THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Hocalı Soykırımı – Türkofobinin Somut Tezahürü

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Siyaset »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
109
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 23 Şubat 2017 – Newtimes.az

Tarihte 20`inci yüzyıl bir dizi evrensel nitelik taşıyan suç, tehdit ve zorlukların ortaya çıkmasıyla kendisini tanıtmıştır. Öyle ki, işte bu yüz yılda dünya faşizm, rasizm, yabancı düşmanlığı, aparteid, soykırım, uluslararası terörizm ve en nihayetinde farklı değerlerin kabul edilemezliği üzerinde kurulan çeşitli fobilerle, aynı şekilde günümüzde oldukça güncel olan İslamofobi ve Türkofobio ile daha yakından karşılaşmalı oldu. Geçen yüzyıl iki dünya savaşı, milyonlarca insanın ölümü ve savaşın sonucu olarak nükleer bombanın uygulanması ile tarihe yazıldı. 20`inci yüzyıl milli, dini, ırkı ayrı ayrımcılığın tezahürünün en keskin biçimde yansıdığı tarihi dönemlerden biridir. İnsanlık aleyhine suçlar milyonlarca insanın ölümü, milli, dini, etnik düzlemde fobiler hakim olduğu bir dünya düzeninin oluşmasına yol açmıştır. Çok üzülerek söylemeliyiz ki, insanlığı bir sınav karşısında koyan tüm bu olaylar dünyada örnek alınan Batı dünyasının, Avrupa'nın adı ile ilişkilidir.

Bilindiği gibi, uluslararası alanda ilk kez sadece ikinci dünya savaşından sonra barış ve insanlık aleyhine suçlarda suçlu bilinenlerin cezalandırılması ile ilgili somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Böylece dünya kamuoyu faşizmin, ırkçı belalarından kurtulmaya, küresel sorunların barış yoluyla çözümüne umutlanmıştı. Fakat geçen yüzyılın sonlarında, yeni bin yılda yaşanan gelişmeler onu gösterdi ki, tarihten gerekli ders alınmamıştır. Çeşitli ülkelerde halen dini, milli, etnik ayrımcılık devlet politikası düzeyindedir. Son dönemlerin en büyük gerçeği, en önemli zorluklardan biri ise Batı'da artan İslamofobi ve Türkofobidir.

Batı'nın Orta Doğu'nun siyasi mimarisini yeniden kurma girişimleri sonucunda günümüzde global düzeyde en büyük zorluklardan biri göçmenlerle ilişiklidir. Fakat ne yazık ki, Batı'da ister siyasi, isterse akademik çevrelerde ve sivil toplumunda göçmenler konusunda da çifte standartlar uygulanıyor, Müslüman göçmen akını Batı'nın geleceğine ve değerler sistemine tehdit olarak algılanıyor. Son 15-20 yılda Batı basınında Müslüman ülkelerden gelenlerin neredeyse potansiyel suçlu olarak gösterilmesi tesadüf değildir. Günümüzde görülen anti-göçmen siyaset bir daha kanıtlıyor ki, Batı'da demokrasi sadece kendisinin çıkarlarına hizmet ettiğinde iyi kabul edilir. Avrupa devletlerinin bir takım yetkilileri "Stop İslam" diyorlar. Bazıları ise bildiriyorlar ki, biz göçmenleri kabul etmeye hazırız, ancak Müslümanları yok. Bu ise tüm dünyada adil yaklaşıma olan güveni azaltır, çeşitli radikal güçlerin kötüye kullanımına neden olur.

Şu anda Batı günlük hayatında önemli trendlerden olan İslamofobi ve Türkofobinin en vahim tezahürü geçen yüzyılın sonlarında Azerbaycan'a karşı kendini göstermiştir. 1992 yılının Şubat ayının 25'ini 26'sına bağlayan gece Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Hocalı kentinde işlenen soykırımı dünyada Türkofobinin en bariz örneğidir. Hocalı'da Azerbaycan Türkleri ile birlikte bu şehirde yaşayan Ahıska Türklerinin de imha edilmesinin tek bir sebebi olmuştur – Türk olmaları.

Hocalı Soykırımı Türk düşmanlığının sonucu olmakla beraber hem de Ermeni terrorizminin bir sonraki kurbanıdır. "Ermeni terörü" bir kavram olarak modern araştırmalarda ilk kez ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Güvenlik Bürosu çalışanı Andrew Corsun tarafından kullanılmıştır[i]. Evrensel suç olan terörün dünyada herhangi bir halkın adı ile çekildiği yegane hal "Ermeni terörü"dür. Çünkü birkaç yüzyıldır Ermeniler tarafından sistemli şekilde çeşitli ülkelerde siyasi amaçlarına ulaşmak için terör eylemleri gerçekleştirilmektedir. Osmanlı Türkiye'sinde, Çar Rusya'sında, Sovyetler Birliği'nde, Gürcistan'da, Azerbaycan'da Ermeniler terör işlemiş, Ortadoğu'da tüm uluslararası terör örgütleri ile yakın ilişkide olmuşlardır.

Soykırımına maruz kalan Hocalı sakinleri de Ermeni terörünün kurbanıdırlar. Bu vahşetin, insanlığa leke getiren kaddarlığın işlenmesinde ASALA Ermeni terör örgütünün, Lübnan`dan ve Ortadoğu'nun diğer ülkelerinden radikal Ermeni terröristlerinden oluşturulan "Arabo" terör birliğinin üyeleri özellikle etkinlik göstermişlerdir. Ermenistan'da şu anda iktidarda bulunan askeri cunta temsilcileri de bu gece bizzat Hocalı'da olmuşlardır. Başta Serj Sarkisyan olmak üzere bu askeri cunta Hocalı'da katliam yaptıklarını itiraf ediyor, hatta yaptıkları vahşetle gurur duyuyor. Hocalı soykırımı modern aşamada Türk düşmanlığının aşırı tezahürü olmakla beraber, beşer tarihinde en korkunç vandalizm düzenlemelerinden biridir.

Bu arada belirtmeliyiz ki, büyük devletlerin desteklediği ve Ermenileri maşa olarak kullanılan Türkofob olaylar yenilik değil, tarihsel olarak tekrarlanmış, artıp-azalmıştır. Yirminci yüzyılın başlarında de çeşitli dış güçlerin savunup  himaye ettiği Ermeniler bölgede katliamlar yapmışlar. 1905-1907 yıllarında ve 1918 yılında silahlı Ermeni çeteleri Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde – Bakü'de, Guba'da, Nahçıvan'da, Şamahı`da, Zengezur`da, Gürcistan'da – Borçalı ve Ahalkalaki bölgelerinde, Doğu Anadolu'da yerel Türk-Müslüman nüfusa karşı benzeri olmayan vahşetler yapmışlar. Maalesef dünyada adaletsizliklerin cezasız kalması, yüzleştiğimiz çifte standartlar böyle faciaların tekrarlanmasına yol açmıştır.

Geçen dönem boyunca Azerbaycan bu soykırımın dünya çapında tanıtılması için sürekli çalışıyor. Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva'nın başkanlığında "Hocalı'ya Adalet" kampanyası dünyanın çeşitli ülkelerinde Azerbaycan'ın hak sesinin duyurulmasına çalışıyor. Artık 12 ülkenin parlamentosunda çeşitli düzeylerde Hocalı soykırımının tanıtılması ile ilgili karar ve açıklamalar kabul edilmiştir. 2011 yılında Meksika, 2012 yılında Pakistan, Kolombiya, 2013 yılında Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Peru, Panama, Ürdün, 2014 yılında Sudan ve Honduras, 2015 yılında Guatemala, 2017 yılında Cibuti parlamentolarında ilgili kararlar alınmıştı[ii]. İslam İşbirliği Örgütünde Hocalı Soykırımı resmen tanınmıştır.

Arastü Habibbeyli

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkan yardımcısı


[i] Oleg Kuznetsov. The history of transnational Armenian terrorism in the twentieth century. Berlin, 2016.p.14

[ii] http://mfa.gov.az/files/file/XOCALI-PDF1.pdf

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

ABD çekilirse
06 Nisan 2018 Habertürk

ABD çekilirse

Çarşamba günü Astana süreci ortakları Rusya, İran ve Türkiye'nin dünyaya bir birlik ve güç mesajı verdikleri çok yazıldı çizildi.

Daha...
The West Is Wrong About China's President
03 Nisan 2018 Project Syndicate

The West Is Wrong About China's President

China's recent constitutional amendment eliminating the term limits for the president and vice president has left much of the West aghast.

Daha...

Dünya Kentleri