THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Çin'in Gelişme Senaryoları: Hangisi Daha Gerçekçi Görünüyor?

Çin'in Gelişme Senaryoları: Hangisi Daha Gerçekçi Görünüyor?
13 Ocak 2015

Uzmanlar şu anda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olan Çin'in, 2050 yılına kadarki olası gelişme senaryoları ile ilgili tahminler verirler. Değerlendirmeler çeşitlidir. Çevresel felaketten tutun dünya liderliği için mücadeleye kadar farklı senaryolar gözden geçirilir. Hiç şüphesiz, hangisinin gerçekleşeceğini zaman gösterecek. Ancak şimdiki gerçek koşullara dayanarak, belli bazı fikirler söylenebilir. Bazı belirsizliklerin olması ve kısa vadede bunların etkilerinin sürebilmesi sebebiyle bu konuda tahmin yürütmek öyle kolay değil.

Türk-Ermeni İlişkileri: Tarihin Sınavları ve Gerçekler

Türk-Ermeni İlişkileri: Tarihin Sınavları ve Gerçekler
13 Ocak 2015

Son zamanlarda Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin kurulmasına hizmet eden bazı etkinlikler hayata geçiriliyor. Onlar, esasen, Türkiye'de düzenlenmektedir. Bilimsel konferanslarda ve sempozyumlarda halklar arasındaki dostluk konuşulur, dış güçlerin araya girmesine izin verilmemesi önerilir. Hatta büyük devletlerin kendi çıkarları için nifak tohumu serpmesine engel olunmasına da çağrı yapılıyor. İlk bakışta iyi niyet timsali gibi görünen bu olayların arkasında da yine propagandacıların olduğu anlaşılıyor. Ermeniler yine de samimi davranmıyor, Azerbaycan'ın topraklarının işgal edildiğini unutuyor, Hocalı soykırımını dile getirmiyor. Türkiye'de birbiri ardına düzenlenen bu toplantıların altında ne gibi amaçlar yatıyor?

Ortadoğu'da Jeopolitik Durum: Çatışan Çıkarlar ve Tehditler

Ortadoğu'da Jeopolitik Durum: Çatışan Çıkarlar ve Tehditler
08 Ocak 2015

Birkaç yıldır, dünya jeosiyasetinde Ortadoğu faktörü ciddi yer tutuyor. "Arap baharı" olarak adlandırılan süreç, çok sayıda sorun meydana çıkardı. O zamandan başlayarak, bu bölgenin kaderi ile ilgili çeşitli tahminler yapılır. Mesele şudur ki, "Arap baharı" olayının mahiyeti tam olarak net de değildir. Bu esnada bölgede terör, önderlik etme konusunda rekabet, dini mezhepçilik gibi durumlar yükseldi. Halihazırda Ortadoğu alev içindedir. IŞİD faaliyetini o derece genişletmiştir ki, onu önlemek çok zordur. Aynı zamanda, bölgenin bazı devletleri arasında rekabet şiddetlendi. Oluşan bu durumun bölgeyi nereye götürebileceğini tahmin etmek hayli zordur.

İran'ın Dış Politikası Yeni Bölgesel Bağlamda

İran'ın Dış Politikası Yeni Bölgesel Bağlamda
06 Ocak 2015

Küresel çapta jeopolitik dinamizmin değişmesinin, İran'ın dış politikasına etkisi görülmektedir. Tahran için bazı önemli konular gittikçe daha da öne çıkar. Onların sırasında ülkenin nükleer programı ile ilgili yapılan görüşmeler ilgi doğurur. Bu yönde bazı iyileştirmeler olduğu belirtiliyor. Diğer nokta, Ortadoğu'da İslam faktörünün yeni seviyede kendini göstermeye başlamasıdır. Uzmanların görüşlerine göre, Tahran her iki unsurdan yararlanarak bölgesel ölçekte jeopolitik nüfuzunu yükseltmeye çalışır. Aynı bağlamda İran'ın bazı devletlerle ilişkilerinin içeriğine yeni boyutlar eklemesi ilginçtir.

Güney Kafkasya'nın Jeopolitik Durumu Değişiyor Mu?

Güney Kafkasya'nın Jeopolitik Durumu Değişiyor Mu?
05 Ocak 2015

Çeşitli bölgelerdeki karmaşık süreçlerin yaşandığı bir zamanda, her daim ilgi odağında olan Güney Kafkasya'ya büyük devletlerin ilişkisinin içeriği ilginçtir. Uzmanlara göre, son yıllarda yaşanan jeopolitik değişiklikler bu bölgeyi bir jeosiyaset "eyaleti"ne çevirmektedir. Şimdi ABD, AB ve Rusya için Ukrayna faktörü daha önemlidir. Fakat bu zaman unutuluyor ki, Güney Kafkasya dünyanın diğer bölgelerinden jeopolitik olarak tecrit edilemez. Dolayısıyla Ortadoğu veya Ukrayna faktörünün öneminin artması, Güney Kafkasya'daki duruma da etki eder. Öte yandan, bu bölgede bulunan devletlerin milli güçleri ve dış politika çizgileri birbirinden farklıdır ve bu husus büyük devletler tarafından dikkate alınmalıdır. Ancak, ne yazık ki, şimdilik bu hissedilmez. Bu durum genel olarak bölgeyi nereye götürüyor?

Azerbaycan: 2014 Yılının 10 Önemli Olayı Işığında

Azerbaycan: 2014 Yılının 10 Önemli Olayı Işığında
29 Aralık 2014

Her ülkenin tarihinde bu yıl çeşitli olaylarla hatırlanıyor. Birtakım ülkelerde ihtilaflar, askeri çatışmalar, isyanlar ve ekonomik sorunların şiddetlendiği gözlendi. Küresel düzeyde finansal kriz en gelişmiş devletleri bile salladı. Azerbaycan ise, son bulmakta olan yılda büyük başarılara imza attı. Ülkede çeşitli alanlarda somut programlar hayata geçirildi. Devlet Başkanı'nın çalışmaları ise çok verimli oldu. Bölgesel ve küresel nitelikteki etkinliklerdeki konuşmaları sırasında ifade ettiği görüşleriyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan devlet sisteminin gelişmesine çok büyük katkı sağladı. Sosyo-ekonomik ilerlemenin devam etmesi, enerji güvenliğinin temini yönünde atılan ciddi adımlar, toplumda liberal değerlerin daha yüksek seviyeye çıkması gibi durumlar 2014 yılının hafızalarda olumlu anlamda kalacağını doğruluyor.

2014: 10 Temel Olay Düzleminde

2014: 10 Temel Olay Düzleminde
29 Aralık 2014

İnsanlık bir yılı daha geride bırakıyor. Tarih boyunca çok çeşitli olayların şahidi olan insanlar son 365 günü nasıl yaşadı? Biz belli bazı kriterlere göre seçtiğimiz 10 olay bağlamında, bir bütün olarak dünyada yaşanan süreçlerin genel görünümünü belirlemeye çalıştık. Burada, tabii ki, kesin konuşmak risklidir. Ancak gösterge olarak aldığımız etmenler, birtakım konuları seçip, onların dünya çapındaki etkilerini analiz etmeye olanak sağlar. Anlaşılıyor ki, son bulmakta olan yılda gerilimler, çelişkiler, tartışmalı durumlar, askeri çatışmalar ve terör olayları gözlendi. Bu faktörler insanlığın genelini rahatsız eden manzaranın oluşmasına yol açtı. Aynı zamanda, 2014 yılında bilim ve spor alanında da unutulmaz olaylar meydana geldi. Onları ayrıca vurgulamaktaki amacımız, insanların esas olarak barış, bilim, kültür ve diğer insani boyutlara daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini öne çekmektir.

Rublenin İflası: Dünya Sistemi Tehdit Altında

Rublenin İflası: Dünya Sistemi Tehdit Altında
25 Aralık 2014

Rus rublesinin hızla değersizleşmesine Batı'da hassasiyetle yaklaşırlar. Yaşananlar ve olası sonuçları çeşitli açılardan anlatılır. Bundan sonra nelerin baş verebileceği ile ilgili tahminler verilir. Rusya genelinde ise sosyo-ekonomik durum daha da ağırlaşır. Birtakım uzmanlar hükümetin istifa etme olasılığını belirtir. Moskova ise temkinli davranır. Döviz piyasasına müdahale ederek, rublenin belirli bir seviyenin altına düşmemesine çalışır. Ancak bunun geçici nitelik taşıdığı bilinmektedir. Büyük bir devlette gözlenen bu süreçlerin olası sonuçlarının analizi genel olarak ilginçtir.

Erdoğan'ı deviremedik ama Putin'i devireceğiz!

Erdoğan'ı deviremedik ama Putin'i devireceğiz!
24 Aralık 2014

Erdoğan'ı deviremediler. Şimdi Putin üzerinde oynuyorlar.

"Post-Sanayi Toplumu" Teorisi: Z. Brzezinski, A. Toffler, D. Bell

"Post-Sanayi Toplumu" Teorisi: Z. Brzezinski, A. Toffler, D. Bell
22 Aralık 2014

Batı dünyasının sosyo-ekonomik gelişmişlik eğilimlerini analiz eden "post-sanayileşme", "bilgi toplumu", "teknotron toplum" vs. teorilerin yazarlarının genel görüşü şudur ki, post-sanayi toplumda sanayi sektörü, maddi üretim, maddi varlıklar üstünlüğünü kaybeder, onların yerine ise bilgi ve iletişim geçer. Enformatiğin, yeni bilgilerin post-sanayi toplumunun esas kaynağına dönüşmesi genel olarak toplumun sosyal ve siyasi yapısının, ayrıca uluslararası ve devletler arası karşılıklı etkilerin değişmesine neden olur.

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...