THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASƏTİNİN BÜTÜN SİRLƏRİNİ AÇIRIQ

Qloballaşmanın müasir mərhələsinin bəzi xüsusiyyətləri

Qloballaşmanın müasir mərhələsinin bəzi xüsusiyyətləri
30 yanvar 2015

Sоn оnilliklər ərzində müхtəlif ölkələrin mədəni məkаnının Qərb kütləvi mədəniyyətinin nümunələri ilə dоldurulmаsı bir sıra siyаsi və ictimаi хаdimləri də nаrаhаt edir. Onlar Qərb kütləvi mədəniyyətinin dəyərlərinin bаşqа sivilizаsiyаlаrа zоrlа yеridildiyini, mədəni təcаvüzün şüurlu surətdə həyаtа kеçirildiyini gizlətmirlər. Əksər dаirələr bunu АBŞ-ın хаrici siyаsətinin аyrılmаz еlеmеnti kimi, Аmеrikаnın dünyаdа lidеrliyini möhkəmləndirməyə imkаn vеrən bir vаsitə kimi səciyyələndirir. Məsələn, Qərbin tаnınmış idеоlоqu Z.Bjеzinski özünün məşhur bir əsərində yаzır: "Bəzilərinin еstеtik dəyərlər hаqqındа təsəvvürlərinə bахmаyаrаq, bütün dünyаdа Аmеrikа kütləvi mədəniyyəti insаnlаrı, хüsusən də, gəncləri özünə mаqnit kimi çəkir. Оnun cаzibədаrlığı, yəqin ki, tərənnüm еtdiyi həyаtsеvərlikdən irəli gəlir. Аmеrikа tеlеviziyа prоqrаm və filmləri dünyа bаzаrının 3/4-nü təşkil еdir. Аmеrikаnın pоpulyаr musiqisi də dünyаdа hаkim mövqе tutur və аmеrikаlılаrın əyləncə, vərdiş və həttа gеyim tərzini təqlid еdənlərin sаyı gündən-günə аrtır...".

Yaxın Şərq: təhlükəsizliyə yeni təhdidlər

Yaxın Şərq: təhlükəsizliyə yeni təhdidlər
29 yanvar 2015

Bir sıra KİV orqanı İŞİD-ə güclü bir terror qrupunun birləşdiyi haqqında məlumatlar yayır. Bu, "Yarmuk" adlanan və Suriya rejiminə qarşı amansız mövqeyi olan təşkilatdır. Onun sıralarında Qərbin xüsusi xidmət orqanlarının hazırladığı 2000 yaxşı təlim görmüş silahlı olduğu bildirilir. İndi Yaxın Şərqdə vəziyyətin nəzarətdən çıxa biləcəyindən bəhs olunur. Xüsusilə İsrail və İordaniya istiqamətində "Yarmuk"-İŞİD tandeminin fəallaşdığı bildirilir. Bu halda bütövlükdə regionda olduqca həssas mənzərə meydana gələ, eyni zamanda, neftin qiymətində sıçrayışlar müşahidə edilə bilər. Lakin bütün bunlardan ən qorxulusu qlobal miqyasda təhlükəli proseslərin mümkünlüyüdür.

Why Azerbaijan is important to America and the free world

Why Azerbaijan is important to America and the free world
28 yanvar 2015

Religious tolerance, freedom and democracy make it a model in the Caucasus

Davos Forumu: Prezidentin tarixi çıxışı

Davos Forumu: Prezidentin tarixi çıxışı
28 yanvar 2015

İsveçrənin Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu keçirilib. 45-ci ənənəvi illik Forumun əsas mövzu isə ''Yeni qlobal kontekst'' olub. Tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndə heyətləri iştirak edib. Azərbaycanı Prezident İlham Əliyev təmsil edib. Dövlət başçısı Forumun sessiyalarında nitq söyləyib. Onlardan biri ''Regionların transformasiyası: Avrasiya'' adlanırdı. Burada irəli sürdüyü ideyalarla dinləyicilərin dərin rəğbətini qazanan ölkə rəhbəri kifayət qədər peşəkar siyasətçi olduğunu bir daha təsdiq edib. Toxunduğu bütün məsələlərlə bağlı məntiqli, dolğun və əhatəli fikirlər söyləyən İlham Əliyevi tədbirdə iştirak edənlər diqqətlə dinləyib, öz münasibətlərini bildiriblər. Onların hər biri ölkə rəhbərinin söylədiyi strateji xarakterli tezislərin vacibliyini bir daha vurğulayıblar.

Prezident İlham Əliyevin Almaniya səfəri: Berlin əməkdaşlıqda maraqlıdır

Prezident İlham Əliyevin Almaniya səfəri: Berlin əməkdaşlıqda maraqlıdır
27 yanvar 2015

Dövlət başçısı İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri çox uğurlu olub. Berlində aparılan müzakirələr həm ikitərəfli əlaqələrin perspektivlərindən, həm də Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi nüfuzundan xəbər verir. A.Merkellə Azərbaycan rəhbəri çox müxtəlif məsələləri müzakirə edib. Buraya iqtisadi, ticari, enerji, nəqliyyat sahələri ilə yanaşı, insan hüquqları və geosiyasi məsələlər də daxildir. Tərəflər Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinə maneələr haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Danışıqlar zamanı yalnız həmin regionla kifayətlənilməyib, ümumiyyətlə, Avropada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə toxunulub. Bu kontekstdə enerji təhlükəsizliyi məsələsi daha çox diqqət mərkəzində olub. Görünür, artıq Almaniyada Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətini daha həssaslıqla qiymətləndirməyə başlayıblar. Bu, təbii ki, ilk növbədə Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin bəhrəsidir.

Yeni dünya nizamı: geosiyasi təhlükələr və çıxış yolları

Yeni dünya nizamı: geosiyasi təhlükələr və çıxış yolları
26 yanvar 2015

Müxtəlif regionlarda baş verən münaqişələrin həllini tapmaması və böyük dövlətlərin öz maraqları uğrunda mübarizəsinin daha da kəskinləşməsi meydana çoxlu sayda suallar çıxarıb. Mütəxəssislər dünyanın mövcud nizamının pozulmaqda olduğunu vurğulayırlar. Bu barədə artıq bir müddətdir ki, müxtəlif səviyyələrdə söhbət gedir. Məsələyə fərqli bucaq altında baxılır. Əsasən böyük dövlətlərin öz maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində göstərdikləri fəallıq qabardılır. Bununla yanaşı, müasir tarixi mərhələnin özünün bir gedişatı da var. Dünya bütövlükdə çox həssas məqama gəlib çatıb. Dini radikalizm xeyli dərəcədə təhlükəli faktora çevrilib. Başqa amillər də mövcuddur. Bunların işığında dünyanın geosiyasi nizamının necə dəyişə biləcəyi üzərində düşünməyə dəyər.

Ankara səfəri: strateji əməkdaşlığın yüksək nümunəsi

Ankara səfəri: strateji əməkdaşlığın yüksək nümunəsi
23 yanvar 2015

Azərbaycanın dövlət başçısının Türkiyəyə son səfəri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. İlham Əliyevlə R.T.Ərdoğanın apardıqları danışıqların, Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının növbəti iclasının, imzalanan sənədlərin, bütövlükdə əldə olunan razılaşmaların təhlili çox maraqlı nəticələr çıxarmağa imkan verir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın digər nümunə yoxdur. Ancaq bunun təməlində hansısa amillər deyil, konkret taktika və strategiyaya malik siyasət durur. Xüsusilə Azərbaycan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət qeyd edilməlidir. İndi ölkə regional və qlobal əhəmiyyətli layihələrin aktiv iştirakçısıdır. O, bu yoluna dönmədən davam edir.

Çinin Avropa planları: Pekin-Brüssel münasibətləri yeni məzmun alır?

Çinin Avropa planları: Pekin-Brüssel münasibətləri yeni məzmun alır?
22 yanvar 2015

Bir sıra ekspertlər Çinlə Avropa İttifaqı arasında alyansın formalaşa biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Onlar tərəflər arasında əlaqələrin sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayırlar. Çinin daha çox təşkilata daxil olan ölkələrin iqtisadi və tikinti sferalarına sərmayə yatırdığı bildirilir. Doğrudan da, son illər Pekin Avropada bir sıra iri layihələr həyata keçirməyə başlayıb. Aİ-yə üzv olan ölkələrdə konkret işlər görməklə yanaşı, öz ssenarisinə uyğun "İpək Yolu" marşrutunu da canlandırmağa çalışır. Bu sırada Çindən Madridə qədər yük daşımaları üzrə dəmiryolunun işə salınması planı diqqəti daha çox çəkir. Bununla geniş bir ərazidə Çinin təsir imkanları artmış olur. Proqnozlara görə, Pekin həmin aspektdə fəaliyyətini daha da artıracaqdır. Bunun fonunda Aİ-Çin münasibətlərinin inkişaf dinamikası həqiqi mənada aktual görünür.

Riçard Kozlariç hörmət qazanmaq istəyirsə...

Riçard Kozlariç hörmət qazanmaq istəyirsə...
21 yanvar 2015

ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Riçard Kozlariç bu günlərdə yeni məqalə ilə çıxış edib. Onun ölkəmizə qarşı ədalətsiz mövqe tutduğu çoxdan bəlli idi. Ancaq bu dəfə cənab Kozlariç daha da qabağa gedərək, özünü tamamilə ifşa edən fikirlər bildirib. Keçmiş səfir Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı absurd ittihamlar irəli sürüb. O, xarici siyasətdə qəfil dəyişikliklərin getdiyini yazır və bunda rəsmi Bakını günahlandırır. Guya Azərbaycan artıq Qərblə əməkdaşlıqdan uzaqlaşır, burada insan haqları pozulur və s. Üstəlik, ölkə rəhbərliyi Ukrayna hadisələrinin Azərbaycanda da təkrarlanmasından ehtiyat edir. Bütün bu cəfəng fikirləri konkret faktlar tamamilə təkzib edir. Real olanı R.Kozlariçin Azərbaycan xalqı qarşısında özünü tamamilə hörmətdən salmasıdır.

"Charlie Hebdo"-ya hücum: görünən və görünməyən nəticələr

"Charlie Hebdo"-ya hücum: görünən və görünməyən nəticələr
19 yanvar 2015

2015-ci ilin yanvar ayının 7-də Parisin "Charlie Hebdo" həftəlik qəzetinin redaksiyasına avtomat və qumbaraatanla silahlanmış bir neçə nəfər soxularaq atəş açmışdır. 12 nəfər həlak olmuş, daha 11 nəfər isə odlu silah yarası almışdır. Şahidlərin sözlərinə görə, hücum edənlər islamçı şüarlar səsləndirib Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir edilməsinə görə qisas alacaqlarını bildirirdilər. Bu hadisə bütövlükdə xristian Qərbini ayağa qaldırdı. Fransada və Qərbin bəzi digər ölkələrində keçirilmiş yürüşlər və kütləvi etiraz aksiyaları bunun əyani sübutu oldu.

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

Yeni layihə

Xarici mətbuat

"Foreign Policy": Ermənistanda "inqilabdan sonrakı" şadyanalıq başa çatıb
16 oktyabr 2018 Foreign Policy

"Foreign Policy": Ermənistanda "inqilabdan sonrakı" şadyanalıq başa çatıb

ABŞ-da nəşr olunan "Foreign Policy" jurnalında Ermənistanda korrupsiya və siyasi qarşıdurmalar barədə məqalə dərc edilib.

Davamı...
"The Washington Times" Con Boltonun Bakıya qarşıdakı səfəri və ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı haqqında məqalə dərc edib
16 oktyabr 2018 Washington Times

"The Washington Times" Con Boltonun Bakıya qarşıdakı səfəri və ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı haqqında məqalə dərc edib

ABŞ-ın ən etibarlı müttəfiqlərindən biri kimi Azərbaycanın rolu lazımınca qiymətləndirilməyib.

Davamı...