Büyük Ortadoğu'nun geleceğini belirleyen, eski Sovyet coğrafyasında, özellikle Kafkasya'da jeopolitik değişikliklere doğrudan neden olan temel jeopolitik oyuncular arasında Türkiye diğerlerinden seçiliyor. 1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya kabulü ve Türkiye topraklarında Alyans`ın askeri üslerinin kurulması Üçüncü Dünya Savaşı patlak verdiği takdirde SSCB'nin Fars Körfezi'ne ve Ortadoğu'ya doğru ilerlemesini engelleyerek "soğuk savaş" döneminde önemli jeostratejik rol oynadı.