THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Newtimes.az: 2013 Yılının Sonuçları

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Hakkımızda »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
102549
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 7 Ocak 2014 – Newtimes.az

Sitenin İşbirliği Ufukları: Geleceği Düşünerek

Artık iki yıldır faaliyet gösteren Newtimes.az analitik-bilgi sitesi Azerbaycan medya ortamında kendine özgü bir konuma sahiptir. Burada 4 dilde (Azerbaycanca, İngilizce, Rusça, Türkçe) yayınlanan analitik makalelerin yelpazesi yeterince geniştir. Öncelikle, uluslararası alanda meydana gelen olaylar ilgi odağı olmuştur. Web sitesinde yayınlanan hem yerli, hem de yabancı yazarlar uluslararası alanda yaşanan olaylara kendi bakış açından bakmış, olay ve süreçler tarif edilmemiş, incelenmiştir.

Web sitesinde modern dönemin en güncel sorunlarının çözümüne yaklaşımlarda ikili standartlarla ilgili konulara daha çok önem veriliyor. Aynı zamanda, dünya kamuoyu önünde duran güncel meydan okumalara-uluslararası güvenliği sarsan gerçek tehditlere (uluslararası alanda güç yöntemlerinin öncelik teşkil etmesi, uluslararası terörist güçlerin, organize suçun, bölücülüğün etkinleşmesi, uygarlıklar arası çatışmalar tehlikesi, çok kültürlülük düşüncelerinin kaderi) ayrıca yer ayrılıyor.

Tüm bunların arka planda uluslararası alanda Azerbaycan'ın hem dünyanın önde gelen devletleri hem de bölge ülkeleri ile ilişkilerinin gelişme dinamiğinin çeşitli yönlerine özel önem verilmektedir. Güney Kafkasya'da sorunların adil çözümü ve bölgesel bütünleşme imkanlarının araştırılmasına adanan makaleler sitede geniş yer almıştır. Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışmasının çözümünün jeopolitik, siyasi ve diplomatik imkanları konusunda düzenli olarak analitik yazılar yayınlanmıştır.

Bu özelliklerine göre sitenin yüzlerce makalesi ülkenin çeşitli basın kuruluşlarında tekrar yayınlandı. Azerbaycan'da "Respublika", "525-ci qəzet", "İki sahil", "Səs", "Yeni Azərbaycan", "Azad Azərbaycan", "New Baku Post", "Şərq", "Zaman", "Millətçilik" ve başka gazetelerde birçok makalelerimiz basıldı. Ayrıca, ABD, Türkiye, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, İsrail, Hindistan, Ukrayna, Kazakistan ve diğer ülkelerin saygın "düşünce kuruluşları"nın yayınlarında, bilimsel dergilerde makaleler yayınlanmış ve atıflar yapılmıştır. Örneğin, "Jamestown" Vakfı (ABD), Uluslararası Woodrow Wilson Bilimsel Merkezi (ABD), Amerikan Petrol Enstitüsü, Orta Asya ve Kafkasya Enstitüsü (ABD), Jeopolitik Analiz ve İzleme Merkezi (ABD) vb. analitik kuruluşların yayınlarında, ayrıca "Foreign Policy Magazine", "Central Asia and the Caucasus", "Uluslararası Hukuk ve Politika", "Akademik perspektif", "Forbes", "Newsweek", "Международные процессы" dergilerinde portalda yayınlanan makalelere atıfta bulunulmuştur.

Türkiye'nin ünlü Uluslararası Politika Akademisi (UPA), Uluslararası Stratejik ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM) ve Türkiye Siyaset ve Araştırma Merkezi (Analiz Türkiye), Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu ve Körfez Askeri Analiz Enstitüsü, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü ve Askeri - Politik Araştırmalar Merkezi, Rusya'nın Hazar İşbirliği Enstitüsü, Ukrayna'nın Küresel Dönüşümler Enstitüsü'nde makaleler yayınlanmıştır. "Wikipedia" uluslararası elektronik ansiklopedisi, "History of Truth" (ABD), Inosmi.ru, Russia.Post.su, Politobzor.net, Oilru.com (Rusya), Centrasia.ru, Cumhuriyet-kz.info (Kazakistan), Fergananews.com (Özbekistan), Kyrgyztoday.kg (Kırgızistan) gibi siteler ise düzenli olarak sitenin makalelerine başvurmuşlardır.

Web sitesinde yayınlanan makalelere bu kadar geniş ilginin olmasının temel nedenleri arasında analizlerin ve tahminlerin bilimsel teorik olarak etkin, realitelere yakın olmasının ve birçok durumda kendini doğrultmasının rol oynadığını düşünüyoruz.

Mesele şu ki, Newtimes.az daima dünyayı kapsayan jeopolitik, siyasi, ekonomik ve kültürel süreçlere önem vermiştir. Amerika kıtasından Uzak Doğu ve Pasifik havzasına kadar geniş bir mekanda meydana gelen jeopolitik süreçlerin tahliline baş vurmuştur. Olayların gidişatı göstermiştir ki, sitede yayınlanan makalelerde yapılan tahminler, esasen, teyit olunmuştur. Örneğin, XXI yüzyılın ikinci on yılı uluslararası alanda yaşanan süreçlerin yeni bir güç merkezinin - ikinci kutbun oluşmasına neden olabileceğine ilişkin yaptığımız tahmin kendini tamamen doğrultmuştur. Bunu Avrasya Birliği ve Gümrük Birliği'nin oluşturulması örneğinde görebiliriz.

Newtimes.az Ortadoğu'da yaşanan güncel jeopolitik olaylar da dahil olmak üzere "Arap baharı" olarak adlandırılan süreç hakkında kendi tahminlerini vermişti. Bu bağlamda Suriye, Mısır, Irak, Afganistan ve Türkiye'nin jeopolitik konumu hakkında fikirler ileri sürülmüştü. "Arap baharı"nın mahiyet ve amacının belirsiz olduğu tezi söylenmişti. Bu açıdan bölge devletlerinin jeopolitik konumlarında da belirsizliklerin kalacağı, bölgesel güçler arasında nüfuz uğruna mücadelenin yeni keskin çalarlar arz edeceği öngörülmüştür. Şu anda yaşanan olaylar bunu teyit etmektedir.

İran sorununun barış, karşılıklı anlayış yoluyla çözülme şansının yüksek olduğuna ilişkin yaptığımız tahminler de kendini doğrulttu. Düşünüyoruz ki, bu yönde süreçler daha da gelişecek.

Güney Kafkasya ve Hazar havzası her zaman sitenin ilgi odağı olmuştur. Burada jeopolitik olayların gittikçe daha karmaşık nitelik alacağı ve büyük devletlerin nüfuz uğruna mücadelesinin yeni keskinlik seviyesine yükselebileceği ile ilgili verdiğimiz tahminler de doğru çıkmıştır. Bu bağlamda Azerbaycan'ın Avrupa ve ABD için öneminin Batı siyaset bilimcileri tarafından itiraf olunacağı hakkında yazmıştık. G. Fridman, B. Schaffer ve A. Piterson’un sitemizde açıklamasını verdiğimiz makaleleri bunu doğruladı.

Orta Asya ile ilgili öngörülerimizde bölge devletleri arasında çelişkilerin keskinleşebileceğini vurgulamıştık. Şu anda bu bölgede durum gergindir. Bunun yanı sıra, Rusya, ABD ve Çin'in Orta Asya'da jeopolitik mücadelesinin güçleneceğini tahmin etmiştik. Son aylarda bu bölgeyle ilgili büyük devletlerin attığı adımlar bu tahminin doğru olduğunu gösterdi.

Newtimes.az Uzak Doğu bölgesi hakkında ayrıca tahminler vermişti. Burada, esasen, ABD ile Çin'in karşı durmasının güçleneceğini önceden söylemiştik. Paralel olarak bölgenin bazı devletleri ile Pekin'in ilişkilerinde gerginliklerin meydana çıkacağını ifade etmiştik. Şimdi Uzak Doğu'da gözlenen olaylar bu tahminleri de doğrulamaktadır.

Tüm bunların sonucudur ki, dünyanın birkaç "düşünce kuruluşu" ve analitik - bilgi kuruluşları ile işbirliği ilişkileri kurulmuştur. Bu sırada ABD'nin "Heritage" Vakfı`nı, Türkiye'nin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu`nu (USAK), Stratejik Düşünce Enstitüsü`nü, Rusya'nın Stratejik Değerlendirme ve Tahminler Merkezi'ni, Ukrayna'nın Küresel dönüşümler Enstitüsü`nü, Litvanya'nın jeopolitik Araştırmalar Merkezi'ni ve diğerlerini göstermek mümkündür.

Azerbaycan Faktörü: Stratejik Husus

Sitenin faaliyeti sadece uluslararası ölçekte yaşanan jeopolitik olayların analizi ile sinirli değildir. Biz Azerbaycan'ın iç politikasını, toplumun çeşitli alanlarında gerçekleştirilen reform programlarını, enerji politikasını, devlet yapılanması hattını ve bölgesel bütünleşmedeki rolünü geniş tahlil eden makaleler yayınladık. Bu bağlılıkta sürekli başarılı dış ve iç politikanın analizini verdik. Bu meseleye Newtimes.az her zaman oldukça önemli ve güncel konu gibi yaklaştı.

Newtimes.az sitesinin girişimiyle 2013 yılının başlarında "Facebook"ta "Cumhurbaşkanına destek - 2013" isimli grup oluşturuldu. Kısa süre içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını destekleyen 430 binden fazla kullanıcı gruba katıldı.

Hiç şüphesiz, Newtimes.az elde ettiği başarılarla yetinmek niyetinde değildir. Yaratıcı çalışanların ciddi hedefleri vardır. Yaratıcılığı düzleminde konuların kapsamını daha da genişletmek planı mevcuttur. Ülkede, bölgede ve dünyada yaşanan jeopolitik, ekonomik, siyasi ve kültürel süreçlere daha hızlı tepki vermenin yeni modelinin arayışındayız.

Bunun için bazı yeniliklerin yapılması mümkündür. Yapılan analizlerin sonuçları hakkında kamuoyunun esnek şekilde bilgilendirilmesi için bir dizi projelerin gerçekleştirilmesi üzerinde düşünüyoruz. Konferansların, "yuvarlak masa"ların ve seminerlerin düzenlenmesi mümkündür. Burada temel amaç sitenin hem analitik imkanlarını artırmaktan hem de yapılan işlerin geniş tebliğini hayata geçirmekten ibarettir. Bu bağlamda dış ilişkilerin yeni seviyeye kaldırılması önemli görevlerden biri gibi görünüyor.

2013 yılında makalelerimiz artık kitap halinde Azerbaycanca "Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər" (Küresel Siyaset: Tehditler, Meydan Okumalar, Ümitler) ve Rusça "Кто прав тот и силнее?" (Kim Haklıysa, O Hem De Güçlü Müdür) basılmıştır. Bu da Azerbaycan medya mekanında elektronik kitle iletişim araçları arasında özgünlüğün göstergesidir.

Böylece, Newtimes.az Azerbaycan bilgi mekanında uluslararası alanda yaşanan olaylara günlük yer veren, analiz ve tahminlerini bilimsel esaslandıran analitik - bilgi sitesi olarak kendine özgü tarzını koruyor. Sitenin çevresinde uluslararası konuda kendi tahlilleri ile akılda kalan hem yerli, hem yabancı yazarlar grubu oluşur. Faaliyet gösterdiği kısa süre içinde Rusya, Türkiye, Kazakistan, Litvanya ve diğer yabancı ülkelerin medya kuruluşları ve araştırma merkezleri ile oluşturulan ilişki hesabına Azerbaycan gerçekleri çeşitli ülkelerde sunulmuştur. Biz dünyanın bilgi meydanında mücadele eden, kendi yeri ve sözü olan medya kuruluşu olarak faaliyetimizi sürdürmek azmindeyiz ve bu yolda bizimle işbirliği yapan tüm ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz!

Newtimes.az

Benzer Makaleler

İlişkili bölümler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...