THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Avrupa Birliği: Kriz ve Jeosiyaset

Avrupa Birliği: Kriz ve Jeosiyaset
03 Mart 2015

Brüksel'in son zamanlarda birçok sorunla karşı karşıya olduğu hakkında bilgiler yayılır. Organizasyon kapsamında ortaya çıkan sorunlar çözüm bulmuyor. Burada bölücülük eğilimleri, bazı devletlerin bağımsız siyaset yürütme iddiası, milliyetçiliğin radikal içerik alması, işsizlik gibi sorunlar ön plana çıkar. Onları ortadan kaldırabilecek etkili programlar ise henüz yok. Üstelik dış politikada da belli karşıtlıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Ukrayna krizinin arka planında, AB'nin Rusya ile ilişkileri nasıl kuracağını Brüksel netleştirmedi. Uzmanlar örgütün dış politika ilkelerinin yenilenmesi talebinin olduğundan söz ediyorlar. Fakat Avrupa buna hazır mı?

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde İnsan Hak ve Özgürlüklerinin İhlali veya Kendi Yaptıklarını Görmeyenler

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde İnsan Hak ve Özgürlüklerinin İhlali veya Kendi Yaptıklarını Görmeyenler
20 Şubat 2015

Haftaya Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Özel Temsilcisi Stavros Lambrinidis'in Azerbaycan'a resmi gezisi planlanmıştır. Resmi gezi sırasında, büyük ihtimalle, ikili ilişkilerin gelişmesi ile birlikte birtakım karşılıklı çıkarlara yönelik konular da müzakere edilebilir. Şüphesiz ki, rahatsızlık doğuracak konular arasında Avrupa'da demokrasi, giderek artan yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı ve İslam düşmanlığı, göçmenlere insanlık dışı davranış, artan yolsuzluk, ulusal azınlıkların haklarının korunması vs. meseleler de yer alabilir.

Batı'da İslam Düşmanlığı: Gerçek Sebepler ve Amaçlar – Bölüm II

Batı'da İslam Düşmanlığı: Gerçek Sebepler ve Amaçlar – Bölüm II
20 Şubat 2015

Bazı uzmanlar Batı'da İslam düşmanlığının kök salmasının başlıca nedeni olarak, sosyal düşünceyi etkileyen tarihsel bellek ve kültürel önyargılara dikkat çekmeyi önemli görür. Rönesans döneminden sonra Batı dünyasında öz kültürün üstünlüğü duygusu oluşur ve diğer kültürlere ilgisizlik başlar. Birçok uzmana göre, işte tarihsel olan bu toplumsal düşünce, Avrupalıların İslam'a karşı hor gören ilişkisinin temelindedir.

İslamofobi ve İslam

İslamofobi ve İslam
19 Şubat 2015

İslamofobi: Kelime olarak islam karşıtı olma anlamına gelen bir kelime olarak bilinmektedir. Kelime ilk olarak 1991 yılında kullanılmıştır ve en çok 2001 olayları sırasında gündeme getirilmiştir. En çok bir devletde yaşayan olan müsülmanlara karşı yaşanmış sorun olarak bilir. Batı Avrupa diye söylediğimiz fazla devletde var olan bu sorunun temel özelliyi islama karşı duyulan güvensizlik, ve müsülmanlar karşı var olan inamsızlıktan oluşmaktadır, Ve özellikle bu güvensizlik duyğusunun arkasında en fazla olan din mensupları Batılı Hristiyanlar olarak söyleye bileceğimiz Hristiyan devletleridir.

Batı'da İslam Düşmanlığı: Gerçek Sebepler ve Amaçlar – Bölüm I

Batı'da İslam Düşmanlığı: Gerçek Sebepler ve Amaçlar – Bölüm I
19 Şubat 2015

Maalesef, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı günümüzde artık en gelişmiş ve güvenli toplumlarda bile günlük hayatın acı gerçeğine dönüşmüştür. Bu korkutucu eğilim devletlerin sınırları dışına çıkar ve günlük hayatımıza girer. Bu tehlikeli eğilimlerden biri İslam düşmanlığıdır. Ne kadar şaşırtıcı olsa da, bu daha çok liberal Batı'da görülür.

AB-Eski Sovyet Bölgesi: Jeopolitik Değişiklikler Zemininde Sorunlar – Birinci Kısım

AB-Eski Sovyet Bölgesi: Jeopolitik Değişiklikler Zemininde Sorunlar – Birinci Kısım
05 Şubat 2015

Avrupa Birliği son 25 yılda genişleme yönünde belirli adımlar attı ki, bu da birtakım sorunlar meydana getirdi. Yugoslavya'nın bölünmesine AB doğrudan katıldı. Örgütün genişleme politikası sonuçta Ukrayna krizine yol açtı. Afrika'nın kuzeyinde; Suriye, Irak ve Afganistan'da yaşanan süreçlerde AB'nin rolü vardır. Zürih Protokolleri'nin imzalanmasında, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması konusunda bu örgütün hevesi hafızalardan çıkmadı. Brüksel bu konuda Türkiye'ye hayli baskı yaptı. Bütün bunlar doğruluyor ki, AB için diğer yönlerle birlikte, Sovyet bölgesinin de önemi arttı. Örgütün bu yönde yürüttüğü politikanın uzmanların odağında olması da bununla açıklanabilir. Analizler gösteriyor ki, buradaki manzara net değildir. AB'nin hataları ve birçok diğer faktör durumu hayli karmaşıklaştırır. Bu faktörler prizmasından bakılırsa, Brüksel'in ne gibi adımlar atacağı ilginçtir.

Dış Politika: Azerbaycan Örneğinin Birtakım Noktaları

Dış Politika: Azerbaycan Örneğinin Birtakım Noktaları
02 Şubat 2015

Modern koşullarda uluslararası ilişkiler karmaşık niteliktedir. Çeşitli bölgelerde kendini gösteren çatışmalar tamamen çelişkili manzara yaratıyor. Böyle bir ortamda başarılı dış politika yapmak oldukça zor bir konudur. Fakat Azerbaycan yönetimi bunun üstesinden büyük başarıyla gelir. 2014'te bu yönde gözlenen gelişmeler bu görüşün doğruluğunu tamamen doğruluyor. Onların bir kısmının bile kısaca analizi, Bakü'nün son derece temkinli stratejik mevki tuttuğunu gösterir. Azerbaycan'ın dış politikası tüm bölge için örnek olarak kabul edilebilir. Aslında, yaşanan süreçlerin mantığı bu kanaatin doğruluğunu kanıtlıyor.

Enerji Politikaları: Karmaşık Jeosiyaset ve Rekabet Ortamında

Enerji Politikaları: Karmaşık Jeosiyaset ve Rekabet Ortamında
30 Ocak 2015

Hâlihazırda küresel enerji hammaddeleri mücadelesinin ne derecede yoğun olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu süreçte dünyanın büyük devletleri vardır. Tesadüfi değil ki, enerji faktörü ihtilaflara, silahlı çatışmalara neden olarak, şimdi uluslararası politikada çok ciddi önem taşıyor. Enformasyon kanalları IŞİD gibi terör örgütlerinin bile petrol ve gaz yataklarını ele geçirmeye çalıştığı hakkında bilgiler yayar. Böyle bir ortamda devlet düzeyinde etkin enerji politikaları yürütmek büyük ustalık gerektirir. Karşılaştırmalar gösterir ki, Azerbaycan yönetiminin bu yönde gerçekleştirdiği projeler geniş manevra olanakları yaratır.

Ortadoğu: Güvenliğe Yeni Tehditler

Ortadoğu: Güvenliğe Yeni Tehditler
29 Ocak 2015

Birtakım medya organları IŞİD'e güçlü bir terör grubunun katıldığı hakkında bilgiler yayıyor. Bu, "Yarmuk" denilen ve Suriye rejimine karşı amansız tutumu olan bir gruptur. Onun dâhilinde Batılı istihbarat kurumlarının hazırladığı 2000 iyi eğitim görmüş silahlı olduğu bildirilir. Şimdi Ortadoğu'da durumun kontrolden çıkabileceğinden bahsediliyor. Özellikle İsrail ve Ürdün doğrultusunda "Yarmuk"-IŞİD ekseninin etkinleştiği bildirilir. Bu durumda genel olarak bölgede oldukça hassas manzara meydana gelebilir, aynı zamanda, petrol fiyatında sıçrayışlar gözlenebilir. Fakat bunların en korkulanı küresel ölçekte tehlikeli süreçlerin mümkün olmasıdır.

Güney Kafkasya: Yeni Dış Etkiler Dalgası

Güney Kafkasya: Yeni Dış Etkiler Dalgası
28 Ocak 2015

Küresel ölçekte gözlenen jeopolitik süreçler Güney Kafkasya bölgesini de etki etmeden geçmez. Burada bu alana coğrafi olarak yakın olan bölgelerde cereyan eden çeşitli nitelikteki olayları da dikkate almak gerekir. Tecrübeler gösterir ki, olaylara Güney Kafkasya ülkelerinin her biri kendine özgü tepki verir. Ermenistan geleneksel olarak tehlike ve risk kaynağı olmayı sürdürür. Onun Ortadoğu ve Afganistan istikametinden nüfuz edebilecek radikal gruplar için elverişli bölgeye dönüşme ihtimali mevcuttur. Gürcistan ise daha çok kendi güvenliğini düşünüyor. Bu amaçla Tiflis'in Moskova ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığı da hissedilmektedir. Azerbaycan ise güvenle önceki dış politika kursunu geliştiriyor.

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...