THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Hindistan İçin "Jeopolitik Labirent": Modi`nin Kurtuluşu Misyonu

Hindistan İçin "Jeopolitik Labirent": Modi`nin Kurtuluşu Misyonu
05 Kasım 2014

Şu anda Asya-Pasifik havzasında çelişkili jeopolitik gelişmeler yaşanıyor. Bölgenin bazı ülkesi etki alanını ve nüfuzunu artırmak için mücadele ediyorlar. Onlar ideolojilerinde belirli düzenlemeler de yapıyorlar. Bu bağlamda Hindistan'ın yürüttüğü dış politika uzmanların dikkatini çekiyor. Şu anda Başbakan olan N. Modi`nin etkinliği dikkatle izleniyor. Onun Japonya, Çin ve ABD ile ilişkileri hangi düzlemde geliştireceği ilginçtir. Önceleri bu politikacıyı aşırı milliyetçiliğin simgesi olarak kabul ediyorlardı. Ancak seçimleri kazandıktan sonra ona tavır değişti. Görünür, bunun nedeni Hindistan toplumunun Modi`ye itimat göstermesi oldu. Başbakan ülkeyi bölgenin liderine dönüştürmek iddiasında.

Türkiye'nin Yeni Avrupa Stratejisi: Üç Yönde Reformlar

Türkiye'nin Yeni Avrupa Stratejisi: Üç Yönde Reformlar
03 Kasım 2014

Uzun yıllardır, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği meselesi gündemdedir. Fakat mesele şimdilik bir çözüm bulmamıştır. Meydana çeşitli çelişkiler çıkıyor. AB bahanelerle meselenin çözümünü uzatıyor. Kurumun 2014 yılı Türkiye raporu bunların fonunda uzmanların ilgisini çekmiştir. Ankara ise onu "dengeli ve objektif" olarak nitelendiriyor. Bununla birlikte, taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının da olduğu bilinmektedir. Bu açıdan Türkiye'nin AB stratejisi hangi hususları içeriyor? Yakın vadede bu ülkenin bu kuruma üye olması ihtimali var mı? Bu gibi soruların güncelliği şüphesizdir. Aynı zamanda, Ankara'nın AB'ye üyelikle ilgili yeni strateji hazırlaması bu konuya belli açıklık getirebilir.

BM'de Reformlar: Süreç Yerinden Kıpırdamıyor

BM'de Reformlar: Süreç Yerinden Kıpırdamıyor
31 Ekim 2014

Devletlerarası ilişkilerin düzenlenmesinde mevcut olan sıkıntılar bilinmektedir. Uluslararası hukukun taleplerine hiç de her zaman uyulmaz. Ortaya çeşitli nitelikteki sorunlar çıkıyor. Bu da dünyada jeopolitik gerilimler yaratır, haklı bir tepki oluyor. Oluşan bu durumdan çıkış yolu, uzmanların görüşüne göre, BM'de reform olabilir. Bazı devletler ise alternatif kurumlar oluşturmayı tercih ediyor. Aslında, durum oldukça karmaşıktır. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi kendi yerlerini ve örgütteki söz sahibi olmak haklarını korumaya çalışırlar. Buna katılmayan ülkelerin sayısı ise giderek artıyor. Aslında, ciddi fikir ayrılığı mevcuttur. Çıkış yolu nedir?

"Asya-Avrupa" Zirvesi: Barış ve Diyalog Sorunları

"Asya-Avrupa" Zirvesi: Barış ve Diyalog Sorunları
30 Ekim 2014

İtalya'nın Milan kentinde "Asya-Avrupa" Zirvesi`nın bir sonraki toplantısı yapıldı. Genellikle, bu örgütün etkinliklerine iki kıta ülkeleri için güncel konular tartışılıyor. Aynı şekilde, güvenlik sisteminin oluşturulmasına önem verilmektedir. Bu kez gündemin esas meselesi Ukrayna'da oluşan durum ve Rusya'nın tutumu oldu. Bir sıra uzman hatta V. Putin`i etkinliğin herkesten çok dikkati çeken katılımcısı olarak belirlediler. Gerçekten de, Avrupa Birliği liderleri Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna meselesini geniş ele aldılar. Bu olay tamamen Asya ve Avrupa'da jeopolitik süreçlerin dinamiği ile ilgili belli tasavvurlar oluşturuyor. Bu iki kıtada aynı sorundan daha güncel olan mesele yok mu?

"Büyük Tuzak": İran "Renkli Devrime" mi Sürükleniyor?

"Büyük Tuzak": İran "Renkli Devrime" mi Sürükleniyor?
28 Ekim 2014

Yabancı basın İran'ın bölgedeki jeopolitik rolü ile ilgili çelişkili bilgiler yayıyor. ABD-İran yakınlaşmasının yeni aşamaya yükseldiği belirtilmiştir. Aynı zamanda, iki ülkenin ilişkileri normalleştirmesinin hem İran'ın iç siyasi ortamında, hem de Ortadoğu'nun bir dizi güçlü devletlerinde hoşnutsuzluk yarattığı vurgulanıyor. Bu bağlamda Başkan H. Ruhani ile dini lider A. Hamaney arasında belirli ayrışmaların olmasından söz ediliyor. Genel olarak ülkenin siyasi katmanında parçalanmanın oluştuğu belirtilmiştir. Paralel olarak, Suudi Arabistan ile İran arasında bölgesel liderlik uğruna mücadelenin de yeni aşamaya yükseldiği bildirildi. Bunların arka planda uzmanlar Tahran'ın Hazar kıyısı ülkelerle ilişkilere özel önem verdiğini vurguluyorlar. Komşu ülkelerde "renkli devrim" hazırlandığından bahsediliyor.

Ukrayna ve Demokrasi Oyunu: Batı'dan Farklı Bakış

Ukrayna ve Demokrasi Oyunu: Batı'dan Farklı Bakış
20 Ekim 2014

Ukrayna krizinin nedenleri ile ilgili uzmanlar görüş bildiriyorlar. Genellikle, bu konuda Rusya'nın "agresif davranışları" temel neden olarak gösteriliyor. Son zamanlarda ise biraz farklı görüşün oluştuğu hiss olunmaktadır. Amerikalı uzmanlar Batı'nın yanlış dış politika yeritdiyinə dikkat çekiyorlar. Onlardan John J. Mearsheimer düşünüyor ki, Ukrayna'da durum esas olarak ABD ve Avrupa'daki düşünce ortaklarının gerçeklikten uzak olan politikası yüzünden gerginleşti. Bu teze Amerika'da tepki verildi. İlginçtir ki, bu, tamamen ABD'nin iç siyasi ortamında giden süreçlerle ilişkilendiriliyor. Aslında, oluşmuş duruma daha geniş düzlemde bakmak daha doğru olurdu.

IŞİD İslam Karşıtı Bir Güç Olarak: Sonun Başlanğıcı mı?

IŞİD İslam Karşıtı Bir Güç Olarak: Sonun Başlanğıcı mı?
15 Ekim 2014

Bugün dünya medyası Suriye'nin Kobani şehrinin IŞİD terör örgütü tarafından işgal edilb-edilmeğeceğine dair tahminlere geniş yer veriyor. Hatta siyasetçiler ve analistler bile bununla ilgili konuşuyorlar. Ancak Suriyelilerin yaşadığı felaketlerin önlenmesi için gerçek adımlar atılmıyor. Bu pozisyonu doğru olarak kabul etmek mümkün değildir. Çünkü süreçlerin gidişatı tüm dünyanın tehlikeye sürükləndiyini gösteriyor. Özellikle, İslam ülkelerinin devletçiliği için karmaşık durum oluşabilir. Şimdilik ise Ortadoğu halkları birbirini suçluyor, bazı devletlerde kargaşa yaratmaya gayret ediyorlar. Batı ise gözlüyor, "bir şeyler öğreniyor". Bunların arka planda IŞİD Müslüman toplumları için yeni "kaos motoru" gibi görünüyor ve uzun yıllardır devam eden sürecin sadece bir aşamasıdır. Bundan sonra neler geliyor?

İnsani İşbirliğinin Perspektifleri: Cumhurbaşkanı`nın Konuşmasının Stratejik Önemi

İnsani İşbirliğinin Perspektifleri: Cumhurbaşkanı`nın Konuşmasının Stratejik Önemi
14 Ekim 2014

Başkentte 2-3 Ekim tarihinde Uluslararası Bakü İnsani Forumu düzenlendi. Dünyanın 60 ülkesinden yüzlerce konuk etkinlikte yer aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Forum`un açılış töreninde yaptığı konuşma büyük ilgi uyandırdı. Cumhurbaşkanı ileri sürdüğü fikirler ile katılımcıların beğenisini kazandı. İlham Aliyev dünya için tehlikeye dönüşmüş insani felaketin önlenmesi için ülkelerin ortak çalışması gerektiğini vurguladı. Konuşmada insani işbirliğinin çeşitli yönleri derinlemesine analiz edildi. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da insani alanda yapılan çalışmalardan söz ederek, genel olarak, bu doğrultuda dünya ülkelerinin daha aktif siyaset yürütmüsinin önemini vurguladı. Kavramsal nitelikli konuşmada çökkültürlülüğün perspektifleri tam dolgunlukla belirtildi.

Kissinger'in Yeni Kitabı: Küresel Jeosiyasetin Cevapsız Soruları

Kissinger'in Yeni Kitabı: Küresel Jeosiyasetin Cevapsız Soruları
10 Ekim 2014

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in "Dünya düzeni" adlı yeni eseri yayımlandı. Artık orada belirtilen düşünceler irdelemektedir. Yazar günümüzde küresel jeosiyasetin temel sorunlarına dikkat çekiyor. Vardığı sonuç jeosiyasette temel prensiplerin yenilenmesidir. Bunun için büyük devletler güçlerin dengelenmesi politikasına dönmelidir. Ancak onlar bunu yeni şartları dikkate alarak yapmalıdırlar. H. Kissinger bu zaman Amerika'nın liderliğini korumasını temel noktalardan biri olarak kabul ediyor ve bunu farklı bağlamlarda vurguluyor. Aynı zamanda, yazar şu anda küresel jeosiyasette gözlenen çelişkileri de analiz ediyor ve dünyanın yeni ayarlama kurallarını bulmalı olduğunu kaydeder. Kriz var ve bunu inkar etmek mümkün değil. Sonraki aşamada neler olabilir?

Rusya-Çin-İran Üçgeni: Uluslararası İlişkilerde Yeni Birlik

Rusya-Çin-İran Üçgeni: Uluslararası İlişkilerde Yeni Birlik
09 Ekim 2014

Ukrayna'da siyasi krizin ortaya çıkması ile Rusya ve Batı arasında devam eden ideolojik mücadele uluslararası arenada yeni alyansın oluşmasına neden olmaktadır. Yeni Soğuk Savaş olarak da anılan modern dönem, Rusya başta olmak üzere bazı güç merkezlerinin izledikleri siyasi çizginin anlaşılması yönünde önemli bir rol oynar. Batı dünyasının evrensel değerlerinden farklı ideolojiye sahip olan devletler Batı'nın eleştiri ve baskıları karşısında siyasi, ekonomik ve askeri birlik kurma yönünde siyasi çizgi yürütmekdedir meraklıdırlar. Bu ittifaklara bir örnek olarak son dönemde Batı'nın baskılarının ve ekonomik yaptırımların etkisinin zayıflatılması için Rusya merkezli şekillenen Moskova-Pekin-Tahran üçgenini belirtmek gerekir. Pekin ve Tahran da bu tür birliklerin oluşturulmasında ilginçtir ve bu fikir son dönemler belirtilen devletlerin Cumhurbaşkanları tarafından çeşitli düzeylerde seslendirilmiştir.

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...