THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Newtimes.az 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ve Yeni Yıl vesilesiyle sizi içtenlikle kutluyor

Newtimes.az 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ve Yeni Yıl vesilesiyle sizi içtenlikle kutluyor
31 Aralık 2017

Sevgili arkadaşlar! 31 Aralık – Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ve Yeni yıl dolayısıyla Size en iyi dileklerimizi iletiyor, her birinize uzun ömür, sağlıklı yaşam, hayatınızda ve çalışmalarınızda başarılar, halkımıza barış ve refah diliyoruz!

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü için yapılan mücadelede – Ermeni Bagramyan taburları ile Borçalı Azerbaycanlıları karşı-karşıya

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü için yapılan mücadelede – Ermeni Bagramyan taburları ile Borçalı Azerbaycanlıları karşı-karşıya
15 Aralık 2017

Kafkasya, tarih boyunca sürekli çalkantılı bir bölge olmuştur. Bu öncelikle bölgenin coğrafi ve stratejik konumu ile çeşitli dinlerin ve medeniyetlerin kesişimindeki konumu ile ilgilidir. Yaşadığımız binyılda Kafkasya'nın jeopolitik konumunun belirlenmesinde de bu faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Fakat kanaatimce, günümüzde Kafkasya'da mevcut durumun sürekli bir barut fıçısını hatırlatması 17-18`inci yüzyıl Rusya-Türkiye ve Rusya-İran savaşları sonucunda Ermenilerin bu bölgeye toplu aktarılması ile doğrudan ilgilidir. Tesadüfi deyil ki, tüm tarih boyunca "büyük devletlerin maşası" rolünü üslenmiş Ermeniler son 200 yıl içinde tüm Kafkasya'da istikrarı bozan, yıkıcı fonksiyon yerine getirmişlerdir. Ermenilerin bu yıkıcı fonksiyonu hem Güney Kafkasya'nın bağımsız cumhuriyetlerinde – Azerbaycan'da ve Gürcistan'da, hem de bütün Kafkasya'da kendisini göstermektedir.

Eduard Nalbandyan'ın Nalbantlık Arzusu

Eduard Nalbandyan'ın Nalbantlık Arzusu
04 Aralık 2017

Ermenistan Dışişleri Bakanının soyadı Türkçedir-Nalbandyan, yanı nalbant. Burada şaşıracak hiçbir şey yoktur. Ermenistan'ın ikinci Devlet Başkanı Robert'in de soyadı Türkçedir-Koçaryan. Genellikle, Ermenilerin bir çoğunun adı veya esasen soyadı Türkçedir. Örneğin, Allahverdiyan, Pamukçuyan, Ekmekçiyan ve.s.

Ermenistan Basınında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu İsteriği

Ermenistan Basınında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu İsteriği
15 Kasım 2017

30 Ekim 2017 yılında Asya ve Avrupa'yı birleştiren 'çelik ipek yolu' Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılışı yapıldı. Açılış töreninde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Georgiy Kivirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Bakıtjan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katılmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının inşa edilmesi için Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan 7 Şubat 2007 yılında antlaşma imzalamışlardı. 826 kilometre uzunluüunda, yılda yaklaşık olarak 1.5 mılyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan hattın, Asya ve Avrupa arasında taşımacılık koridoru olarak özel önemi vardır.

Cenevre görüşü: Ermenistan'ın ikilemi ve iki yüzlülüğü

Cenevre görüşü: Ermenistan'ın ikilemi ve iki yüzlülüğü
02 Kasım 2017

1988 yılında başlayan Dağlık Karabağ problemi 1991 yılı sonları, 1992 yılı başlarında askeri çatışma dönemine geçti ve 1994 yılına kadar Ermenistan Azerbaycan topraklarının %20'ni işgal etti; sonuçta bir milyona yakın Azerbaycan vatandaşı topraklarını terk etmeye mecbur oldu. Ermenıstan'ı yönetenler ve Ermeni halkı Dağlık Karabağ Savaşı'nda elde ettikleri geçici üstünlüğün rehavetine kapılarak savaşta zafer elde ettiklerini zannetmektedirler. Ama savaş daha bitmemiştir, sadece muharebe durdurulmuştur. Oldukça kırılgan olan ve net bir tarihi olmayan ateşkes antlaşması çerçevesinde Azerbaycan ateşkes rejimini korumaya çalışmaktadır.

Güç faktörünün uluslararası sistemde hukuki ve ahlakı ilkeleri aşması

Güç faktörünün uluslararası sistemde hukuki ve ahlakı ilkeleri aşması
01 Kasım 2017

Tüm özelliklerine göre anarşik model izlenimi veren uluslararası sistem devletlerden güçlü olmayı, mücadele etmeyi ve çıkarlarını diğer aktörlerle uzlaştırmayı gerektiriyor. Bir şekilde herhangi bir aktör (devlet) sistemin "oyun kuralları"na uymak zorundadır. Var olmanın temel şartı güvenliği güçlendirmek olacağına göre güç kullanmak her durumda makul kabul ediliyor. Aslında, tam da uluslararası siyaseti farklı kılan şey budur. Burada güç sadece "ultimaratio" (son çare) hallerinde uygulanmaz. Uluslararası ilişkiler sisteminde güç uygulanması ilk ve kalıcı çare olarak kabul edilir.

Vikipedi`nin türk bölümünde Dağlık Karabağ

Vikipedi`nin türk bölümünde Dağlık Karabağ
04 Ekim 2017

Üçüncü binyılda, dünya genelinde bilgi aramasında köklü değişiklikler gözlemlenmektedir. Uzun bir dönem boyunca oluşan ansiklopedi sayısında da yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Elektronik ansiklopedi denilen Vikipedi bu alanda geleneksel okulun tüm kurallarını bozarak hızla yayılmaya başlandı. Klassik anlamda ansklopedi muteber yazarlar ekibi tarafından hazırlanan, çeşitli bilimsel merkezler tarafından onaylanan güvenli bilgi kaynağı olmuştur. Vikipedi ise genelde amatörler tarafından toplanan, ciddi akademik referans için esas olamayacak bir bilgi kaynağıdır. Bilgilerin önyargılı veya doğruluğu, çoğunlukla, konuyla ilgili uzman olmayan amatör veya gönüllü yöneticilerin görüşlerine bağlıdır. Fakat bilgi çağında yaşamamız kendi etkisini göstermiştir. Her ne kadar bu bilgiler nesnel değil öznel karakter taşısa da, şu anda Vikipedi en çok kullanılan kaynaklardan biridir.

Yeni Öğretim Yılı Azerbaycan ve Ermenistan'da

Yeni Öğretim Yılı Azerbaycan ve Ermenistan'da
15 Eylül 2017

Eğitim her toplumun temeli ve geleceğidir. Günümüzde uluslararası düzlemde devletlerin derecesi de öncelikle eğitime, insan sermayesine ayırdığı dikkat ve ilgiyle yoğun bağlıdır. Hiç de tesadüfi değildir ki, ülkelerin gelişme seviyesinde İnsan Sermayesi Endeksi gittikçe hatta ekonomik göstergelerden bile üstün tutuluyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından ortaya konulmuş "siyah altını insani sermayeye dönüştürmek" ilkesi, devletin karşısında duran en önemli görevlerden biridir ve bu doğrultuda sürekli adımlar atılıyor. Azerbaycan eğitime büyük yatırım yapıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ciddi kriz vardı. Bu kriz bağımsızlığını yeni kazanmış bir takım ülkelerde eğitim seviyesinin keskin düşmesine paralel olarak radikal eğilimlerin artmasına yol açmıştı. Azerbaycan`da ise hazırda okuryazarlık düzeyi %100-e yakındır. Son on yılda ülkemizde 3 binden fazla yeni okul inşa edilerek kullanıma verilmiş veya esaslı tamir edilmiş.

Azerbaycan`a Çamur Atanlar: Devlet Başkanın Kararlılığından Korkuyorlar

Azerbaycan`a Çamur Atanlar: Devlet Başkanın Kararlılığından Korkuyorlar
11 Eylül 2017

Yine tekrarlanıyor. Batı'nın bazı medya kuruluşları ve parmakarası örgütleri bir sonraki anti-Azerbaycan kampanyasına start verdiler.Cumhurbaşkanı ve ailesini esas hedef olarak seçmişlerdir. Farklı hayali rakamlardan bahsediyorlar. Bazı gizli ödemelerden konuşuyorlar. Bu zaman öyle davranıyorlar ki, sanki "tutarlı olgulara" dayanıyorlar. Aslında eski şarkının yeni kıtalarını okuyorlar. Her defa Azerbaycan uluslararası alem için önemli adımlar attıkta, hemen onu kıskananlar çeşitli uydurmalara başvuruyor. Ve bunu Ermeni marionetlerinin verimsizliği ve hareketsizliği üzerine yapıyorlar. Çünkü son birkaç aydır Azerbaycan uluslararası alanda çok aktif olmuştur, ancak Ermenistan görülmemiştir. Erivan, şikayetçi olmadan ve yardım için yalvarmadan başka herhangi bir adım atamadı. Fakat böyle şeyler Azerbaycan'ı yolundan dönderemiyor. Reformlar ve kalkınma her alanda devam edecektir. Çünkü insanlar liderleriyle özdeşleşmişler. Azerbaycan toplumu bağımsız devletin değerinin farkındadır. Çünkü zengin bir tarihi deneyime sahiptir!

Ermenistan: Kimliğin İkiye bölünmesi – Dissosiatif Bozukluk

Ermenistan: Kimliğin İkiye bölünmesi – Dissosiatif Bozukluk
31 Temmuz 2017

Psikiatri biliminde kimliğin ikiye bölünmesi teşhisi var. Yani kişiliğin ikiye bölünmesi insanın aynı anda iki veya daha fazla kimliğe sahip olabilmesi psişik fenomenidir. Böyle hastalara psikiyatristler kimliğin dissosiatif bozukluğu tanısını koyuyorlar. Kişiliğin ikiye bölünmesine çeşitli faktörler yol açabilir. Örneğin, dayanılmaz derecede stres, çocuklukta alınan duygusal tromalar vb.

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Türkiye-Azerbaycan: Savunma iş birliğinden askeri ittifaka
03 Kasım 2017 Anadolu Ajansı

Türkiye-Azerbaycan: Savunma iş birliğinden askeri ittifaka

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları Güney Kafkasya stratejik dengesini değiştirecek bir askeri ittifak haline gelmiş durumda.

Daha...
Conflit au Karabagh, où l'urgence de rendre à Bakou ce qui appartient à Bakou
13 Ekim 2017 Mediapart

Conflit au Karabagh, où l'urgence de rendre à Bakou ce qui appartient à Bakou

Je reviens du Karabagh. S'il y avait bien un lieu au monde où je n'aurais jamais pensé aller, c'est bien dans ce Caucase incertain et méconnu.

Daha...

Dünya Kentleri