THE THINKING OF FUTURE
WE REVEAL ALL THE SECRETS OF WORLD POLITICS

Xarici siyasət: Reallıqlar və gələcəyə baxış

You are here: Main page »» Publications »»
 2 comment Line Spacing+- AFont Size+- Print
140082
Line Spacing+- AFont Size+- Print
Xarici siyasət: Reallıqlar və gələcəyə baxış Kitabda XX əsrin əsas geosiyasi konsepsiyalarının ideya təkamülü nəzərdən keçirilir və umummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı xarici siyasət kursu qlobal və regional dəyişikliklər kontekstində təhlil edilir. "Sərt güc konsepsiyasından "yumşaq güc anlayışına keçidin siyasi və geosiyasi xususiyyətləri dəqiqləşdirilir.

Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri və prioritetləri yeni dünya nizamına keçid aspektində analiz edilir. Balanslaşdırılmış siyasətin mahiyyəti güclü dövlət quruculuğu və regional lider statusu
arasındakı sıx əlaqə müstəvisində təqdim olunur. Xarici siyasətin transformasiyası Azərbaycanın modernləşməsi kursunun mərhələləri ilə əlaqəli şəkildə verilir. Muasir tarixi mərhələdə "yumşaq güc siyasətinin formalaşmasının müxtəlif aspektləri araşdırılır. Bu prosesin fonunda xarici siyasətdə müdafiə mövqeyindən hücum strategiyasına kecid mexanizmi tədqiq olunur. Kitab tələbələr, doktorantlar, ali məktəb müəllimləri, beynəlxalq münasibətlər problemlərini öyrənən tədqiqatçılar, habelə geniş oxucu auditoriyası ucun nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabın elektron versiyası
Related articles

Featured sections

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Foreign press

What peace could mean for the South Caucasus
23 February 2021

What peace could mean for the South Caucasus

The South Caucasus is a region historically known for its instability, largely because it has stood at the intersection of the zones of influence of first Byzantium and Iran, then the Ottoman Empire and Iran, and finally between Russia, Iran and Turkey.

More...
German portal highlights burning of houses by Armenians before Kalbajar handover
17 November 2020 Deutschlandfunk.de

German portal highlights burning of houses by Armenians before Kalbajar handover

The portal says the Armenians must pull out from the district according to the agreement between Azerbaijan and Armenia, brokered by Russia.

More...