Tüm özelliklerine göre anarşik model izlenimi veren uluslararası sistem devletlerden güçlü olmayı, mücadele etmeyi ve çıkarlarını diğer aktörlerle uzlaştırmayı gerektiriyor. Bir şekilde herhangi bir aktör (devlet) sistemin "oyun kuralları"na uymak zorundadır. Var olmanın temel şartı güvenliği güçlendirmek olacağına göre güç kullanmak her durumda makul kabul ediliyor. Aslında, tam da uluslararası siyaseti farklı kılan şey budur. Burada güç sadece "ultimaratio" (son çare) hallerinde uygulanmaz. Uluslararası ilişkiler sisteminde güç uygulanması ilk ve kalıcı çare olarak kabul edilir.