THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Yazar: Kamal Adıgözelov

Doğu Ortaklığı'nın 10 yıllık yolu: Güney Kafkasya ülkelerinin farklı yaklaşımları

2019-09-06 15:37:49

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu komşularıyla ilişkilerinin derinleşmesine yönelik Doğu Ortaklığı girişiminin 10. yıl dönümü birtakım etkinliklerle kutlandı. Brüksel'de bu konuda AB Zirvesi yapıldı. Batum'daysa üst düzey uluslararası toplantı düzenlendi. Analistler, bu iki toplantının sonuçlarını detaylı analiz ediyor, birtakım ön görülerde bulunuyorlar. Bu bağlamda Güney Kafkasya ülkelerinin Doğu Ortaklığı programına katılımı ve sonuçların analizi ilgi doğurmaktadır. Bazı analistler, program çerçevesinde en çok başarı elde eden ülkenin Gürcistan olduğunu ifade ediyorlar. Aslında, Brüksel de aynı düşünüyor. Ermenistan'la ilgili net bir yaklaşımda bulunmak zor. Ermenistan yönetiminin izlediği ön yargılı politika sonucunda ülkenin Doğu Ortaklığı programında yeri ve rolü netlik kazanadı. Oysa Azerbaycan'la ilgili farklı bir durumun ortaya çıktığı görülüyor. Bakü'nün izlediği bağımsız politika Azerbaycan'ın, Doğu Ortaklığı programı'nda kendine münhasır ve kararlı tutumunu onaylıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun yıllık raporu: Azerbaycan'ın girişimleri ve tutumunun güçlenmesi

2018-12-19 19:04:20

Son yıllar uluslararası örgütlerin Azerbaycan'la ilgili adaletli tutum sergilemesi adeta bir eğilime dönüşmüştür. Bu husus kabul edilen belgelerde de ifade edilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği'nin giderek daha büyük kapsamda Azerbaycan gerçeklerini itiraf ettiğini yansıtan belgeler kabul ediliyor. Bu belgelerin biri 12 Aralık'ta kabul edildi. Sözünü ettiğimiz belge, AB'nin yıllık faaliyetinin değerlendirilmesine ilişkin tahminsel analitik prensipleri içeren rapordur. Söz konusu belgede AB'nin, ortak devletlerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve sınırlarının dokunulmazlığını desteklediği kaydediliyor. Yani, Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorunu yalnız Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, uluslararası hukuk normları ve prensipleri doğrultusunda çözüme kavuşabilir. Bu husus çok önemlidir. Aynı zamanda belgede küresel düzeyde yaşanan sürece AB'nin yaklaşımı ve oluşan durumun mümkün gelişme yönleri yer almıştır. Yani, konuyu tümüyle dünyanın jeopolitik manzarası açısından ele almak imkanı bulunuyor. İşte bu bağlamda raporda yer alan hususlar üzerine daha geniş değinmek ihtiyacı duyduk.

Avrupa Birliği'nin üç sorunu: Riskler artıyor

2018-11-14 14:05:14

Avrupa Birliği'nin (AB) potansiyeli ve küresel jeopolitik süreçte oynadığı rol açısından büyük güç olduğu itiraf ediliyor. AB üyesi ülkeler arasında dünyanın en gelişmiş devletleri bulunuyor. G7 ülkelerinin dördü AB üyesi. Politika uzmanları, AB'yle ilgili siyasi, ideolojik ve jeopolitik konulara hassasiyet gösteriyorlar. Son dönemde bu ihtiyaç AB'nin şuanki durumu ve geleceği yönünde farklı uzman yorumlarının sayının artması bazında daha ilgi çekici hale gelmiştir. Gerçekten, AB, hangi zorluklarla karşı karşıya ve bu sorunlar AB'yi nasıl etkileyebilir? AB, iç ve dış etkenlerden kaynaklanan olaylara nasıl tepki veriyor? Bu tür sorulara cevap aramak için AB'ye ilişkin birtakım önemli özelliklere değinmek gerekmektedir.

Avrupa Birliği 2017 Yılında: Esas Çelişkiler ve Olası Dönüşümler

2017-04-10 16:01:35

Uzmanlar AB gibi büyük ve potansiyelli örgütün geleceğine yönelik düzenli tahliller yapıyorlar. Onların verdikleri tahminler her zaman ilginçtir. Hazırda dünya siyasi ortamında paradoksal durum oluştu. Bir yandan güvenlik sorunu daha da güncelleşmiş, diğer yandan ise bunu gerçekleştirebilecek güçler dengesi hala şekillenmemiş. AB`de gözlenen gelişmelere bu düzlemde bakıldığında, bazı düşündürücü hususlara rastlanıyor. Bu örgütün 2017 yılında karşılaşabileceği çelişkilerin analizi ilginçtir. Aynı zamanda, onun mümkün dönüşüm senaryoları da uzmanların dikkatini çekiyor. Onlar üzerinde durmaya gerek görüyoruz.

Avrupa Birliği: Kriz ve Jeosiyaset

2015-03-03 12:58:14

Brüksel'in son zamanlarda birçok sorunla karşı karşıya olduğu hakkında bilgiler yayılır. Organizasyon kapsamında ortaya çıkan sorunlar çözüm bulmuyor. Burada bölücülük eğilimleri, bazı devletlerin bağımsız siyaset yürütme iddiası, milliyetçiliğin radikal içerik alması, işsizlik gibi sorunlar ön plana çıkar. Onları ortadan kaldırabilecek etkili programlar ise henüz yok. Üstelik dış politikada da belli karşıtlıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Ukrayna krizinin arka planında, AB'nin Rusya ile ilişkileri nasıl kuracağını Brüksel netleştirmedi. Uzmanlar örgütün dış politika ilkelerinin yenilenmesi talebinin olduğundan söz ediyorlar. Fakat Avrupa buna hazır mı?

AB-Eski Sovyet Bölgesi: Jeopolitik Değişiklikler Zemininde Sorunlar – İkinci Kısım

2015-02-06 12:34:19

AB'nin bu bölgedeki politikasında belirsizlikler sürer. Ona tamamen örgütün eski Sovyet alanında gerçekleştirdiği siyaset bağlamında bakılabilir. Yukarıdaki analizler gösteriyor ki, şu anda AB bu yönde sorunlarla yüzleşir, onların nasıl ve ne zaman giderileceği meselesinin ise ucu açıktır. Brüksel şimdilik oluşan durumu değiştirememektedir. Aynı zamanda, AB için bu jeopolitik alanda diğer büyük güçlerin daha etkinleşmesi ciddi rekabet ortamı oluşturur. Bu rekabet ortamının içeriği ile ilgili henüz ortak bir görüş yoktur. Bazı uzmanlara göre, uzmanların çoğu "jeopolitik yanılsama"ya kapılmıştır. Gerçekte Rusya ve Çin ABD'nin uzun yıllardır yarattığı jeopolitik sistem çerçevesinde faaliyet gösterirler. Böyle bir ortamda örgütün hangi siyasi yolu seçeceğini söylemek zordur. Fakat Avrupa Birliği'nin eski Sovyet alanı uğrundaki jeopolitik mücadelesini sürdüreceğini söylemek mümkündür.

AB-Eski Sovyet Bölgesi: Jeopolitik Değişiklikler Zemininde Sorunlar – Birinci Kısım

2015-02-05 13:12:04

Avrupa Birliği son 25 yılda genişleme yönünde belirli adımlar attı ki, bu da birtakım sorunlar meydana getirdi. Yugoslavya'nın bölünmesine AB doğrudan katıldı. Örgütün genişleme politikası sonuçta Ukrayna krizine yol açtı. Afrika'nın kuzeyinde; Suriye, Irak ve Afganistan'da yaşanan süreçlerde AB'nin rolü vardır. Zürih Protokolleri'nin imzalanmasında, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması konusunda bu örgütün hevesi hafızalardan çıkmadı. Brüksel bu konuda Türkiye'ye hayli baskı yaptı. Bütün bunlar doğruluyor ki, AB için diğer yönlerle birlikte, Sovyet bölgesinin de önemi arttı. Örgütün bu yönde yürüttüğü politikanın uzmanların odağında olması da bununla açıklanabilir. Analizler gösteriyor ki, buradaki manzara net değildir. AB'nin hataları ve birçok diğer faktör durumu hayli karmaşıklaştırır. Bu faktörler prizmasından bakılırsa, Brüksel'in ne gibi adımlar atacağı ilginçtir.

Türkiye'nin Yeni Avrupa Stratejisi: Üç Yönde Reformlar

2014-11-03 13:19:10

Uzun yıllardır, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği meselesi gündemdedir. Fakat mesele şimdilik bir çözüm bulmamıştır. Meydana çeşitli çelişkiler çıkıyor. AB bahanelerle meselenin çözümünü uzatıyor. Kurumun 2014 yılı Türkiye raporu bunların fonunda uzmanların ilgisini çekmiştir. Ankara ise onu "dengeli ve objektif" olarak nitelendiriyor. Bununla birlikte, taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının da olduğu bilinmektedir. Bu açıdan Türkiye'nin AB stratejisi hangi hususları içeriyor? Yakın vadede bu ülkenin bu kuruma üye olması ihtimali var mı? Bu gibi soruların güncelliği şüphesizdir. Aynı zamanda, Ankara'nın AB'ye üyelikle ilgili yeni strateji hazırlaması bu konuya belli açıklık getirebilir.

Ukrayna'nın Tercihi: Ortak Üyelik Ülkeyi Nereye Götürüyor?

2014-10-08 11:25:55

Brüksel'de ve Kiev'de eş zamanlı bir belge onaylandı. Ukrayna AB`ye ortak üye oldu. Anlaşmanın ekonomik bölümünün gerçekleşmesi 2016 yılına kaldı. İlk bakışta Ukraynalılar bekledikleri arzularına kavuştular. Fakat uzmanların görüşleri ve yapılan analizler gösteriyor ki, durum hiç de net değil. Ukrayna'nın iç siyasi sahnesinde bir takım çelişkili hususlar kendini göstermeye başladı. P. Poroşenko`nun faaliyetine olumlu yaklaşmayanlar da var. Ayrıca, AB üyesi ülkelerin hiç de hepsi Ukrayna ile ortak üyeliği sevinçle karşılamıyor. Onlar Moskova faktörünü daha ciddi dikkate almayı talep ediyorlar. Kiev'in Batı ve Rusya ile ilişkilerinin gelişme dinamiği de bilinmemektedir.

Ortak Üyelik: Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a Ne Verecek?

2014-07-09 12:07:06

27 Haziran tarihinde Brüksel'de gala imza töreni oldu. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan uzun süren müzakere ve kavgalardan sonra Avrupa Birliği`ne ortak üye olmak hakkında sözleşmeyi imzaladılar. Taraflar sevinç içindeydiler ve her biri tarihi husustan konuşuyordu. Eski Sovyet mekanının üç ülkesinin mutlu geleceği doğru tercih ettiği vurgulanıyordu. Elde edilecek siyasi ve ekonomik temettüler üzerinde duruluyordu. Fakat yaşanan olaya uzmanların yaklaşımı aynı değildir. Onların tecrübe ve modern realitelere dayalı tahlilleri biraz düşünmeye zorlar.

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti
10 Eylül 2020 Anadolu Ajansı

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti

Dünya barışı kavramının uluslararası arenadaki mevcut kargaşa içerisinde unutulduğunu ve yerini ne olursa olsun kazanma hırsının aldığını müşahede ediyoruz.

Daha...
Eşk olsun Azerbaycan…
06 Eylül 2020 Gözlem

Eşk olsun Azerbaycan…

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözleri, yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde, yüreğimize su serpti.

Daha...