargısına bırakıyoruz.

Yarına Güvenle: Gelecekteki Faaliyetlerin Esas Yönleri

Novruz Mammadov Milli Meclis`in onun Başbakan olarak atanmasına onay vermesinden sonra Parlamento`daki konuşması sırasında söylemiş: "Başbakan görevi çok zor ama onurlu bir görevdir. Devlet başkanı İlham Aliyev ile birlikte çalışmak çok şereflidir". Bu, devletçilik açısından yüksek bir görevdir. Doğal olarak, Başbakan görevini gerektiği gibi yerine getirebilmeli ve aynı zamanda Cumhurbaşkanının tüm talimatlarını tam olarak yerine getirebilmelidir. Novruz Mammadov`un, devletçiliğe sadık bir memur olarak bu işin üstesinden layığıyla geleceğine asla kuşku yoktur. Bu husus, onun Azerbaycan'ın devletçilik konusundaki görüşlerinden açıkça görülüyor: "Azerbaycan, bugün dünya çapında kendi konumu ve görüşü olan bir ülkedir. Azerbaycan'ın en karmaşık jeopolitik alanda yer almaktadır. Yirmi birinci yüzyılın ikinci on yılında, dünyadaki gergin süreçlerin yaşandığı bir durumda, Azerbaycan`da istikrarın, güvenliğin ve başarılı dinamik gelişmenin devam ettirilmesi bizim her birimizin önünde çok büyük görevler koyuyor". Novruz Mammadov fikirlerine devam ederek, bunun çok zor bir görev olduğunu ve onun üstesinden gelebilmek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı`nın yönetimi altında, devlet ve hükümet yapıları ile, aynı zamanda Milli Meclis'le sık işbirliği ortamında çalışacağını söyledi: "Çalışacağım ki, Ulu Önder Haydar Aliyev`in belirlediği yolu Azerbaycan Cumhurbaşkanı`nın yönetimi altında devam ettirelim".

Bu fikirlerin mantığına dikkat ettiğimizde görürüz ki, Novruz Mammadov üzerine düşen görevinin önemini, Ulu Önder tarafından belirlenen devlet siyasetinin alternatifinin olmamasını ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşıya koyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğunu derinden anlıyor. Kuşkusuz, bunların hepsi modern zamanın gereksinimleri düzeyinde faaliyet göstermek için en önemli özellikler arasındadır.

Novruz Mammadov uzun süre dış politika meseleleri ile ilgilenen bir kişi olarak, edindiği tecrübeden de yararlanacağını söyledi. Haydar Aliyev ekolünün yetiştirdiği önde gelen insanlardan biri olan yeni Başbakan geçen sürede Azerbaycan'ın girişimi ve aktif katılımı ile siyaset, enerji, spor, kültür, multikulturalizm alanlarında önemli uluslararası projelerin başarıyla hayata geçirildiğini özel vurguladı. Azerbaycan'ın uluslararası işbirliğine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Novruz Mammadov, yakın gelecekte Azerbaycan'ın Avrasya'nın en büyük ulaşım kavşağı olacağına olan güvenini dile getirdi.

Tüm bunlardan hareket eden yeni Başbakan söyledi: "Benim karşımda duran esas görev Azerbaycan'ın ekonomik alanda bugüne kadar elde ettiği başarıların yönlerini daha da belirgin yapmak, hangi reformların daha önemli olduğunu, ileride bizi nelerin beklediğini dikkate alarak adımlar atmaktır".

Böylece, zengin devlet ve yönetim tecrübesine sahip olan Novruz Mammadov devlet siyasetinin inceliklerini derinden bilmektedir. Aynı zamanda, o hem şu anki karmaşık ortamda uluslararası ilişkileri, uluslararası ekonomik ilişkileri ve bunların belirlediği siyasi süreçleri kapsamlı bir şekilde analiz etmek, doğru sonuclara varmakbecerisine, hem de ülkenin iç stratejik hedefleri hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine de sahip bir devlet görevlisidir. Onun toplumdaki nufuzu oldukça yüksektir. Herkes, Novruz Mammadov'un Azerbaycan'ın dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline gelmesi için Başbakan olarak elinden geleni yapacağına inanıyor.

Biz, Novruz Mammadov`a, bu sorumluluk gerektiren yüksek görevinde başarılar diliyoruz!

Newtimes.az

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...