THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Yazar: Newtimes.az

Suriye: Tehlikeli Senaryolar Başlıyor Mu?

2013-05-21 12:47:20

Ortadoğu'nun jeopolitik görünümü belirsizliğini koruyor. Suriye'de son zamanlarda yaşanan esrarengiz olaylarla birlikte, uzmanlar çok korkutucu senaryoların var olduğuyla ilgili öngörülerde bulunuyor. Büyük devletlerin de bu bölgeyle ilgili diplomatik etkinliklerini artırdığı gözlemleniyor. Bu süreçler Suriye'yi nereye götürüyor? Burada en tehlikeli senaryo, kökten dinci grupları silahlandırarak onları birbirleriyle karşı karşıya bırakmaktır...

Novruz Mammadov: "Kazimirov? Kurt Ulur Kervan Geçer..."

2013-05-19 12:00:20

Aslına bakılırsa, Vladimir Kazimirov yaşlanmıştır, hastadır; psikolojik durumunda sorunlar olduğu hissedilir. Onun çoktan Ermenilere satıldığı da bilinmektedir. Bunlar sebebiyle, hasta birinin söylediklerini ciddiye alamaya da bilirdik. Onu ciddi bir diplomat olarak kabul etmek zordur. Fakat bazı incelikler vurgulanabilir. Mesele şu ki, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yönetiminde Azerbaycan tüm alanlarda büyük başarılar...

Küresel Jeosiyaset: Yol Aldığı Doğrultular

2013-05-03 12:43:16

Dünyanın jeopolitik geleceği bilim adamlarını ciddi şekilde düşündürüyor. Çeşitli bölgelerde oluşan çatışmalar, savaşlar ve büyük devletlerin mücadelesi birbirine oldukça karşıt hususlar yaratmıştır. Bunun sonucunda küresel çapta jeopolitik gelişmelerin öngörülmesi, bir hayli güncelleşmiştir. Bu süreç ışığında, büyük devletlerin yürüttüğü siyaset ve küresel çapta jeopolitik görünümün yol aldığı doğrultular büyük ilgi uyandırıyor...

Orta Asya'da "Yeni Büyük Oyun"

2013-05-02 12:31:34

Dünya politikasında hızla değişiklikler gerçekleşiyor. Çeşitli bölgelerde jeopolitik gelişmelerin hangi yönde ilerleyeceği öngörülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla, Orta Asya'ya ilişkin farklı görüşler dile getiriliyor. Bunların analizi ise, burada karşıt hususların olduğunu gösteriyor. Bunun sonucu olarak, uzmanlar bölge devletlerinin sınırlarının değişmesinden bahsediyor. Genel olarak Orta Asya'da "yeni büyük oyun"un yaşandığını iddia ediyorlar. Fakat meselenin düşündürücü...

Fareed Zakaria: Amerika'yı Kurtarmak Mümkün Mü?

2013-05-01 15:47:59

Dünyanın en güçlü devleti olan ABD'de son dönemde ekonomik krizden sık sık bahsedilmektedir. Amerika'yı durgunluktan kurtarma yollarına ilişkin çeşitli görüşler var. Tanınmış siyaset uzmanı Fareed Zakaria ise konuya biraz farklı bir açıdan yaklaşıyor. Böylelikle, okuru daha fazla düşünmeye sevk ediyor. "Foreign Affairs" dergisinde yayımlanan makalesinde, aslında esas krizin Batı demokrasisinde yaşandığı savını ileri sürüyor. Başlıca görev, küresel rekabet ve...

ABD Dışişleri'nin Raporu: Çifte Standardın Son Örneği

2013-04-30 11:29:46

ABD Dışişleri'nin 2012 yılı raporunda Azerbaycan'la ilgili yazılanlar ciddi itirazlar doğuruyor. Yıllardır kendini belli eden çifte standart yine hissediliyor. Azerbaycan'a yapılan eleştirilerin asılsızlığı açıkça görülüyor. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, "siyasi tutuklu"lar; kitle iletişim araçlarının etkinliğinin sınırlandırılması, insanların serbestçe toplanmasına engel olunması ve diğer başlıklarda ifade edilen görüşler gerçekleri değil, belli çevrelerin çıkarlarını...

Güney Kafkasya: Üç Büyük Devletin Mücadelesinde Yeni Sayfa

2013-04-26 14:57:40

Rusya, Türkiye ve İran'ın Kafkasya adına mücadeleyi şiddetlendirdiğine ilişkin haberler yayımlanıyor. Uzmanlar bu sürecin olası sonuçlarını öngörmeye çalışıyor. Fakat her halükarda bölge için ayırt edici olan, önemli bir hususu unutuyorlar. Aslında, Kafkasya'da jeopolitik mücadelenin yoğunlaştığını ifade eden birtakım belirtiler uzun zamandır kendini gösteriyor. Şimdi ise, süreçlerin gerginleştiği gözlemleniyor...

Küresel Kargaşa Tehlikesi

2013-04-24 11:45:50

Amerikalı tanınmış uzman Zbigniew Brzezinski, dünya çapında yaşanan jeopolitik gelişmelerle ilgili görüşlerini bildirmiştir. Görüşleri ilginç ve takdire şayandır. Böylece, birçok güncel meseleye açıklık getirmeye çalışmıştır. Özellikle, Avrasya'da bütünleşme görüşü, Rusya-Çin ilişkileri ve ABD ile Avrupa arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasıyla ilgili ilginç savlar ileri sürmüştür. Z. Brzezinski'yi daha ziyade Amerika'nın küresel çapta...

Batılı Gözüyle "Şeffaflık" ve "İfade Özgürlüğü" İlkeleri ya da "Yaptığımı Değil Dediğimi Örnek Alın"

2013-04-23 10:54:39

Bugün Batı bilim ve teknikteki ilerlemenin sayesinde gelişimin zirvesine yücelmiş ve sahip olduğu başarılar ile dünya kamuoyu için örnek olmaktadır. Doğal olarak, bu olgu olumlu bir durumdur ve ilk bakışta küresel kalkınma için zemin oluşturur, onu teşvik eder ve lokomotif rolü oynar. Fakat bugün dünyada yaşanan gelişmelere ve bu süreçte Batı'nın tutumuna baktığımızda, meselenin...

"Stratfor"un Öngörüsü: Dünya Yeni Döneme Giriyor

2013-04-17 11:21:26

Küresel çapta meydana gelen jeopolitik süreçler endişe uyandırmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri, belirsiz nitelikte olmalarıdır. Büyük devletler arasındaki ilişkileri değiştiren unsurlar tam anlaşılamamıştır. Fakat uzmanların bu konularla ilgili analiz ve öngörüleri oldukça ilginçtir ve dikkate değer noktaları ortaya koymaktadır. ABD'nin "Stratfor" düşünce merkezinin kurucusu George Friedman'ın küresel jeopolitik ortamda...

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...