THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Batı'da İslam Düşmanlığı: Gerçek Sebepler ve Amaçlar – Bölüm I

Batı'da İslam Düşmanlığı: Gerçek Sebepler ve Amaçlar – Bölüm I
19 Şubat 2015

Maalesef, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı günümüzde artık en gelişmiş ve güvenli toplumlarda bile günlük hayatın acı gerçeğine dönüşmüştür. Bu korkutucu eğilim devletlerin sınırları dışına çıkar ve günlük hayatımıza girer. Bu tehlikeli eğilimlerden biri İslam düşmanlığıdır. Ne kadar şaşırtıcı olsa da, bu daha çok liberal Batı'da görülür.

AB-Eski Sovyet Bölgesi: Jeopolitik Değişiklikler Zemininde Sorunlar – Birinci Kısım

AB-Eski Sovyet Bölgesi: Jeopolitik Değişiklikler Zemininde Sorunlar – Birinci Kısım
05 Şubat 2015

Avrupa Birliği son 25 yılda genişleme yönünde belirli adımlar attı ki, bu da birtakım sorunlar meydana getirdi. Yugoslavya'nın bölünmesine AB doğrudan katıldı. Örgütün genişleme politikası sonuçta Ukrayna krizine yol açtı. Afrika'nın kuzeyinde; Suriye, Irak ve Afganistan'da yaşanan süreçlerde AB'nin rolü vardır. Zürih Protokolleri'nin imzalanmasında, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması konusunda bu örgütün hevesi hafızalardan çıkmadı. Brüksel bu konuda Türkiye'ye hayli baskı yaptı. Bütün bunlar doğruluyor ki, AB için diğer yönlerle birlikte, Sovyet bölgesinin de önemi arttı. Örgütün bu yönde yürüttüğü politikanın uzmanların odağında olması da bununla açıklanabilir. Analizler gösteriyor ki, buradaki manzara net değildir. AB'nin hataları ve birçok diğer faktör durumu hayli karmaşıklaştırır. Bu faktörler prizmasından bakılırsa, Brüksel'in ne gibi adımlar atacağı ilginçtir.

Dış Politika: Azerbaycan Örneğinin Birtakım Noktaları

Dış Politika: Azerbaycan Örneğinin Birtakım Noktaları
02 Şubat 2015

Modern koşullarda uluslararası ilişkiler karmaşık niteliktedir. Çeşitli bölgelerde kendini gösteren çatışmalar tamamen çelişkili manzara yaratıyor. Böyle bir ortamda başarılı dış politika yapmak oldukça zor bir konudur. Fakat Azerbaycan yönetimi bunun üstesinden büyük başarıyla gelir. 2014'te bu yönde gözlenen gelişmeler bu görüşün doğruluğunu tamamen doğruluyor. Onların bir kısmının bile kısaca analizi, Bakü'nün son derece temkinli stratejik mevki tuttuğunu gösterir. Azerbaycan'ın dış politikası tüm bölge için örnek olarak kabul edilebilir. Aslında, yaşanan süreçlerin mantığı bu kanaatin doğruluğunu kanıtlıyor.

Enerji Politikaları: Karmaşık Jeosiyaset ve Rekabet Ortamında

Enerji Politikaları: Karmaşık Jeosiyaset ve Rekabet Ortamında
30 Ocak 2015

Hâlihazırda küresel enerji hammaddeleri mücadelesinin ne derecede yoğun olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu süreçte dünyanın büyük devletleri vardır. Tesadüfi değil ki, enerji faktörü ihtilaflara, silahlı çatışmalara neden olarak, şimdi uluslararası politikada çok ciddi önem taşıyor. Enformasyon kanalları IŞİD gibi terör örgütlerinin bile petrol ve gaz yataklarını ele geçirmeye çalıştığı hakkında bilgiler yayar. Böyle bir ortamda devlet düzeyinde etkin enerji politikaları yürütmek büyük ustalık gerektirir. Karşılaştırmalar gösterir ki, Azerbaycan yönetiminin bu yönde gerçekleştirdiği projeler geniş manevra olanakları yaratır.

Ortadoğu: Güvenliğe Yeni Tehditler

Ortadoğu: Güvenliğe Yeni Tehditler
29 Ocak 2015

Birtakım medya organları IŞİD'e güçlü bir terör grubunun katıldığı hakkında bilgiler yayıyor. Bu, "Yarmuk" denilen ve Suriye rejimine karşı amansız tutumu olan bir gruptur. Onun dâhilinde Batılı istihbarat kurumlarının hazırladığı 2000 iyi eğitim görmüş silahlı olduğu bildirilir. Şimdi Ortadoğu'da durumun kontrolden çıkabileceğinden bahsediliyor. Özellikle İsrail ve Ürdün doğrultusunda "Yarmuk"-IŞİD ekseninin etkinleştiği bildirilir. Bu durumda genel olarak bölgede oldukça hassas manzara meydana gelebilir, aynı zamanda, petrol fiyatında sıçrayışlar gözlenebilir. Fakat bunların en korkulanı küresel ölçekte tehlikeli süreçlerin mümkün olmasıdır.

Güney Kafkasya: Yeni Dış Etkiler Dalgası

Güney Kafkasya: Yeni Dış Etkiler Dalgası
28 Ocak 2015

Küresel ölçekte gözlenen jeopolitik süreçler Güney Kafkasya bölgesini de etki etmeden geçmez. Burada bu alana coğrafi olarak yakın olan bölgelerde cereyan eden çeşitli nitelikteki olayları da dikkate almak gerekir. Tecrübeler gösterir ki, olaylara Güney Kafkasya ülkelerinin her biri kendine özgü tepki verir. Ermenistan geleneksel olarak tehlike ve risk kaynağı olmayı sürdürür. Onun Ortadoğu ve Afganistan istikametinden nüfuz edebilecek radikal gruplar için elverişli bölgeye dönüşme ihtimali mevcuttur. Gürcistan ise daha çok kendi güvenliğini düşünüyor. Bu amaçla Tiflis'in Moskova ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığı da hissedilmektedir. Azerbaycan ise güvenle önceki dış politika kursunu geliştiriyor.

Ankara Ziyareti: Stratejik İşbirliğinin Yüksek Örneği

Ankara Ziyareti: Stratejik İşbirliğinin Yüksek Örneği
23 Ocak 2015

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye son ziyareti dünya medyasının ilgi odağı oldu. İlham Aliyev ile R.T. Erdoğan'ın yaptıkları görüşmelerin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin son toplantısının, imzalanan belgelerin, genel olarak varılan anlaşmaların analizi çok ilginç sonuçlar çıkarmaya imkân verir. Uzmanlar kabul ediyorlar ki, Türkiye ile Azerbaycan kadar birbirine yakın başka örnek yoktur. Ancak bunun temelinde gelişigüzel faktörler değil, somut taktik ve stratejiye sahip siyaset durur. Özellikle Azerbaycan yönetiminin gerçekleştirdiği bağımsız dış politika belirtilmelidir. Şimdi ülke bölgesel ve küresel önemde projelerin aktif katılımcısıdır. O, bu yolda dönmeden devam ediyor.

Çin'in Avrupa Planları: Pekin-Brüksel İlişkileri Yenileniyor Mu?

Çin'in Avrupa Planları: Pekin-Brüksel İlişkileri Yenileniyor Mu?
22 Ocak 2015

Birtakım uzmanlar Çin ile Avrupa Birliği arasında birlik kurulabileceğini öngörür. Onlar taraflar arasında ilişkilerin hızla geliştiğini vurguluyorlar. Çin'in örgüte üye ülkelerin ekonomik olarak daha ziyade inşaat sektörüne sermaye yatırdığı bildirildi. Gerçekten de, son yıllarda Pekin Avrupa'da bazı büyük projeler hayata geçirmeye başladı. AB'ye üye ülkelerde somut işler görmekle birlikte, kendi çıkarına uygun olan "İpek Yolu" güzergâhını da canlandırmaya çalışıyor. Bu sırada Çin'den Madrid'e kadar yük taşımak üzere demiryolunun inşaatına başlama planı da dikkat çekiyor. Bununla geniş bir alanda Çin'in etki imkânı artmış olur. Tahminlere göre, Pekin bu açıdan etkinliğini daha da artıracaktır. Böylece AB-Çin ilişkilerinin gelişme dinamiği gerçek anlamda güncel görünüyor.

Ermeniperestler: Son Fitnekârlık

Ermeniperestler: Son Fitnekârlık
19 Ocak 2015

Ermenistan hep Azerbaycan hakkında yalan bilgiler yayıyor. Erivan'ın bu girişimleri bir sonuç vermese de, süreç devam ediyor. Son zamanlarda Ermeni medyasında dini, etnik ve jeopolitik faktörler yapay olarak kullanılarak, Azerbaycan karşıtı nitelikte fikirler ileri sürülür. Bunların arkasında Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın tehlike kaynağı olduğu iddiası gizlenir. Bakü'yü İsrail'le yakın gösterip, İran ve Türkiye'nin karşısına koyma niyetlerinin olduğu hissedilir. Aynı zamanda, dini ve etnik aidiyet amili asılsız olarak kullanılarak, Azerbaycan için bazı zorluklar yaratılmaya çalışılır. Tüm bunların arkasında düşman güçlerin çirkin amaçlarının dayandığı bilinmektedir. Onların Azerbaycan'ı bağımsız siyasetinden döndüremeyeceklerine kesinlikle şüphe yoktur.

ABD-Azerbaycan İlişkileri: Sorunları Kimler Yaratıyor?

ABD-Azerbaycan İlişkileri: Sorunları Kimler Yaratıyor?
15 Ocak 2015

Güney Kafkasya'nın jeopolitik önemi hakkında çeşitli tahliller yapıldı, tahminler verildi. Bu bölge şimdi büyük bir alanda istikrar ve gelişmeye ciddi ivme verebilir. Fakat ne yazık ki, son zamanlarda ABD'nin bazı çevreleri Azerbaycan'a karşı olmadık ithamlar öne sürüyorlar. Onlar gerçekleri çarpıtarak, ülke hakkında gerçekdışı fikir oluşturmaya çalışırlar. Bunun kökeninde hangi konuların olduğu çok ilginçtir. Bakü hep Washington'la samimi ilişkiler kurdu ve şimdi de buna devam eder. Demek ki, sorunun kaynağını karşı tarafta aramak gerekir. Bu zaman meydana düşündürücü noktalar çıkıyor.

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...