THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Ermenistan: Jeopolitik Tehdit Kaynağı

Ermenistan: Jeopolitik Tehdit Kaynağı
11 Haziran 2013

Güney Kafkasya için karmaşık bir jeopolitik aşama başlamıştır. Küresel jeopolitik güçlerin bölgeyle ilgili yürüttüğü politikada değişiklikler kendini göstermektedir. Artık daha sert ve keskin bir tutum sergiliyorlar. Diplomatik etkinlik daha da artmıştır. Anlaşılan, büyük devletler bölge ülkelerinden jeopolitik konumlarını netleştirmelerini talep ediyor. Bu ortamda Ermenistan'ın ciddi şekilde duraksadığı dikkatlerden kaçmıyor.

Ermenistan-Rusya: Mevcut Karşıtlıklar ve Ermenilerin Şımarıklığı

Ermenistan-Rusya: Mevcut Karşıtlıklar ve Ermenilerin Şımarıklığı
07 Haziran 2013

Son zamanlarda Ermeni basınında Rusya karşıtı içerikli haberler çoğalmıştır. Uzmanlar bunu bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin artmasıyla açıklıyor. Ermeniler Moskova'dan hoşnutsuzluklarını bildiriyor. Kremlin'e karşı şiddetli suçlamalar öne sürüyorlar. Ermenistan'ın Rusya'ya karşı sergilediği tutumda bir dizi çarpıcı husus olduğunu itiraf etmek gerekiyor. Mantıklı düşünceye göre, Erivan var olan koşullarda...

Ortadoğu: Jeopolitik Görünümün Gelişim Senaryoları

Ortadoğu: Jeopolitik Görünümün Gelişim Senaryoları
05 Haziran 2013

Birkaç yıldır, Ortadoğu dünya jeosiyasetinin temel konularından biridir. Meseleyle ilgili çeşitli analiz, açıklama ve yorumlar yapılmaktadır. Önde gelen uzman ve yorumcuların ya kasten gerçeği dikkate almadığı ya da belirsizliğin sonu görünmeyecek kadar karmaşık bir durumun olduğu izlenimi doğuyor. Her ne olursa olsun, Ortadoğu karşıtlık, çatışma ve silahlı çarpışma alanı olmanın yanı sıra, küresel jeosiyasetin umut bağladığı bir yer olarak da dikkat çekiyor.

Avrupalı Milletvekillerin Büyük Hatası

Avrupalı Milletvekillerin Büyük Hatası
22 Mayıs 2013

Bugünlerde bir grup Avrupalı milletvekili, Bakü'nün izni olmaksızın, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulan topraklarına gezi düzenlemiştir. Yaptıkları görüşmeler sırasında Ermeni ayrılıkçılığa destek verip, çeşitli bahanelerle Ermenistan'ın yayılmacı politikasını haklı çıkarmaya çalışmışlardır. İçlerinden bazıları; "Bizi güvenilir destekçileriniz olarak görebilirsiniz" şeklinde vaatler de vermiştir. Bu tür görüşler öne sürenler arasında...

Suriye: Tehlikeli Senaryolar Başlıyor Mu?

Suriye: Tehlikeli Senaryolar Başlıyor Mu?
21 Mayıs 2013

Ortadoğu'nun jeopolitik görünümü belirsizliğini koruyor. Suriye'de son zamanlarda yaşanan esrarengiz olaylarla birlikte, uzmanlar çok korkutucu senaryoların var olduğuyla ilgili öngörülerde bulunuyor. Büyük devletlerin de bu bölgeyle ilgili diplomatik etkinliklerini artırdığı gözlemleniyor. Bu süreçler Suriye'yi nereye götürüyor? Burada en tehlikeli senaryo, kökten dinci grupları silahlandırarak onları birbirleriyle karşı karşıya bırakmaktır...

İlk Hristiyan Devlet Efsanesinden İşgal Stratejisine: Albanların Kısa Tarihi

İlk Hristiyan Devlet Efsanesinden İşgal Stratejisine: Albanların Kısa Tarihi
08 Mayıs 2013

Yunanca ve Latincede 'dağlık bölge' anlamına gelen Albanya; Strabo, Ptolomy ve Pliny'in gibi yazarların da içinde bulunduğu Yunan ve Roma kaynaklarına göre; Hazar Denizi ve Gürcistan arasında bulunan ve kuzeyde Kafkas dağları ile güneyde Aras nehri arasında yer alan coğrafyayı ifade etmektedir. Günümüzde hemen hemen Azerbaycan topraklarına denk düşen bu bölge İslam fetihlerinden sonra Arran (Erran) adıyla...

Uluslararası Güvenliğe Yönelik İş Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar

Uluslararası Güvenliğe Yönelik İş Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar
07 Mayıs 2013

Çağdaş uluslararası ilişkilerin yüzleştiği en önemli sorunlardan biri, iş birliği temelinde uluslararası barışın sağlanmasıdır. Tarihin çeşitli dönemlerinde devletler güvenliğe ilişkin çıkarlarını korumak amacıyla ittifak ve koalisyonlar oluşturmaya çaba göstermiştir, ancak bu uzun ömürlü olmamış, sık sık dağılmış ve biçim değiştirmiştir. Her dönem yeni tehdit ve tehlikeler getirmiş ve güvenlik kavramına yeni yaklaşımlar gerektirmiştir. Buna örnek olarak; İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra...

Orta Asya'da "Yeni Büyük Oyun"

Orta Asya'da "Yeni Büyük Oyun"
02 Mayıs 2013

Dünya politikasında hızla değişiklikler gerçekleşiyor. Çeşitli bölgelerde jeopolitik gelişmelerin hangi yönde ilerleyeceği öngörülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla, Orta Asya'ya ilişkin farklı görüşler dile getiriliyor. Bunların analizi ise, burada karşıt hususların olduğunu gösteriyor. Bunun sonucu olarak, uzmanlar bölge devletlerinin sınırlarının değişmesinden bahsediyor. Genel olarak Orta Asya'da "yeni büyük oyun"un yaşandığını iddia ediyorlar. Fakat meselenin düşündürücü...

Ermenistan-Kopuntu İlişkileri Ekseninde Çıkar Çatışması ve Gerginliğin Artması

Ermenistan-Kopuntu İlişkileri Ekseninde Çıkar Çatışması ve Gerginliğin Artması
29 Nisan 2013

Bilindiği gibi, Ermeni kopuntusu örgütlenme düzeyi, mali kaynakları, etki alanı ve lobicilik faaliyetleri bakımından oldukça güçlü kabul ediliyor. Ermeni kopuntusu, Ermenistan'ın temel mali, siyasi, ideolojik dayanağı ve bu devletin Azerbaycan ve Türkiye'nin çıkarlarına karşıt politikasının önemli destekçisidir. Fakat Ermeni kopuntusu ile Ermenistan hükümeti ve bazı durumlarda Ermeni halkı arasında çok ciddi görüş ayrılıkları...

Güney Kafkasya: Üç Büyük Devletin Mücadelesinde Yeni Sayfa

Güney Kafkasya: Üç Büyük Devletin Mücadelesinde Yeni Sayfa
26 Nisan 2013

Rusya, Türkiye ve İran'ın Kafkasya adına mücadeleyi şiddetlendirdiğine ilişkin haberler yayımlanıyor. Uzmanlar bu sürecin olası sonuçlarını öngörmeye çalışıyor. Fakat her halükarda bölge için ayırt edici olan, önemli bir hususu unutuyorlar. Aslında, Kafkasya'da jeopolitik mücadelenin yoğunlaştığını ifade eden birtakım belirtiler uzun zamandır kendini gösteriyor. Şimdi ise, süreçlerin gerginleştiği gözlemleniyor...

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...