THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Bakanlar Kurulu 2018 yıllık faaliyet raporu: kapsamlı ve kararlı faaliyetin katkıları

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Siyaset »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
12849
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 19 Mart 2019 – Newtimes.az

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Novruz Mammadov, Milli Meclis'te Bakanlar Kurulu 2018 yıllık faaliyet raporunu sundu. Rapor, tüm ayrıntılarına kadar milletvekillerinin büyük ilgisini çekti. Raporu kapsamlı şekilde yorumlayarak sunan Başbakan, hükümetin geçtiğimiz yıldaki faaliyetini detaylı biçimde anlattı. Raporda kaydedilenler doğrultusunda geçen yıl hükümetin, faaliyetini ülkenin stratejik kalkınma programına uygun biçimde yürüttüğü görülüyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'nın belirlediği bütün hedeflere ulaşılmasına çalışıldığı anlaşılıyor. Sonuçta bütün alanlarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Başbakan'ın sunduğu raporun analizi Azerbaycan'ın, 2018 yılında büyük başarılar elde ettiğini gösteriyor. Bu başarılar üzerine detaylı yorum yapılmasının önemini dikkate alarak konunun tüm ayrıntılarını ele almak gereksinimi duymaktayız.

Toplumsal-siyasal ve sosyoekonomik yaşam: Başbakan'ın modernist yaklaşımı

Azerbaycan Hükümetinin 2018 yıllık faaliyet raporu büyük ilgiyle bekleniyordu. Yeni Başbakan'ın Meclis'te raporu sunması, ayrıca birtakım zorlukların görüldüğü geçen yılda Azerbaycan'ın elde ettiği başarıları yansıtan rakamlar merak konusuydu. Öncelikle kaydetmek gerekir ki raporda ülke yönetiminin izlediği politikanın yanı sıra gerçekleştirilen programların analizi ve sonuçlar net ve ayrıntılı şekilde ifade edilmiştir.

Başbakan Novruz Mammadov, ülkenin toplumsal-siyasal ve sosyoekonomik hayatını birbiriyle bağlantılı şekilde yorumlamakla 2018 yılında meseleye kapsamlı yaklaşımın mümkünlüğünü sergiledi. Bu bağlamda Novruz Mammadov, konuşmasında özellikle şu hususlara vurgu yaptı, "2018 yılı Azerbaycan'ın, toplumsal-siyasal ve sosyoekonomik hayatında büyük başarıların kazanıldığı ve önemli tarihi olayların yaşandığı bir yıl oldu. Geçen yıl Müslüman dünyasında ilk demokratik cumhuriyet olarak tarihe geçen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü büyük etkinliklerle kutlandı. Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde milletimiz kendi seçimini yaparak İlham Aliyev'i tekrar Cumhurbaşkanı seçti. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları, ulusal çıkarların teminine yönelik politika sonucunda ülkede oluşan toplumsal-siyasal istikrara, dayanıklı ve hızlı kalkınmaya, halk-iktidar birliğine verdiği desteği bir kez daha ifade etti. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından devlet başkanı, hükümetin terkibini belirledi, stratejik hedefleri ve görevleri beyan etti."

Bu sözlerde hükümetin kendi faaliyetine sorumlu ve kapsamlı yaklaşımı net biçimde ifade edilmiştir. Bu yaklaşımın kaynağını Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle yürütülen politika oluşturuyor. Başbakan, ülkenin toplumsal-siyasal ve sosyoekonomik hayatında kilit rol oynayan olayları net ifade etti. Başbakan, öncelikle ülkenin toplumsal-siyasal hayatında en önemli olay olarak Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne ve Cumhurbaşkanı seçimlerine vurgu yaparak 2018 yılında devletci gelenekle modern yönetim arasında mantıksal bağlılığı dile getirdi. Geçen yıl Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlayan milletimiz, aynı güven, sadakat ve iradeyle İlham Aliyev'e oy verdi. Bu husus Azerbaycan milletinin, 2018 yılında tarihi seçimini hangi eğilimler doğrultusunda yaptığını bir kez daha tüm dünyaya sergilediği anlamına geliyor. Bu husus 2018 yılında toplumsal-siyasal ve sosyoekonomik başarıların temelini oluşturuyor.

Bu sırada Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Hükümetinin yeni terkibini belirlemesinin önemini özellikle kaydetti. Net söylersek, Azerbaycan'da bütün alanlarda faaliyet tam olarak hukuki temele dayanıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ön gördüğü programları gerçekleştirebilecek hükümeti oluşturmağı başardı. Konuşmanın sonraki kısımlarında bu yaklaşımın sağladığı katkılar somut örneklerle tüm ayrıntılarına kadar ifade edildi. Bunun için Bakanlar Kurulu'nun faaliyetini Cumhurbaşkanı'nın belirlediği stratejik görevler ve hedefler doğrultusunda yürüttüğü kaydedildi. Konunun diğer bir önemli özelliği ''...günümüz taleplerini karşılayan pragmatik dış politikanın uluslararası ilişkiler sisteminde yaşanan gerilimlere rağmen devletin etkisinin ve Azerbaycan'ı destekleyen ülkelerin sayısının artmasına katkı sağladığıyla'' ilgilidir. Bu konuda Başbakan, ülkenin iç ve dış politikası arasında bağlantının 2018 yılında da devam ettiğine vurgu yaptı. Modern demokratik yönetim açısından bu, kuşkusuz, önemli bir husus olarak bilinmektedir.

Bu açıdan Novruz Mammadov'un, 2018 yılında Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorununun çözüme kavuşması yönünde atılan adımlara, ikili ve çokyönlü formatlarda kabul edilen belgelerde Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına destek ifade edilmesine, Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasında imzalanan ''Ortaklık anlaşması''na vurgu yapmanın yanı sıra bu başarıları ''iyi düşünülen kapsamlı faaliyetin temel hususları'' olarak değerlendirmesi çok önemlidir.

Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve hükümetin aktifliği

Sözlerinin devamında Novruz Mammadov, Mayıs 2018'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Güney Gaz Koridoru'nun açılış töreninin, Türkiye'de devlet başkanlarının katılımıyla dev TANAP projesinin resmi açılış töreninin yapılmasının, Hazar'ın hukuki statüsüne yönelik anlaşmanın imzalanmasının enerji arz güvenliği, jeopolitik ve jeoekonomik durum açısından önemine değindi. Çünkü bu hususlar jeopolitik dinamizmde Azerbaycan'ın aktifliğini, ayrıca ülkenin bölgesel iş birliğinde tamamen samimi olduğunu gösteriyor. 

Devlet başkanının yürüttüğü şu önemli politikaya Bakanlar Kurulu da kendi imkanlarıyla ciddi şekilde destek vermekte ve yükümlülüklerinin üstesinden gelmeğe çalışmaktadır. Bu faaliyete en net ve tarafsız değeri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen yılın sonuçlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında ifade etmiştir. Devlet başkanı, ''hükümetin faaliyetini derinden ve tüm ayrıntılarına kadar analiz ederek kazanılan başarıları üstün değerlendirmiş, 2018 yılının kapsamlı reformlar yılı olduğunu belirtmiştir.''

Başbakan, bununla ilgili somut örnekler de ifade etti. Örneğin, 2018 yılında makro ekonomik istikrar ve yüzde 1,4 civarında ekonomik artış sağlandı.Özellikle, enerjidışı alanda artış yüzde 1,8 seviyesinde görüldü. ''Doğrudan kapitala yönlendirilen 17,2 milyar manat mali kaynağın 11 milyar manattan çoğu ve ya yüzde 65'i petroldışı sektöre aittir.'' Novruz Mammadov, bu bağlamda enerjidışı sektörlere yönlendirilen bütcenin yüzde 69,7'ni dahili sermayelerin oluşturduğuna özellikle vurgu yaptı. Bu, genç bağımsız devlet için ciddi bir başarı sayılabilir. Ayrıca bu husus Azerbaycan'ın, artık kendi potansiyeline dayanarak kalkınma sürecini hızlandırdığı anlamına da geliyor. Bu husus Güney Kafkasya için bir örnek oluşturuyor.

Bunun dışında 2018 yılında enflasyon yüzde 2,3 olarak görüldü. Bu bağlamda nüfusun gelirlerinde yüzde 9,2 seviyesinde artış yaşandı. Azerbaycan'ın para rezervleri 45 milyar dolara ulaştı. "Geçen yıl tahmin edilen bütce gelirleri 31,4 milyar manat, giderler 26,3 milyar manat düzeyinde ön görüldü. Gayri safi yurtiçi hasilata oranla yüzde 6,4 bütce artışı elde edilmiştir."

Başbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü sosyoekononik politikanın temelini düşük gelirli vatandaşların refahının devamlı yükseltilmesi oluşturduğu herkesçe bilinmektedir. Bu hususa 2018 yılında da özellikle dikkat edilmiştir. Bütce giderlerinin yüzde 31,7'si veya 7,2 milyar manatı refahın seviyesinin yükseltilmesine yöneltilmiştir. 2017 yılına oranla 2018'de bu yöndeyüzde 7,6'lık bir artışın olduğu görülüyor." Bu husus Azerbaycan'ın refah yönümlü devlet olduğunu onaylayan çok önemli ve güncel kanaatin oluşmasında etken rol oynamaktadır. Azerbaycan'ın kalkınma stratejisinde insan faktörüne öncelik tanınması sıradan bir husus değildir. Bu açıdan Başbakan'ın toplumun düşük gelirli kesiminin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yönünde atılan adımları somut şekilde belirtmesini özellikle kaydetmek gerekir.

Bu bağlamda Novruz Mammadov, emekli maaşına yapılan zamların 1,2 milyon kişiyi kapsadığını kaydetti. ''Emekli maaşının orta göstericisi geçen yıla oranla yüzde 6,2, yaşa göre emekli maaşının orta seviyesi ise yüzde 6,7 arttırılmıştır.'' Özel programın gerçekleştirilmesi sayesinde 5 bini aşkın ailenin veya yaklaşık 25 bin kişinin mali durumu bir hayli derecede iyileşmiştir. Geçen yıl engellilere ve şehit ailelerine devletin yardımı daha da arttırılmıştır. Çeşitli sosyal programlar başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Novruz Mammadov, sunduğu raporda tümüyle toplumun bütün alanlarını kapsayan programların somut sonuçlarını ifade etti. Bu açıdan enerji projeleri, ulaştırma güzergahları, bilim, eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor ve diğer alanları kaydetti. Bu programların gerçekleştirilmesi Azerbaycan'ın ulusal güvenliğini sağlamak açısından ciddi rol oynamıştır. Bu açıdan iş adamlarının faaliyetinin hukuki yapısının güncelleştirilmesi ve iş hayatının önemli ölçüde kolaylaştırılması da büyük önem arz ediyor.

Başbakan, özellikle kaydetti ki, "2018 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başkumandan İlham Aliyev'in liderliğiyle ülkenin savunma sanayisinin güçlendirilmesi, ordunun geliştirilmesi, Silahlı Kuvvetler'inmodern silah ve mühimmatla donanımı, askerlerin manevi gücününen üst düzeye ulaştırılması yönünde kapsamlı faaliyet gerçekleştirilmiştir.'' Bu vakalar ülkenin savunma kudretinin 2018 yılında daha da yükseltilmesini somut şekilde onaylıyor.

Nihayet, Başbakan, 2018 yılında hükümetin faaliyet programının temelini somut şekilde ifade etti. Novruz Mammadov, ''Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2018 yılı sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısında kapsamlı konuşmasında belirlediği görevleri hükümet, kendi faaliyet programı kabul ederek tüm gücünü ve imkanlarını bu görevlerin yerine getirilmesine yöneltmiştir'', şeklinde konuştu. Bu şu anlama geliyor: 2018 yılında Azerbaycan Hükümeti'nin kazandığı başarılar Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının kusursuz şekilde yerine getirilmesi sayesinde elde edilmiştir.Hükümet, devlet başkanının yürüttüğü politikayı ve gerçekleştirdiği programları tüm gücüyle desteklemektedir. Bu süreç önümüzdeki dönemde hız kazanacaktır.

Newtimes.az

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti
10 Eylül 2020 Anadolu Ajansı

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti

Dünya barışı kavramının uluslararası arenadaki mevcut kargaşa içerisinde unutulduğunu ve yerini ne olursa olsun kazanma hırsının aldığını müşahede ediyoruz.

Daha...
Eşk olsun Azerbaycan…
06 Eylül 2020 Gözlem

Eşk olsun Azerbaycan…

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözleri, yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde, yüreğimize su serpti.

Daha...