THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Yazar: Arastü Habibbeyli

Hocalı Soykırımı – Türkofobinin Somut Tezahürü

2017-02-23 11:43:04

Tarihte 20`inci yüzyıl bir dizi evrensel nitelik taşıyan suç, tehdit ve zorlukların ortaya çıkmasıyla kendisini tanıtmıştır. Öyle ki, işte bu yüz yılda dünya faşizm, rasizm, yabancı düşmanlığı, aparteid, soykırım, uluslararası terörizm ve en nihayetinde farklı değerlerin kabul edilemezliği üzerinde kurulan çeşitli fobilerle, aynı şekilde günümüzde oldukça güncel olan İslamofobi ve Türkofobio ile daha yakından karşılaşmalı oldu. Geçen yüzyıl iki dünya savaşı, milyonlarca insanın ölümü ve savaşın sonucu olarak nükleer bombanın uygulanması ile tarihe yazıldı. 20`inci yüzyıl milli, dini, ırkı ayrı ayrımcılığın tezahürünün en keskin biçimde yansıdığı tarihi dönemlerden biridir. İnsanlık aleyhine suçlar milyonlarca insanın ölümü, milli, dini, etnik düzlemde fobiler hakim olduğu bir dünya düzeninin oluşmasına yol açmıştır. Çok üzülerek söylemeliyiz ki, insanlığı bir sınav karşısında koyan tüm bu olaylar dünyada örnek alınan Batı dünyasının, Avrupa'nın adı ile ilişkilidir.

AGİT`in Güney Kafkasya ülkelerindeki temsilcilerine verilen değer hangi kıstaslara dayanıyor

2016-10-04 13:56:24

Bilindiği gibi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü 1975 yılında istişare adı altında kurulmuştur. Örgütün temel amacı Avrupa kıtasında güvenlik ve işbirliği sorunların çözümü yönünde çalışma olmuştur. Yani esas faaliyet alanı Avrupa'dır. Sonradan birkaç Asya ülkesi de örgüte dahil edilmiştir. Fakat kurulduğu ilk günden Avrupa'da bulunmayan iki devlet - ABD ve Kanada da burda temsil olunuyor. Örgütün etkinliğini izlerken onun çalışma mekanizması ile ilgili ilginç bir husus dikkati çekmektedir. Zira, bu kurumun öncelikli ilan ettiği demokrasi, insan hakları, seçim şeffaflığı ile ilgili konularda uygulanan talepler sadece Avrasya ülkelerine aittir. Tesadüfi deyil ki, bu coğrafiyada tüm düzeylerde gerçekleşen seçimlerde esas denetleyici rolünde olan AGİT gözlem misyonlarını ABD'de mevzuat uyarınca seçim bölgelerinin etrafına dahi bırakmıyorlar. Yahut AGİT'in yıllık raporlarında hiçbir zaman okyanus ötesi ülkelerde insan hakları, sivil toplum ile ilgili sorunların yansımasına tanık olmak mümkün değildir.

Batı'da Radikalleşme Eğilimlerinin Dünya Düzenine Etkisi

2016-02-04 13:59:44

Tarihsel olarak, insanlık çeşitli güç merkezlerinin farklı değerler sistemi ve buna uygun olarak farklı ideolojileri üzerinde kurulan dünya düzenine sahip olmuştur. Farklılıklar üzerinde şekillenen dünya düzeni bu farklı değerlerin uzlaşmasına bağlı olarak zaman zaman keskin kutuplaşmalara ve büyük çelişkilere yol açmıştır. Tarihe baktığımızda, daha çok Doğu-Batı çatışmasına rastlıyoruz. Doğru bunda klasik tarihin daha çok Batılı kaynaklara istinaden yazılmasının da büyük rolü var. Öyle ki, bizim öğrendiğimiz tarih Çin kaynakları esasında yazılsa idi, daha farklı çatışmaların tarihine tanık olurduk. Örneğin, Çin açısından yaklaşıldığında Eski Çin-Türk veya Çin-Hint medeniyetler arası ilişkileri daha önemli bir rol oynamıştır.

Sarkisyan'ın Vatikan Ziyareti – Hristiyanlığın "Beşinci Kolonisi" Bağlamında

2015-04-13 12:31:28

Günümüzde Ermeniler tüm dünyaya kendilerini mazlum Hristiyanlar; yaşadıkları toprakları, Doğu'da Hıristiyanlığın son kalesi; efsanevi devletlerini ise ilk Hıristiyan devlet olarak sunmaya çalışır. Özellikle de, Ermenilerin yüzyıllardır himayelerinde yaşadıkları Türklere karşı I Dünya Savaşı sırasındaki ihanetinden sonra, bu efsaneler dünya çapında tebliğ edilir. Bu açıdan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın bugünlerde gerçekleştirdiği Vatikan ziyaretinin arkasında da dünya kamuoyunu ve Hıristiyan dünyasını aldatmaya yönelik girişim dayanır. Ziyaretin Ermenilerin büyük trajedi olarak adlandırdıkları 24 Nisan arifesinde gerçekleştirilmesi de yalanlarla dolu bu politikanın bir parçasıdır.

Yeni Dünya Düzeninde Çin

2015-03-13 10:51:16

Modern dönemin jeopolitik süreçleri artık tek kutuplu dünya modelinin devam edemeyeceğini gösteriyor. Geçen yüzyılın sonlarından başlayarak ortaya çıkan sadece Batı'nın, özellikle de ABD'nin, süper güç olması üzerine kurulan dünya modeli dayanıklı olmadığını gösterdi. İlginci ise odur ki, sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, kültürel, dini, hatta ahlaki olarak da hegemonluk ve dominantlık iddia eden Batı krizle karşılaştı, zor ikilemlerle yüzleşti. Bilindiği gibi, tek kutuplu dünya sisteminin bu şeklinin temel dayanağı, sadece Batı değerleri üzerine kurulmuştu. "Benim gibi düşünmeyen benimle birlikte olamaz" düşüncesi üzerine kurulan bu model kaybetmeye baştan mahkûm idi.

2014 yılında Azerbaycan'ın komşuları: jeopolitik manzara

2014-12-16 11:36:26

Jeopolitik açıdan oldukça hassas bölgede bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığının 23'üncü yılını dünyadaki siyasi önemini daha da artırarak geçirdi. Doğu ile Batı'nın, Kuzey ile Güney'in, İslam ve Hıristiyan dünyasının kavşağında bulunan bir ülke için, komşularının yılı nasıl tamamladığına kısa bir göz atmak jeopolitik durumun değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bilindiği gibi, ülkemizin bulunduğu bölgede birbirinden tamamen farklı siyasi çizgideki 3 büyük devlet - Rusya, Türkiye ve İran - için 2014 yılı sıradan bir yıl olmamıştır. Son günlerini yaşadığımız bu yılda her 3 devletin dış politikasında önemli değişiklikler meydana gelmiş, karmaşık süreçler yaşanmıştır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın stratejik müttefiki olan Gürcistan da kendi mukadderatı açısından tarihi önemde 365 gün yaşıyor. Bölgede sürekli istikrarı bozan faktör olan Ermenistan için de bu yıl dış politika önceliklerinin seçim yılı olmuştur.

Ermenistan'ın Vatikan Karşısında Oyunlarının Perde Arkası

2014-09-29 10:29:08

Kendilerini dünyanın ilk Hıristiyan devleti ilan eden Ermeniler yüzyıllar boyu bu kozu ustalıkla kullanmaya çalışmışlardır. Tarih boyunca devlet tecrübesi olmayan Ermeniler için dini faktör her zaman manipüle aracı olmuştur. İlginçtir ki, ayrı ayrı bölgelerde Hıristiyanlık Ermenilerin farklı amaçlarına hizmet etmiştir. Kanaatimizce, bu yüzdendir ki, sayıları birkaç milyon olan bu halkın temsilcileri Hıristiyanlığın tüm temel kol ve mezheplerine hizmet ediyorlar. Grigoryan, Katolik, Protestan, Yunan-Ortodoks, Monofizit, Diofizit, Evangelist ve diğer dini inanç taşıyan Ermeniler dünyaya yayılmışlar. Henüz Müslüman Ermeniler de ayrıca konudur. Türkiye'de dağlık arazide yaşayan Hemşinler Ermenilerin özel kolu olarak kabul edilir. Gözlemler göstermektedir ki, yaşadıkları bölgeye göre farklı dini inanç taşıyıcısı olmak daha çok Ermenilerin siyasi amaçlarına hizmet ediyor.

Türkiye-Ermenistan Yaklaşmasında en Fazla çıkarı Olan Taraf – Gülbenkyan Vakfı

2014-08-28 12:01:03

Türkiye'nin dış politikasında son 10 yılda büyük değişiklikler yaşanmıştır. Bir yandan Türkiye bölgede önemli söz sahiplerinden birine dönüştüyse, diğer yandan ikili ilişkilerde, özellikle komşularla ilişkilerde gerginlikler gözlenir. Türkiye ekonomik açıdan güçlenerek Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu önünde tüm borçlarını iade etmiş.ve, bölgesel ve küresel önemli enerji ve altyapı projelerinde yer alarak önemli ekonomik merkeze dönüşmüştür...

Dünya Şampiyonasının Siyasi Çizgileri

2014-07-15 11:28:20

"Futbol başkenti" Brezilya'da düzenlenen 20`inci dünya futbol şampiyonası Almanya'nın galibiyetiyle sona erdi. Her bir büyük spor yarışması gibi bu etkinlik de spor tarihine kaydedildiği gibi siyasi hususlarla da akıllarda kaldı. Öncelikle tüm dünya kamuoyu Brezilya'da futbolun bayram gibi kutlanacağını beklediği halde, ardarda grev ve itirazların yapılması şaşkınlık doğurdu. Henüz şampiyona başlamadan önce yerel nüfus altyapı projelerine ayrılan paranın sosyal ihtiyaçlara...

ABD'nin Güney Kafkasya'daki Öncelikleri

2014-05-30 10:16:26

Tarihsel bakımdan Rusya, Türkiye ve İran arasında nüfuz mücadelesinin gittiği Güney Kafkasya bölgesi günümüzde küresel jeopolitik güçlerin mücadele meydanına dönüşmüştür. 21`inci yüzyıl boyunca Kafkasya Batı bloğu için Sovyetler Birliği ile mücadelenin ön cephesi olmuştur. Bu bölgede Batı kendi çıkarlarını NATO üyesi olan Türkiye üzerinden kurmuştur. Soğuk savaşın sona ermesinden sonra ortaya çıkan jeopolitik ortamda ise Batı, öncelikle küresel güç olarak ABD için Güney...

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

An 'unfrozen' conflict in Nagorno-Karabakh
26 Ağustos 2016 The Washington Times

An 'unfrozen' conflict in Nagorno-Karabakh

Without clarity by the West, another war in the Caucasus is inevitable

Daha...
Mehmetçik Suriye'de
25 Ağustos 2016 Milliyet

Mehmetçik Suriye'de

Mehmetçik komşu ülkenin kuzeyindeki topraklara ayak bastı...

Daha...

Dünya Kentleri