Xarici siyasət: Reallıqlar və gələcəyə baxış | Newtimes.az – Информационно-аналитический портал

THE THINKING OF FUTURE
МЫ РАСКРЫВАЕМ ВСЕ ТАЙНЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Xarici siyasət: Reallıqlar və gələcəyə baxış

Ваша местоположение: Главная »» Публикации »»
 2 комментарии Line Spacing+- AFont Size+- Печать
132491
Line Spacing+- AFont Size+- Печать
Xarici siyasət: Reallıqlar və gələcəyə baxış Kitabda XX əsrin əsas geosiyasi konsepsiyalarının ideya təkamülü nəzərdən keçirilir və umummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı xarici siyasət kursu qlobal və regional dəyişikliklər kontekstində təhlil edilir. "Sərt güc konsepsiyasından "yumşaq güc anlayışına keçidin siyasi və geosiyasi xususiyyətləri dəqiqləşdirilir.

Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri və prioritetləri yeni dünya nizamına keçid aspektində analiz edilir. Balanslaşdırılmış siyasətin mahiyyəti güclü dövlət quruculuğu və regional lider statusu
arasındakı sıx əlaqə müstəvisində təqdim olunur. Xarici siyasətin transformasiyası Azərbaycanın modernləşməsi kursunun mərhələləri ilə əlaqəli şəkildə verilir. Muasir tarixi mərhələdə "yumşaq güc siyasətinin formalaşmasının müxtəlif aspektləri araşdırılır. Bu prosesin fonunda xarici siyasətdə müdafiə mövqeyindən hücum strategiyasına kecid mexanizmi tədqiq olunur. Kitab tələbələr, doktorantlar, ali məktəb müəllimləri, beynəlxalq münasibətlər problemlərini öyrənən tədqiqatçılar, habelə geniş oxucu auditoriyası ucun nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabın elektron versiyası
Похожие статьи

Featured sections

Дипломатический уголок

Дипломатические представительства Азербайджана

↳Новый проект

Инопресса

Президент Грузии разбалансировала Закавказье
16 марта 2019 Коммерсантъ

Президент Грузии разбалансировала Закавказье

Саломе Зурабишвили поддержала Азербайджан в карабахском конфликте

Далее...
Foreign Policy: Постреволюционная вечеринка в Армении закончилась
16 октября 2018 Foreign Policy

Foreign Policy: Постреволюционная вечеринка в Армении закончилась

В журнале Foreign Policy опубликована статья о коррупции и политических противостояниях в Армении.

Далее...