THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Avrasya'da entegrasyondan sorumlu kişi: Azerbaycan'ı, neden ve nasıl "mahvetmek" arzusunda?

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Jeosiyaset »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
25350
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 8 Ekim 2018 – Newtimes.az

Gerçeği söylemeye herkes cesaret edemez. Herkesten adalet beklemenin de bir anlamı yoktur. Fakat siyaset yapan biri için politika ve diplomasi alanında belirli etiketler bulunmaktadır. Konstantin Zatulin'de bu özellikler yoktur. Kendisi Rusya Devlet Duması (Rusya Federal Meclisi'nin alt meclisi) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) konuları, Avrasya entegrasyonu ve yurttaşlarla iş komitesi başkanı birinci yardımcısı görevinde çalışmaktadır. Ayrıca Avrasya genelinde entegrasyon meselelerinden sorumludur. Zatulin, "Ermenistan, Azerbaycan'ı "mahvedebilir" diye açıklama yapıyor. Oysa BDT üyesi bir ülkede birilerinin söylediklerinin etkisi altında kalmadan görevi, Zatulin'in objektif, sorumlu ve dengeli kelimeler kullanmasını gerektirir. Zatulin, BDT üyesi bir ülkenin diğerini "mahvedebileceği"ne ilişkin sersem ve asılsız fikirler söylememelidir. Üstelik, bir kişi, entegrasyon ve yurttışında yaşayan Ruslarla ilişkilerden sorumluysa, son derece dikkatli ve adaletli olmak zorundadır. Bu tezlerden yola çıkarak Zatulin'in söylediği birtakım fikirler üzerinde yorum yapmak gereksinimi duymaktayız.

Yandaşlık: BDT görevlisine yakışmayan tutum

Rusya Federasyonu Devlet Duması BDT konuları, Avrasya entegrasyonu ve yurttaşlarla iş komitesi başkanı birinci yardımçısı Konstantin Zatulin, makamına uygun birisi değildir. Avrasya entegrasyonunu ve yurttaşlarla ilişkileri güçlendirmek yerine Zatulin, Ermeni sevdasına kapılmıştır. Zatulin, bu yönüyle uzun süredir tanınmaktadır. Bu durumda böyle niteliğe sahip Zatulin'in ciddi sorumluluk gerektiren makamda neden hala görev yapmakta olması akıllarda soru işareti bırakıyor? Bu durum kimin çıkarına hizmet ediyor? Rusya gibi büyük bir devlette bu soruyu cevaplayan birileri bulunabilir. Ancak bizim için birtakım önemli düşündürücü hususlar var.

Zatulin, Tiflisli. Buna rağmen Gürcistan'la ilgili de karşı tutum sergiliyor. Zatulin, Güney Kafkasya'da bölücülüğü insan hakları ve şelf-determinasyon prensiplerine göre, yahut demokrasi için değil de (bu terimler adeta Batı'nın çifte standartlar politikası yürüten belirli çevreleri için "geçerli", Zatulin aynı kişilerden değil) Ermeni çıkarları acısından savunuyor. Bu tutum onun Yukarı Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya ile ilgili yaptığı açıklamalardan da net anlaşılıyor.

Bu defa Zatulin, daha ileri giderek Rusya'nın devlet çıkarlarını Ermeni menfaatleri için "keçi fıyatına'' satmıştır. Zatulin, Yukarı Karabağ'ın ve çevresindeki rayonların işgali konusunda Azerbaycanlı bağımsız milletvekilinin söylediklerine içinde birtakım zıtlıklar barındıran yorum yapmış. Zatulin'i ne asıl gerçek, ne de Rusya'nın çıkarları ilgilendirmiyor. Onun amacı Ermeni işgaline haklılık kazandırmak. Hatta bu tutum vatandaşı olduğu Rusya'nın çıkarlarına aykırı olsa bile Zatulin'i ilgilendirmiyor.

Azerbaycanlı bağımsız milletvekili, "Rusya Yukarı Karabağ'ı işğal etmiştir'' söylediğinde net olarak Boris Yeltsin döneminde Rusya yönetiminde bulunan birtakım politikacıların Ermenistan'a açıkca yardım etmelerini kastediyor. Aynı çevrelerin Erivan'a askeri, siyasi, diplomatik destek verdikleri sır değildir. Ünlü Rus politikacı, filozof ve sosyolog, Moskova Devlet Universitesi profesörü, Uluslararası Avrasya Hareketi lideri Aleksandr Dügin de bunu dile getirdi. Dügin, Çocuk Mercanlı'da düzenlenen "Bakü-Moskova jeopolitik yayı. Azerbaycan Rusya'nın Güney Kafkasya'da tek parneri" konulu konferansın ardından Rusya eski Cumhurbaşkanı Yeltsin'in Yukarı Karabağ'ı ve çevresindeki rayonları işgal etmesi için Ermenistan'a yardım ettiğini açıkca söyledi. Yani, bu fikri herkesten önce dile getiren Azerbaycan'lı milletvekili değildir. Bir diğer yönden, aynı milletvekili siyasal iktidarı temsil etmiyor, kendisi bağımsız milletvekilidir. Rusya Duma'sında bağımsız fikir ifade eden milletvekilleri yok mu? Azerbaycan'a iftiralar atan Rus milletvekilleri yok mu? Cevap apaçık ortada.

Bunun yanısıra, birtakım Rusya şirketleri, Ermenistan'ın işgali altında bulunan  Azerbaycan topraklarında Ermeniler'in onayıyla iş yapmaktadırlar. Söz konusu şirketler iş yapıyor, Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını kullanıyor ve bununla ilgili Azerbaycan Hükümeti'nden izin almamışlardır. Azerbaycan, bu toprakların Ermenistan'ın işğalı altında bulunduğunu defalarca beyan etmiştir. Rusya da işgal altındaki torpakların Azerbaycan'a ait olduğunu belirtmiştir. Ayrıca BDT üyesi olarak Azerbaycan'ın birtakım görevleri olduğunun yanı sıra hukukları da vardır. Tüm bu hususlar nasıl görmezden gelinebilir?

Ayrıca Kudret Hasanguliyev'den farklı olarak, Zatulin, BDT resmi görevlisidir. Zatulin, BDT üyesi ülkelerin çıkarlarını eşit düzeyde dikkate almak zorundadır. Oysa Zatulin, Azerbaycan'lı bağımsız milletvekilinin fikrini öncelikle asılsız olarak Bakü'nün resmi görüşü şeklinde sunmağa özen göstermekle en büyük hatayı yapmış oluyor. Ayrıca Zatulin, Azerbaycan'ın "mahvedilmesinin" Ermenistan'ın yeni bir saldırısı sonucunda meydana geleceğini utanmadan belirtiyor.

Bu durumda sormak gerekir: Avrasya entegrasyonu ve yurtdışında yaşayan Ruslarla ilişkilerden sorumlu biri, bu tür sorumsuz, mantıkdışı ve hiçbir diplomatik etiketle bağdaşmayan fikir söylemekle kime hizmet ediyor? Zatulin, gerçek anlamda Rusya karşıtı görüşüyle Yeltsin döneminde Ermeni yanlısı tutum sergileyenlerle aynı safta yer aldığını belli etmiyor mu? Yani, Ermenistan'a silah ve mühimmat vermekle, işğalçı ülkeye her turlu yardımda bulunmakla Zatulin de insanların katledilmesine göre suçlu değil mi? Bu konunun net detaylarına ilişkin kesin bir şey söyleyemeyiz. Amma Zatulin'in "mantıkı'' veya mantıksızlığı üzerinde dayandığımızda ne denli asılsız hususların ortaya çıktığının belirtilerini görebiliriz. Zira, bu hususlar öncelikle Rusya'nın günümüzdeki dış politikasına uygun olmamaktadır.

Örneğin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin stratejik partnerlik düzeyinde olduğunu defalarca ifade etmiştir. Azerbaycan, post-Sovyet coğrafyasında Rusçaya, Rus kültürüne ve devlet çıkarlarına en fazla saygı duyan ülkedir. Sayın Zatulin bu ülkeyi "mahvetmeği'' arzulamaktadır. Fakat Zatulin, dikkatini Rusların neden Ermenistan'da kalmadığı sorununu çözmeğe yöneltmelidir. Çünkü bu mesele direkt Zatulin'in görev alanına dahildir. Eğer Zatulin, Bakü'de bulunsaydı Azerbaycan'da yaşayan Ruslar, bu ülkede en rahat yaşayan vatandaşların Rusların ve Rusça konuşanların olduğunu anlatabilirlerdi. Ayrıca bu insanların hukuklarının Zatulin gibilerinin korumasına da gerekçe bulunmamaktadır. Çünkü Azerbaycan yönetimi, bu konuda gereken adımları atıyor.

Yanlış atama: Hatayı kim düzeltecek?

Doğal olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti devleti, hisler ve mantıksız kişilerin söyledikleri doğrultusunda politika yürütmüyor. Azerbaycan demokratik devlettir, ülkede çokkültürlülük devlet politikası konumundadır. Azerbaycan'da yaşayan Ruslar da eşithukuklu vatandaşlardır. Sadece Zatulin gibileri mide bulandıran ve Ermeni propaganda makinasının "eskimiş" ibareleriyle sıradan insanlara sorun çıkarmağa çalışmamalılar. Bizim da sabrımızın bir sınırı vardır.

Meselenin siyasi yönü daha vahimdir. Çünkü Konstantin Zatulin, Avrasya'da entegrasyon konularıyla direkt uğraşmak için göreve getirilmiştir. Kremlin, dış politikada bu yöne büyük önem veriyor. Avrasya'da entegrasyon konusu Moskova'nın küresel düzeyde yürüttüğü politikanın temel noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca bu husus stratejik bir faktördür.

Oysa Zatulin, direkt "Azerbaycan "mahvolabilir", çünkü yeterli kadar istikrarlı ve güvenli devlet değildir, petrol ve gaz gelirleri toplum için harcanmıyor" diyor. Tüm bu söylenenler tamamen yalan ve iftira. Azerbaycan, Güney Kafkasya'nın ekonomik ve siyasi açıdan lider devleti konumundadır. Bakü'nün gerçekleştirdiği uluslararası projeler ve reformlar, ciddi olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Azerbaycan'a gelen yabancı politikacılar veya diplomatlar öncelikle ülkede gördüklerini hayranlıkla izliyor ve bunu saklamıyorlar. Azerbaycan, önce Rusya imparatorluğuna, ardından Sovyetler Birliği'ne bağlı olduğu yaklaşık 300 yıllık dönemde yakalayamadığı kalkınmayı bağımsızlık döneminde başarmıştır ve bu gelişme süreci hala devam ediyor. Acaba, Ermenileri ve Zatulin gibilerini bu gelişme ve kalkınma rahatsız ediyor olabilir mi?

Tamamen mümkündür. Oysa Zatulin'in, Azerbaycan devletinin Rus kültürü, dili ve mabedleri için harcadığı parayı göz önünde bulundurarak çirkin kötüleme kampanyasından utanması lazım. Bakü'nün göbeğinde Rus Ortodoks Kilisesi vardır. Azerbaycan yönetimi, yabançı ülkelerde, hatta Ermeniler'in de mabedlerine yardım ediyor. Yahudilerin sinagoguna da yardımda bulunuyor. Bakü'de yaşayan Rusların çalışma oranı üst düzeydedir. Hiçbir iş yerinde Ruslarla Rusçadan farklı dilde konuşan bulunmamaktadır. Azerbaycanlılar bile ülkede Ruslarla Rusça konuşuyorlar. Bu tür ilginin üzerini çizmek düşüncesine kapılanlar öncelikle Rusya devletinin, halkının ve kültürünün düşmanı olmalı. Zatulin de o sıradaysa, bu Duma'nın ve belirli siyasal çevrelerin iç sorunudur.

Aslında Zatulin gibileri, ne Kremlin'in dış politikasını etkileyebilir ne de Azerbaycan'ı gözden düşürebilirler. Bu kişilerin konuşmalarının ve gürültü koparmalarının farklı nedenleri vardır. Durum ise oldukça basit: Ermeniler ve onları kışkırtanlar, Azerbaycan'ın her açıdan Ermenistan'dan güçlü olduğunu iyi biliyorlar. Böyle olmasaydı, Sarkisyan, Paşinyan gibilerinin Moskova'ya, Berlin'e, Paris'e, Washington'a koşarak, "Aman, Azerbaycan askeri operasyona başlamasın'' diye yakarmalarına da gerek kalmazdı. Yahut Paşinyan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in peşinden koşup "savaş olmasın'' ricasında bulanmaz ve hemen Yukarı Karabağ'daki teröristlere memnun halda birşeyler söylemezdi.

Evet, Ermeniler'in yanı sıra Zatulin de Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'da en güclü ekonomiye ve en güçlü orduya sahip olduğunu biliyor. Bu ordu Ermenistan silahlı kuvvetlerini kısa sürede tamamen çöktürebilir. Bu yüzden Zatulin gibileri gürültü koparıyorlar. Fakat bunun bir yararı yoktur, Azerbaycan yönetimi ve ordusu gereken cevabı verecektir. Bu cevabın tek amacı var: Azerbaycan'ın torpak bütünlüğü sağlanmalıdır. Azerbaycan topraklarında ikinci Ermeni devletinin kurulmasına imkan verilmeyecek! Bir adım toprak bile işgalcilere verilmeyecek!

Newtimes.az

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti
10 Eylül 2020 Anadolu Ajansı

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti

Dünya barışı kavramının uluslararası arenadaki mevcut kargaşa içerisinde unutulduğunu ve yerini ne olursa olsun kazanma hırsının aldığını müşahede ediyoruz.

Daha...
Eşk olsun Azerbaycan…
06 Eylül 2020 Gözlem

Eşk olsun Azerbaycan…

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözleri, yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde, yüreğimize su serpti.

Daha...