THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

"Newtimes.az" – 2013: Yeni Hedefler Peşinde

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Hakkımızda »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
17787
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Sayın okurlar,

Dokuz aydır "Newtimes.az" analitik bilgi portalı faaliyet gösteriyor. Faaliyete başladığında temel amacı, jeopolitik ve politik süreçleri incelemekti. Dolayısıyla, özellikle uluslararası alanda meydana gelen olaylara odaklanılması öngörülmüştü. Bunların yanında süreçlerin iç yüzü hakkında okurlara tarafsız, nesnel ve temelli görüş bildirmek hedef olarak seçilmişti. Bu hedefleri başardığımızı düşünüyoruz.

Portal yayınlanan makale ve haberlere siz değerli okurlarımızın yakın ilgisi bunun kanıtıdır. Geçen süre zarfında "Newtimes.az" dünyada yaşanan çeşitli gelişmelerin nesnel ve kanıtlara dayanan incelemeleri bakımından ülkenin elektronik kitle iletişim araçları içinde yerini almıştır. Portalda yayınlanan yazıların okunma oranlarının sürekli değişmesi, okurların çeşitli konulara ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu sadece zengin konu yelpazesi ve derin incelemelere dayalı yazılar aracılığıyla ulaşılmaktadır.

Seçtiğimiz yolun zorluklarının çok olduğunu itiraf edelim. Bunları birkaç gruba ayırabiliriz. Her şeyden önce, XX yüzyılda birbirine karşıt olan iki kutuptan birinin son bulmasından sonra olaylar ve süreçler daha da karmaşıklaşmıştır, yoğunluğu artmıştır. Bu da yaşananların iç yüzünü görmeyi bir hayli zorlaştırıyor.

Bir başka engel, gezegende enformasyon sağlanmasına egemen olan tekel ile ilişkilidir; çünkü bu tekeli amaçları doğrultusunda kullanan yeteri kadar politikacı, siyaset bilimci ve bürokrat vardır. Tekelci basın-yayın kuruluşları sıklıkla hiçbir sosyo-politik önemi olmayan haberleri özel çaba sarfederek birer propaganda aracına dönüştürüyor, amaçlarına ulaşmak için onları istedikleri şekilde sunuyorlar. Bu gibi durumların gerçek yüzünü okuyucuya iletmek ince analiz ve propaganda faaliyeti gerektiriyor. Görüyoruz ki, "Newtimes.az" bu yönde ilerliyor.

Sır değil ki, bazen iki yüzlü haberler göz göre göre açıkça yayınlanıyor. Günümüzde bilgiye adil, tarafsız, duyarlı yaklaşımın ne derece önem taşıdığını göz önüne alırsak, bunun çok tehlikeli olduğunu anlamış oluruz. Adalet ilkesi her zaman takip edilmelidir. Biz tam da bu konunun üstünde durarak, önyargılı bilgi aktarımına karşı durmaya çalışıyoruz.

Çalışmalarımızda bir yönü de vurgulamaya gerek görüyoruz. Büyük dünya devletleri ikili politika yürütme eğilimindedir. Hatta çoğu zaman dost ve ortak devletlerin bile çıkarlarını hiçe sayıyor. Bu, uluslararası ilişkileri olumsuz etkiliyor ve devletlerin birbirine olan güvenini azaltıyor. Sonuçta, uluslararası ilişkilerde gerilim oluşuyor, kutuplaşma eğilimleri güçleniyor. Bu gibi durumların belirlenmesinde, onun esas yönlerinin belirlenmesinde kitle iletişim araçlarının rolü eşsizdir. "Newtimes.az" meselenin bu tarafına sürekli dikkat ediyor.

Son olarak, 2012 yılında jeopolitik, politik, ekonomik ve mali alanlarda yaşanan tutarsız ve hızlı gelişmelerin yarattığı karmaşık durumu belirtmeliyiz. Bu süreçlerin nesnel ve kapsamlı analizi diğer sebeplerle birlikte, insanların psikolojisini olumsuz etkilediği, korku aşıladığı için de önemlidir. Somut analizler ise, hem duruma açıklık getiriyor hem de vatandaşların manevi durumunu olumlu etkiliyor. Her basın-yayın kuruluşunun bu hususu unutmaması gerektiğini, çalışmalarında dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz. "Newtimes.az" 2012 yılında bu soruna çok dikkat etti.

2013 yılında da uluslararası durumun karmaşıklığını sürdürmesi olasıdır. Süreçlerin derinden ve esaslı şekilde analizi güncelliğini koruyor. Biz 2013 için hedeflerimizi belirledik. Bu, 2012 yılında seçilen yolda devam edilmesidir. Başladığımız işi daha da geliştirmek ve kusursuzlaştırmakta kararlıyız.

Dünyanın bazı bölgeleri uğruna büyük devletlerin daha çetin mücadele ettiği bilinmektedir. Bazen bu, silahlı çarpışmalarla birlikte görülüyor. Örneğin, "Arap Baharı" olarak adlandırılan süreç, 2012 yılında çok sayıda sorun yarattı. Bunlar hem bölgesel hem de küresel jeopolitik unsurlarla ilişkilidir. Ayrıca, geçtiğimiz yıl ABD ve Çin'in Uzakdoğu'daki jeopolitik mücadelesinin daha da çetinleşmesiyle akıllarda kaldı. Büyük olasılıkla, bu süreç 2013 yılında da devam edecek. Bunların analizi oldukça günceldir.

Küresel çapta diğer bir önemli konu, 2012 yılında dünyada mali-ekonomik alanda krizin gerginleşmesi sonucunda oluşan durumla ilişkilidir. Avrupa Birliği ciddi bir sınavdadır. Birçok Avrupa ülkesinin ekonomik sisteminin çökme tehlikesinden söz ediliyor. Bu süreç dünyanın tüm bölgelerinde etkisini gösteriyor. Yeni yılda küresel mali sistemin kurtarılmasına ilişkin müzakere ve önerilerin güncel konulardan biri olma olasılığı fazladır.

Yeni yılda ülkede yaşanan sosyo-politik, ekonomik ve kültürel süreçlerin geniş ve derinlemesine analizine özellikle dikkat edeceğiz. Azerbaycan tüm alanlarda büyük başarılar elde ediyor. Ülke yönetiminin gerçekleştirdiği çeşitli programların içeriği ve önemi derinlemesine analiz edilecektir. Kültürler arası diyalog, dini hoşgörünün gelişmesi, bölgesel bütünleşme ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yönlerinde Azerbaycan'da yapılan çalışmalar, devlet geleneğinin günümüzdeki aşamasının temel özellikleri hakkında da yazılar sunulacaktır.

Bölgede meydana gelen çeşitli nitelikteki olayların Azerbaycan okurlarına vaktinde ve doğru içerikte iletilmesi, güncel olan bir konudur. Ülkedeki kitle iletişim araçlarının bu soruna yönelmesi olumlu sonuç verebilir. Şimdi Azerbaycan'a komşu ülkelerde süreçler hızla ve birçok açıdan sorunsal biçimde ilerlemektedir. Bunların iç yüzünün Azerbaycanlı okurlara gösterilmesi oldukça önemlidir. İnsanlar yanlış düşüncelere kapılmamalı, nesnel gerçeği görmelidir. Bunları dikkate alarak biz, Azerbaycan'ın bulunduğu bölgede yaşanan olayların çevik ve derin analizlerle sunulmasına çalışacağız.

Sanıyoruz ki, küresel çapta yaşanan jeopolitik, politik, ekonomik v.b. süreçlerin analizi temel görevimiz olarak kalacaktır. Dünya ülkeleri arasında karşılıklı ilişkiler o kadar genişlemiştir ki, herhangi bir yerde meydana gelen herhangi bir olay en uzak bölgeleri bile etkiliyor. Onların zamanında kavranması ve geniş okuyucu kitlesine ulaştırılmasının önemi büyüktür. Doğal olarak, bu işte dünyanın önde gelen analiz merkezlerinin araştırmalarına da ciddi yer vermek anlamlıdır. "Newtimes.az" sorunun her iki yüzüne de büyük önem vermekte kararlıdır.

Portal yeni yılda tüm bu konuları içeren yazılarla sizlerin karşısına çıkacak. 2012 yılında olduğu gibi, 2013 yılında da ortak gayretlerimizle bölgede ve uluslararası alanda meydana gelen olayları araştırarak, inceleyerek adilane tutum sergilenmesine katkıda bulunmaya çalışacağımızı düşünüyoruz. Bu önemli görevin gerçekleştirilmesinde hepimize bir kez daha başarılar diliyoruz.

Newtimes.az

Benzer Makaleler

İlişkili bölümler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti
10 Eylül 2020 Anadolu Ajansı

Macron Fransası ve Doğu Akdeniz siyaseti

Dünya barışı kavramının uluslararası arenadaki mevcut kargaşa içerisinde unutulduğunu ve yerini ne olursa olsun kazanma hırsının aldığını müşahede ediyoruz.

Daha...
Eşk olsun Azerbaycan…
06 Eylül 2020 Gözlem

Eşk olsun Azerbaycan…

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözleri, yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde, yüreğimize su serpti.

Daha...