THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Dağlık Karabağ ve Büyük Devletlerin Dış Politikası: Yeni "Yolayrıcı" mı?

Dağlık Karabağ ve Büyük Devletlerin Dış Politikası: Yeni "Yolayrıcı" mı?
19 Ocak 2017

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 17 Ocak tarihindeki basın toplantısında Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili söylediği fikirlere çeşitli tepkiler veriliyor. Azerbaycan tarafı kendi temkinli tutumunu bir kez daha göstererek, gerçek durumu ifade eden fikirler seslendirdi. Bunun fonunda bir dizi Rusya ve Ermenistan medyası propaganda içerikli yazılar veriyorlar. Onlar S.Lavrov`un dediklerini daha çok işgalci Ermenistan`ın konumuna uygun yorumlamaya çalışıyorlar. Bununla hem müzakere sürecine darbe vuruluyor, hem de gerçekler tahrif ediliyor. Sonuçta, sorunun adil çözümü yoluna bir engel daha çıkarılmış oluyor.

BM'nin Yeni Dünya Düzeninin Şekillenmesinde Rolü: "Post-kriz" Aşamaya Geçiş

BM'nin Yeni Dünya Düzeninin Şekillenmesinde Rolü: "Post-kriz" Aşamaya Geçiş
12 Ocak 2017

Siyasetçiler, akademisyenler, analistler ve uzmanlar dünyanın yeni jeopolitik düzene ihtiyacının olduğunu hep vurguluyorlar. 21`inci yüzyılın başlarından itibaren küresel çapta gözlenen çeşitli tehlikeli gelişmelerin yanında bu, tamamen doğal görünüyor. Küresel sorunlar denilen ve sayısı gittikçe artan bir takım olumsuz eğilimler insanlığın varlığını bile şüphe altına almaktadır. Bu nedenle tüm devletleri tatmin edebilen ve uluslararası hukuk üzerine kurulu jeopolitik düzen oluşturulmalıdır. Şiddet, terör, çifte standartlar, yoksulluk, açlık, hukuk ihlalleri, en azından, en aza indirilmelidir. Genel olarak insanlık bu görevi yerine getirmelidir. Ancak, ilginç olduğu ölçüde hem de gariptir ki, dünya bu geçişi gerçekleştiremiyor. Bu süreçte zayıf yönlerden birinin uluslararası kurumlara öncelikle BM'ye öncelik verilmemesinden ibaret olduğunu düşünüyoruz. Teorik olarak BM'nin rolü ve önemini herkes kabul ediyor. Fakat somut işe gelince, meydana belli engeller çıkıyor. Kurtuluş yolu var mı? Araştırmacılar bu konuda hangi görüştedirler?

Ruhani Erivan'da: İran-Ermenistan İlişkilerinde Yeni Aşama?

Ruhani Erivan'da: İran-Ermenistan İlişkilerinde Yeni Aşama?
23 Aralık 2016

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani`nin Ermenistan'a ziyareti ile ilgili çeşitli analizler yapılıyor. Ermeni basını elde edilen anlaşmalardan pafoslu şekilde yazıyor. Ancak genel olarak yayınlanan yazılara analizi yaklaşıldığında, burada önyargıların olduğunu da görmek mümkündür. İran`la Ermenistan arasında birkaç belge imzalandı. Taraflar ilişkileri daha da geliştirmek niyetinden söz ediyorlar. Aynı şekilde bölgesel nitelikli projelerin gerçekleştirilmesinden söz ediliyor. Tüm bunlar Ermeni uzmanlar tarafından nedense anti-Azerbaycan ve anti-Türkiye isteriği bağlamında sunulmaktadır. Sanki İran Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı olan işbirliği formatına ağırlık vermeye başladı. Ermenilerin bu tür davranışı gözlenilendir, çünkü onlar hiçbir zaman nesnel düşünmemişler. Bununla birlikte, gerçeklik de gösteriyor ki, İran-Azerbaycan ilişkileri üst düzeydedir ve herhangi karşıdurma söz konusu değildir. Her iki ülkenin yönetimi işbirliğini geliştirmekte kararlılar. Bu konuların jeopolitik analizi ilginç olurdu.

Küresel Jeosiyaset ve Güvenlik: Mali Kriz Fonunda Değişiklikler

Küresel Jeosiyaset ve Güvenlik: Mali Kriz Fonunda Değişiklikler
15 Aralık 2016

Ulusal para birimlerinin ABD dolarına göre değer düşüklüğü çeşitli alanları etkiliyor. İnsanların yaşam kalitesi düşüyor, bazı ülkelerde enflasyon derinleşiyor. Bu durumdan çıkış yolu aranıyor. Aynı şekilde Türkiye Rusya ve Çin'le ticareti ulusal para ile yapma kararı aldı. Uzmanlar bu değişikliğin jeopolitik dinamiği ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyorlar. Bu olayların arka fonunda Ortadoğu'da askeri durum da daha gergin ve dramatik bir hal alıyor. Suriye'de durum hayli karıştı. Burada savaş şiddetleniyor, taraflar arasında amansız çatışmalar oluyor. Diğer yandan ise Irak'ta IŞİD`le mücadele güçleniyor. Fakat orada hem de terör gruplarından bazıları ek güç alıyorlar. Tüm bunlar bölgenin jeopolitik manzarasını yeterince karıştırıyor. Peki onların sonucu nasıl olabilir?

ABD-Azerbaycan-Türkiye İlişkileri: Yapıcı İşbirliğinin Geliştirilmesi

ABD-Azerbaycan-Türkiye İlişkileri: Yapıcı İşbirliğinin Geliştirilmesi
28 Kasım 2016

Başkanlık seçimlerinden sonra Amerika'nın dış politikasında mümkün değişiklikler hakkında uzmanlar görüş bildiriyorlar. Bu sırada Washington'un Azerbaycan ve Türkiye yönünde atabileceği adımlar üzerinde duruyorlar. Bu zaman bir hususa dikkat çekiyorlar ki, Donald Tramp hatta bazı Avrupa devletleri başkanlarından önce Azerbaycan ve Türkiye yönetimi ile telefon konuşması yapmış. Üstelik ABD'nin yeni Başkanı her iki ülke ile işbirliğini daha da geliştirmek niyetinde olduğunu açık söyledi. Bunlara uzmanlar çeşitli değerler vermişler. Ermeni uzmanların ise kıskançlığı ve taraflılığı aydınca hissediliyor. Onlar Amerika'nın bölgede iki Müslüman ülkesine ağırlık vermesini sindiremiyorlar. Ama gerçek budur ve Azerbaycan`la Türkiye bağımsız siyaset yürütüyor, tüm devletlerle eşit yapıcı işbirliğini tercih ediyorlar.

Yeni Güvenlik Stratejisi: Ankara Karşısına Büyük Amaçlar Koyuyor

Yeni Güvenlik Stratejisi: Ankara Karşısına Büyük Amaçlar Koyuyor
24 Kasım 2016

Küresel ölçekte hızlı jeopolitik değişikliklerin gittiği bir zamanda Türkiye resmen güvenlik konseptini yenileştirdiğini açıkladı. Onun çeşitli hükümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fikir söyledi. Bunlardan anlaşılıyor ki, Ankara kendi karşısına yeterince ciddi hedefler koymuş. Buna Batı ve Çin'in tepkisi de ilginçtir. Avrupa Birliği Türkiye'yi kaybetmek istemiyor, Çin ise onu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde görmeyi arzuluyor. Türkiye'nin kendisinin amaçları ise biraz farklıdır. O, artık süperdevlet iddialarını ortaya koyuyor. Atacağı tüm adımlar bu amaca hizmet etmelidir. Mevcut jeopolitik ortamda bu ne derecede gerçektir? Ankara bu amaca ulaşmak için somut kaynaklara ve güce maliktir mi? Bu tür sorulara cevap bulmak ilginç olurdu.

Musul Operasyonu: Jeopolitik ve Dini Faktörlerin Kavşağında

Musul Operasyonu: Jeopolitik ve Dini Faktörlerin Kavşağında
24 Ekim 2016

ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri Irak'ın Musul kentini IŞİD`den kurtarma operasyonlarına başladıklarını beyan ederek şehre 3 yönden saldırıya başladılar. Genel olarak burada 36 ülkenin katılımcı olduğu hakkında konuşuluyor. Operasonun ilk gününde 200 kilometrelik bir alanın IŞİD`den temizlendiği konusunda haberler yayıldı. Fakat uzmanlar meselenin başka yönlerine de dikkat çekiyorlar. Onlar Musul`a saldırının sadece askeri faktörlerle sınırlı olmadığını diyorlar. Burada jeopolitik hususlar da kendini gösteriyor. Bunu Ankara ile birlikte, uluslararası kurumlar da vurguluyorlar. BM hesaplamalarına esasen, Musul`u 100 binlerce insan terk edebilir. Bazı sivil toplum örgütleri ise bu rakamın 200 binden başlayarak 700 bine kadar ulaşabileceğini diyorlar. Üstelik bu sürecin arkasında mezhep ayrımının durmasından bahsediliyor. Demek ki, aslında söz konusu bölgede mezhep savaşının coğrafyasının genişlemesi tehlikesidir. Bölgenin bazı büyük devletleri işte bundan endişe ediyorlar.

Bakü Forumu: Tarihi, Jeopolitik ve Kültürel Açılardan Bakış

Bakü Forumu: Tarihi, Jeopolitik ve Kültürel Açılardan Bakış
12 Ekim 2016

5`inci Bakü Uluslararası İnsani Forumu dünya çapında büyük ilgi doğurdu. Bu, etkinlik bittikten sonra onun için ifade edilen görüşlerden aydın görünüyor. Uzmanlar ve medya temsilcileri Forumun önemi hakkında analizlerini yapıyorlar. Çok ilginç değerlendirmelere rastlanmaktadır. Onlar ispat ediyorlar ki, Azerbaycanın düzenlediği bu etkinliğin dünya çapında önemi kabul ediliyor, ona ciddi güven duyuluyor. Dünyanın hümanizm, adalet ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kalkınma modelinin belirlenmesi sürecinde Bakü Forumu önemli halka olarak görülüyor. Bu gibi olaylarda aslında küresel sürdürülebilir kalkınma ve gerçek güvenlik sisteminin oluşturulması ile ilgili önemli hususlar ele alınmıştır. Önemlidir ki, Bakü Forumu'nda küresel güvenliğin insani açısının tüm alanları dikkat merkezine getirildi.

Ermenistan'ın "İskender"leri: Güvenliğe Teminat mı, Yeni Sorunlar mı?

Ermenistan'ın "İskender"leri: Güvenliğe Teminat mı, Yeni Sorunlar mı?
30 Eylül 2016

Her devlet bağımsızlık gününü kendine has şekilde kutluyor. Genellikle bu gibi etkinliklerde ülkenin elde ettiği başarılar sergilenmektedir. Aslında saldırgan olan Ermenistan da militarist olduğunu dünyaya gösterdi. "Bağımsız" olmalarının 25`inci yıldönümüne adanan askeri geçit töreninde Ermeniler Rusya'nın "İskender" operatif-taktik füze sistemlerini de göstermişler. Ermeni kitle iletişim araçları bu etkinlikle ilgili bundan başka bir şeyden yazmıyor. Çünkü başarı yoktur. Üstelik bu olguyu Azerbaycan'a meydan okumak için kullanmaya çalışıyorlar. Gerçekte ise Erivan'ın yine de halkı felakete götürmesinden konuşulabilir. Çeşitli nedenlerden dolayı Ermenistan kendi güvenliğini yeni silahlarla sadece sağlayamamakla yetinmez, hatta kendini daha karmaşık duruma duçar etmiş olur. Sonuç olarak ise yenilen ve kaybeden Ermeni halkı olacaktır. Tarihte bir kez daha!

Çin Bilgeliği: Liderlik İddiasıyla Tehditler Arasında

Çin Bilgeliği: Liderlik İddiasıyla Tehditler Arasında
29 Eylül 2016

Pekin küresel ekonominin durumunu etkileyebilecek yeni projeler gerçekleştirmektedir. "Yeni İpek Yolu" bu sırada uzmanların dikkatini daha çok çekiyor. Bu çerçevede Pekin şu anda verimliliği olmayan Kazakistan-Rusya demiryolu vasıtasıyla yükleri Avrupa'ya ulaştırıyor. Uzmanlar bu güzergahın vurduğu hasar hakkında açık yazıyorlar. Öyle ki, su yolu demiryolundan defalarca ucuz maliyetle sonuçlanıyor. Eğer bir konteynerin Avrupa'ya demiryolu aracılığıyla ulaştırılması 6.000 ABD dolarına mal oluyorsa, denizde bu, toplam 1000 ABD doları tutarında masraf gerektiriyor. Bu tür farka rağmen, Pekin Kazakistan ve Rusya yönünde yük taşımalarının hacmini sürekli artırıyor. Çin'in bundan zarar gören eyaletlerine ise devlet bütçesinden tazminatlar veriliyor. Çin'in amacı nedir?

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

An 'unfrozen' conflict in Nagorno-Karabakh
26 Ağustos 2016 The Washington Times

An 'unfrozen' conflict in Nagorno-Karabakh

Without clarity by the West, another war in the Caucasus is inevitable

Daha...
Mehmetçik Suriye'de
25 Ağustos 2016 Milliyet

Mehmetçik Suriye'de

Mehmetçik komşu ülkenin kuzeyindeki topraklara ayak bastı...

Daha...

Dünya Kentleri