THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Ankara Ziyareti: Stratejik İşbirliğinin Yüksek Örneği

Ankara Ziyareti: Stratejik İşbirliğinin Yüksek Örneği
23 Ocak 2015

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye son ziyareti dünya medyasının ilgi odağı oldu. İlham Aliyev ile R.T. Erdoğan'ın yaptıkları görüşmelerin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin son toplantısının, imzalanan belgelerin, genel olarak varılan anlaşmaların analizi çok ilginç sonuçlar çıkarmaya imkân verir. Uzmanlar kabul ediyorlar ki, Türkiye ile Azerbaycan kadar birbirine yakın başka örnek yoktur. Ancak bunun temelinde gelişigüzel faktörler değil, somut taktik ve stratejiye sahip siyaset durur. Özellikle Azerbaycan yönetiminin gerçekleştirdiği bağımsız dış politika belirtilmelidir. Şimdi ülke bölgesel ve küresel önemde projelerin aktif katılımcısıdır. O, bu yolda dönmeden devam ediyor.

Çin'in Avrupa Planları: Pekin-Brüksel İlişkileri Yenileniyor Mu?

Çin'in Avrupa Planları: Pekin-Brüksel İlişkileri Yenileniyor Mu?
22 Ocak 2015

Birtakım uzmanlar Çin ile Avrupa Birliği arasında birlik kurulabileceğini öngörür. Onlar taraflar arasında ilişkilerin hızla geliştiğini vurguluyorlar. Çin'in örgüte üye ülkelerin ekonomik olarak daha ziyade inşaat sektörüne sermaye yatırdığı bildirildi. Gerçekten de, son yıllarda Pekin Avrupa'da bazı büyük projeler hayata geçirmeye başladı. AB'ye üye ülkelerde somut işler görmekle birlikte, kendi çıkarına uygun olan "İpek Yolu" güzergâhını da canlandırmaya çalışıyor. Bu sırada Çin'den Madrid'e kadar yük taşımak üzere demiryolunun inşaatına başlama planı da dikkat çekiyor. Bununla geniş bir alanda Çin'in etki imkânı artmış olur. Tahminlere göre, Pekin bu açıdan etkinliğini daha da artıracaktır. Böylece AB-Çin ilişkilerinin gelişme dinamiği gerçek anlamda güncel görünüyor.

Ermeniperestler: Son Fitnekârlık

Ermeniperestler: Son Fitnekârlık
19 Ocak 2015

Ermenistan hep Azerbaycan hakkında yalan bilgiler yayıyor. Erivan'ın bu girişimleri bir sonuç vermese de, süreç devam ediyor. Son zamanlarda Ermeni medyasında dini, etnik ve jeopolitik faktörler yapay olarak kullanılarak, Azerbaycan karşıtı nitelikte fikirler ileri sürülür. Bunların arkasında Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın tehlike kaynağı olduğu iddiası gizlenir. Bakü'yü İsrail'le yakın gösterip, İran ve Türkiye'nin karşısına koyma niyetlerinin olduğu hissedilir. Aynı zamanda, dini ve etnik aidiyet amili asılsız olarak kullanılarak, Azerbaycan için bazı zorluklar yaratılmaya çalışılır. Tüm bunların arkasında düşman güçlerin çirkin amaçlarının dayandığı bilinmektedir. Onların Azerbaycan'ı bağımsız siyasetinden döndüremeyeceklerine kesinlikle şüphe yoktur.

ABD-Azerbaycan İlişkileri: Sorunları Kimler Yaratıyor?

ABD-Azerbaycan İlişkileri: Sorunları Kimler Yaratıyor?
15 Ocak 2015

Güney Kafkasya'nın jeopolitik önemi hakkında çeşitli tahliller yapıldı, tahminler verildi. Bu bölge şimdi büyük bir alanda istikrar ve gelişmeye ciddi ivme verebilir. Fakat ne yazık ki, son zamanlarda ABD'nin bazı çevreleri Azerbaycan'a karşı olmadık ithamlar öne sürüyorlar. Onlar gerçekleri çarpıtarak, ülke hakkında gerçekdışı fikir oluşturmaya çalışırlar. Bunun kökeninde hangi konuların olduğu çok ilginçtir. Bakü hep Washington'la samimi ilişkiler kurdu ve şimdi de buna devam eder. Demek ki, sorunun kaynağını karşı tarafta aramak gerekir. Bu zaman meydana düşündürücü noktalar çıkıyor.

Çin'in Gelişme Senaryoları: Hangisi Daha Gerçekçi Görünüyor?

Çin'in Gelişme Senaryoları: Hangisi Daha Gerçekçi Görünüyor?
13 Ocak 2015

Uzmanlar şu anda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olan Çin'in, 2050 yılına kadarki olası gelişme senaryoları ile ilgili tahminler verirler. Değerlendirmeler çeşitlidir. Çevresel felaketten tutun dünya liderliği için mücadeleye kadar farklı senaryolar gözden geçirilir. Hiç şüphesiz, hangisinin gerçekleşeceğini zaman gösterecek. Ancak şimdiki gerçek koşullara dayanarak, belli bazı fikirler söylenebilir. Bazı belirsizliklerin olması ve kısa vadede bunların etkilerinin sürebilmesi sebebiyle bu konuda tahmin yürütmek öyle kolay değil.

Türk-Ermeni İlişkileri: Tarihin Sınavları ve Gerçekler

Türk-Ermeni İlişkileri: Tarihin Sınavları ve Gerçekler
13 Ocak 2015

Son zamanlarda Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin kurulmasına hizmet eden bazı etkinlikler hayata geçiriliyor. Onlar, esasen, Türkiye'de düzenlenmektedir. Bilimsel konferanslarda ve sempozyumlarda halklar arasındaki dostluk konuşulur, dış güçlerin araya girmesine izin verilmemesi önerilir. Hatta büyük devletlerin kendi çıkarları için nifak tohumu serpmesine engel olunmasına da çağrı yapılıyor. İlk bakışta iyi niyet timsali gibi görünen bu olayların arkasında da yine propagandacıların olduğu anlaşılıyor. Ermeniler yine de samimi davranmıyor, Azerbaycan'ın topraklarının işgal edildiğini unutuyor, Hocalı soykırımını dile getirmiyor. Türkiye'de birbiri ardına düzenlenen bu toplantıların altında ne gibi amaçlar yatıyor?

Ortadoğu'da Jeopolitik Durum: Çatışan Çıkarlar ve Tehditler

Ortadoğu'da Jeopolitik Durum: Çatışan Çıkarlar ve Tehditler
08 Ocak 2015

Birkaç yıldır, dünya jeosiyasetinde Ortadoğu faktörü ciddi yer tutuyor. "Arap baharı" olarak adlandırılan süreç, çok sayıda sorun meydana çıkardı. O zamandan başlayarak, bu bölgenin kaderi ile ilgili çeşitli tahminler yapılır. Mesele şudur ki, "Arap baharı" olayının mahiyeti tam olarak net de değildir. Bu esnada bölgede terör, önderlik etme konusunda rekabet, dini mezhepçilik gibi durumlar yükseldi. Halihazırda Ortadoğu alev içindedir. IŞİD faaliyetini o derece genişletmiştir ki, onu önlemek çok zordur. Aynı zamanda, bölgenin bazı devletleri arasında rekabet şiddetlendi. Oluşan bu durumun bölgeyi nereye götürebileceğini tahmin etmek hayli zordur.

İran'ın Dış Politikası Yeni Bölgesel Bağlamda

İran'ın Dış Politikası Yeni Bölgesel Bağlamda
06 Ocak 2015

Küresel çapta jeopolitik dinamizmin değişmesinin, İran'ın dış politikasına etkisi görülmektedir. Tahran için bazı önemli konular gittikçe daha da öne çıkar. Onların sırasında ülkenin nükleer programı ile ilgili yapılan görüşmeler ilgi doğurur. Bu yönde bazı iyileştirmeler olduğu belirtiliyor. Diğer nokta, Ortadoğu'da İslam faktörünün yeni seviyede kendini göstermeye başlamasıdır. Uzmanların görüşlerine göre, Tahran her iki unsurdan yararlanarak bölgesel ölçekte jeopolitik nüfuzunu yükseltmeye çalışır. Aynı bağlamda İran'ın bazı devletlerle ilişkilerinin içeriğine yeni boyutlar eklemesi ilginçtir.

Güney Kafkasya'nın Jeopolitik Durumu Değişiyor Mu?

Güney Kafkasya'nın Jeopolitik Durumu Değişiyor Mu?
05 Ocak 2015

Çeşitli bölgelerdeki karmaşık süreçlerin yaşandığı bir zamanda, her daim ilgi odağında olan Güney Kafkasya'ya büyük devletlerin ilişkisinin içeriği ilginçtir. Uzmanlara göre, son yıllarda yaşanan jeopolitik değişiklikler bu bölgeyi bir jeosiyaset "eyaleti"ne çevirmektedir. Şimdi ABD, AB ve Rusya için Ukrayna faktörü daha önemlidir. Fakat bu zaman unutuluyor ki, Güney Kafkasya dünyanın diğer bölgelerinden jeopolitik olarak tecrit edilemez. Dolayısıyla Ortadoğu veya Ukrayna faktörünün öneminin artması, Güney Kafkasya'daki duruma da etki eder. Öte yandan, bu bölgede bulunan devletlerin milli güçleri ve dış politika çizgileri birbirinden farklıdır ve bu husus büyük devletler tarafından dikkate alınmalıdır. Ancak, ne yazık ki, şimdilik bu hissedilmez. Bu durum genel olarak bölgeyi nereye götürüyor?

Azerbaycan: 2014 Yılının 10 Önemli Olayı Işığında

Azerbaycan: 2014 Yılının 10 Önemli Olayı Işığında
29 Aralık 2014

Her ülkenin tarihinde bu yıl çeşitli olaylarla hatırlanıyor. Birtakım ülkelerde ihtilaflar, askeri çatışmalar, isyanlar ve ekonomik sorunların şiddetlendiği gözlendi. Küresel düzeyde finansal kriz en gelişmiş devletleri bile salladı. Azerbaycan ise, son bulmakta olan yılda büyük başarılara imza attı. Ülkede çeşitli alanlarda somut programlar hayata geçirildi. Devlet Başkanı'nın çalışmaları ise çok verimli oldu. Bölgesel ve küresel nitelikteki etkinliklerdeki konuşmaları sırasında ifade ettiği görüşleriyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan devlet sisteminin gelişmesine çok büyük katkı sağladı. Sosyo-ekonomik ilerlemenin devam etmesi, enerji güvenliğinin temini yönünde atılan ciddi adımlar, toplumda liberal değerlerin daha yüksek seviyeye çıkması gibi durumlar 2014 yılının hafızalarda olumlu anlamda kalacağını doğruluyor.

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...