THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde İnsan Hak ve Özgürlüklerinin İhlali veya Kendi Yaptıklarını Görmeyenler

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Küresel süreçler ve eğilimler »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
14069
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 20 Şubat 2015 – Newtimes.az

Haftaya Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Özel Temsilcisi Stavros Lambrinidis’in Azerbaycan’a resmi gezisi planlanmıştır. Resmi gezi sırasında, büyük ihtimalle, ikili ilişkilerin gelişmesi ile birlikte birtakım karşılıklı çıkarlara yönelik konular da müzakere edilebilir.

Şüphesiz ki, rahatsızlık doğuracak konular arasında Avrupa'da demokrasi, giderek artan yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı ve İslam düşmanlığı, göçmenlere insanlık dışı davranış, artan yolsuzluk, ulusal azınlıkların haklarının korunması vs. meseleler de yer alabilir.

Zira önde gelen uluslararası kurumların ve uzman STK'ların izleme mekanizmaları ve onların raporlarından açıkça görülmektedir ki, son yıllarda Avrupa Birliği üye ülkelerinde insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunması, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması alanlarında ciddi sorunlar kaydedildi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin Mayıs 2014 tarihinde örgütün Viyana'da düzenlenen 124’üncü Bakanlar toplantısında sunduğu "Avrupa'da Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünün Durumu" adlı raporda, Avrupa Birliği üye ülkelerinin de dâhil olduğu Avrupa Konseyi çerçevesinde 39 ülkede yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı ve İslam düşmanlığı dâhil ırk ayrımcılığı ve ulusal azınlıkların haklarının ihlali; 30 ülkede hapishanelerin koşulları ve kalabalığı; 26 ülkede yolsuzluk; 23 ülkede kolluk kuvvetleri tarafından kötü muamele; 20 ülkede adalet sisteminin olumsuz etkinliği ve nihayet 20 ülkede göçmen ve sığınmacıların haklarının sağlanmasında eksiklikler olduğu açıkça ifade edilmiştir[i].

Görüldüğü gibi, AB de dâhil, AK coğrafyasında son dönemde artmakta olan en ciddi tehditlerden biri hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık eğilimlerinin artmasıdır. Human Rights Watch örgütünün raporuna göre, Fransa, Almanya ve İngiltere'de son dönemde Yahudi düşmanlığı ve İslam düşmanlığına örnek olaylar artmaktadır[ii].

Bu devletlerle birlikte, BM Evrensel Süreli Bakış (Universal Periodic Review) (UPR) programı çerçevesinde sunulmuş alternatif raporlar[iii] ile Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu’nun (ECRI) üye ülkeler üzere raporları[iv] da Belçika, Hollanda, Polonya ve Avusturya gibi ülkelerde de ırki, dini ve milli zeminde ayrımcılığın olduğunu gösterir. Ayrıca, Human Rights Watch, UPR, ECRI gibi kuruluşların raporlarında İrlanda, Belçika, Almanya ve Hollanda dâhil, birçok ülkede polis tarafından ırksal fişleme yapıldığı kaydedilir.

Son dönemler ayrımcılığa maruz kalan gruplardan biri de çingeneler olmuştur. UPR ve ECRI’nin raporlarına göre, bu gruptaki insanların özellikle sosyal haklarının ihlal hallerine Almanya, Polonya, Fransa gibi ülkelerde rastlanmıştır. Bu bağlamda en gergin durum Fransa'da yaşanmıştır; zira Human Rights Watch örgütünün bilgisine göre, bu ülkede 2014 yılının Ocak-Eylül aylarında 10 binden fazla çingene geçici olarak yaşadıkları yerleşim birimlerinden kovulmuşlardır[v].

Geçtiğimiz yıllarda bir dizi AB üye ülkelerinde ifade ve basın özgürlüğü alanında da ihlallere rastlanmıştır. AGİT Basın Özgürlüğü temsilcisi kendi raporlarında, böyle durumlara Hollanda ve İsveç'te gazetecilere karşı yaşanan saldırı hallerini; Hollanda, Slovakya ve Danimarka'da hakaret ve iftira hükümleriyle ilgili gazetecilere karşı suçlamaları, Polonya'da gizli kaynakların açıklanmasına mecbur edilmelerini örnek vermiştir[vi].

Yolsuzluk da AB üye ülkelerinde sorunlu alanlardan biri olarak kabul edilir. Avrupa Komisyonu'nun yolsuzlukla mücadele raporunda itiraf edildiği gibi, yolsuzluk her yıl Avrupa Birliği ekonomisine 120 milyar Avro zarar verir[vii]. Bu rapora göre, Almanya, Hollanda, Belçika, Estonya ve Fransa'da yorumu sorulanların yarıdan fazlası bu sorunun yaygın olduğu kanaatindedir.

Ayrıca, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu'nun (GRECO) ilgili raporlarına göre, AB'nin Almanya, İrlanda, Belçika gibi ülkelerinde Parlamento üyeleri, hâkim ve savcıların faaliyetlerinde yolsuzluğun önlenmesine ilişkin belirli eksiklikler gözlenmiş; İsveç, Estonya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerde yolsuzlukla mücadele araçlarının güçlendirilmesi, parlamento üyeleri ile ilgili "çıkar çatışması" hallerinin önlenmesine dair tavsiyeler verilmiştir[viii].

AB üye ülkelerinde yer alan başka bir ciddi problem, barınma yerlerindeki mevcut koşullar, özellikle de birtakım ülkelerde hapishanelerde kapasitenin üstünde tutuklunun tutulmasından oluşur. İşkenceyle Mücadele Avrupa Komitesi’nin (CPT) ilgili raporlarına göre, söz konusu problem özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde kendini göstermiştir[ix]. Bununla birlikte, CPT, UPR ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu raporlarında Avusturya, Polonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya gibi ülkelerde barınma yerlerinde polis tarafından kötü muamele vakalarının da tespit edildiği kaydedilir.

AB ülkelerinde göçmen ve sığınmacıların haklarının sağlanması da ciddi sorunların yaşandığı alanlardan biridir. Sosyal Haklar Komitesi[x], BM İnsan Hakları Komitesi, CPT, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve UPR raporlarında Belçika, Fransa gibi bazı ülkelerde bile bu kategorideki insanların sosyal haklarının, dolayısıyla tıbbi yardım almalarının temininde sıkıntıların olduğu, Yunanistan'da onlara karşı saldırıların gözlemlendiği, Hollanda ve Malta'da kolluk kuvvetleri tarafından kötü muamele, insanlık dışı şekilde ve gereğinden fazla gözaltında tutulmaları gibi durumlarla karşılaştıkları yer almıştır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu raporunda Danimarka'da sığınmacıların haklarının tam sağlanmasında eksikliklerin olduğu belirtilmiştir[xi].

Mesele şuradadır ki, bu ülkelerin bazı yetkilileri kendi ülkelerindeki sorunları çözmek yerine, başka ülkelere demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konularda ders vermeye çalışırlar. Aslında onlardan beklenen şey, kendi davranışları, yüz yıllık devlet geleneklerine dayanan adil politikaları ile başkalarına örnek olmaktır. Böyle ülkeler bir şeyi unutuyorlar ki, bazen onların yüzyıllar boyu kat ettikleri yolu bazı ülkeler birkaç yılda kat edebilmişlerdir. Azerbaycan'ın kültürler arası diyalog, hoşgörü alanındaki başarıları onlar için örnek olabilir. Hatta mümkündür ki, kısa bir süre içinde Azerbaycan diğer alanlarda da Avrupa için örnek olacak seviyeye yükselecektir. Kısacası, Avrupa Birliği İnsan Hakları Özel Temsilcisi Stavros Lambrinidis’in Azerbaycan'a resmi gezisi çerçevesinde geniş görüş alışverişi yapmak mümkündür.

Newtimes.az


[i] https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/5949-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-in-europe.html

[ii] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/european-union?page=3

[iii] http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx

[iv] http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp

[v] http://www.hrw.org/fr/world-report/2015/country-chapters/131916

[vi] http://www.osce.org/fom/127656?download=true

[vii] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf

[viii] http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/MACAULEY_EN.pdf

[ix] http://www.cpt.coe.int/en/annual/CPT-Report-2013-2014.pdf

[x] http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ECSR/ECSRdefault_en.asp

[xi] http://eeas.europa.eu/search/index_en.htm?q=denmark

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...