THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASƏTİNİN BÜTÜN SİRLƏRİNİ AÇIRIQ

Yaxın Şərqdə geosiyasi vəziyyət: toqquşan maraqlar və təhdidlər

Yaxın Şərqdə geosiyasi vəziyyət: toqquşan maraqlar və təhdidlər
08 yanvar 2015

Bir neçə ildir ki, dünya geosiyasətində Yaxın Şərq faktoru ciddi yer tutur. "Ərəb baharı" adlanan proses meydana çoxlu sayda problemlər çıxardı. O zamandan başlayaraq, həmin regionun taleyi ilə bağlı müxtəlif proqnozlar verilir. Məsələ həm də ondan ibarətdir ki, "Ərəb baharı" hadisəsinin mahiyyəti tam aydın deyil. Bunun fonunda regionda terror, liderlik uğrunda rəqabət, dini məzhəbçilik kimi hallar yeni səviyyəyə qalxıb. Hazırda Yaxın Şərq alov içindədir. İŞİD o dərəcədə fəaliyyətini genişləndirib ki, onun qarşısını almaq çox çətindir. Eyni zamanda, regionun bir sıra dövlətləri arasında rəqabət daha kəskin mərhələyə qalxıb. Yaranmış bu vəziyyətin bölgəni haraya apara biləcəyini proqnozlaşdırmaq xeyli çətinləşib.

İranın xarici siyasəti yeni regional kontekstdə

İranın xarici siyasəti yeni regional kontekstdə
06 yanvar 2015

Qlobal miqyasda geosiyasi dinamikanın dəyişməsi İranın xarici siyasətinə öz təsirini göstərir. Tehran üçün bəzi əhəmiyyətli məsələlər getdikcə daha da aktuallaşır. Onların sırasında ölkənin nüvə proqramı ilə əlaqədar aparılan danışıqlar maraq doğurur. Bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişlərin olduğu qeyd edilir. Digər məqam kimi Yaxın Şərqdə İslam faktorunun yeni səviyyədə özünü göstərməyə başladığını vurğulamaq olar. Mütəxəssislərin fikirlərinə görə, rəsmi Tehran hər iki amildən yararlanaraq regional miqyasda öz geosiyasi nüfuzunu yüksəltməyə çalışır. Həmin kontekstdə İranın bir sıra dövlətlərlə münasibətlərinin məzmununa yeni çalarlar verməsi maraqlıdır.

Cənubi Qafqazın geosiyasi statusu dəyişirmi?

Cənubi Qafqazın geosiyasi statusu dəyişirmi?
05 yanvar 2015

Müxtəlif regionlarda mürəkkəb proseslərin getdiyi bir zamanda həmişə diqqət mərkəzində olan Cənubi Qafqaza böyük dövlətlərin münasibətinin məzmunu maraq doğurur. Ekspertlər hesab edirlər ki, son illərdə baş verən geosiyasi dəyişikliklər bu bölgəni geosiyasətin "əyaləti"nə çevirməkdədir. İndi ABŞ, Aİ və Rusiya üçün Ukrayna faktoru daha çox önəmlidir. Lakin bu zaman unudulur ki, Cənubi Qafqaz dünyanın digər regionlarından geosiyasi təcrid vəziyyətində deyil. Bu səbəbdən Yaxın Şərq və ya Ukrayna amilinin əhəmiyyətinin artması dolayısı ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə də təsir göstərir. Digər tərəfdən, bu regionda yerləşən dövlətlərin daxili imkanları və xarici siyasət kursları fərqlidir və həmin məqam böyük dövlətlər tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Ancaq, təəssüf ki, hələlik bu, hiss edilmir. Bu vəziyyət bütövlükdə regionu haraya aparır?

2014-cü il: 10 əsas hadisə müstəvisində

2014-cü il: 10 əsas hadisə müstəvisində
29 dekabr 2014

Bəşəriyyət bir ili də arxada qoyur. Tarix boyu çox müxtəlif hadisələrin şahidi olan insanlar son 365 günü necə yaşadılar? Biz müəyyən meyarlar əsasında seçdiyimiz 10 hadisə kontekstində bütövlükdə dünyada gedən proseslərin ümumi istiqamətini müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Burada, təbii ki, qəti fikir söyləmək risklidir. Ancaq nümunə kimi gətirdiyimiz proseslər bir sıra məqamları seçməyə və onların dünya miqyasında təsirini təhlil etməyə imkan verir. Aydın olur ki, başa çatmaqda olan il gərginlik, ziddiyyət, münaqişəli vəziyyətlər, hərbi toqquşmalar, terror kimi hallarla müşayiət olunub. Bu faktorlar ümumən bəşəriyyəti narahat edən mənzərənin formalaşmasına gətirib çıxarıb. Eyni zamanda, 2014-cü ildə elm və idman sahəsində də yaddaqalan hadisələr baş verib. Onları ayrıca vurğulamaqda məqsədimiz insanların əsas olaraq sülh, barış, elm, mədəniyyət və digər humanitar aspektlərə daha çox maraq göstərməli olduğunu önə çəkməkdir.

Azərbaycana qarşı qərəz: ikili yanaşmanın fəsadları

Azərbaycana qarşı qərəz: ikili yanaşmanın fəsadları
26 dekabr 2014

Vaşinqton növbəti dəfə Azərbaycanı insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti məsələlərində günahlandırmağa çalışdı. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Tom Malinovski iki ölkə arasındakı münasibətlərin "qırmızı xəttə" yaxınlaşdığını deyib. Belə fikirlərin səslənməsi təəssüf və təəccüb doğurur. Çünki Azərbaycan kifayət qədər açıq bir ölkədir, burada hər bir kəsin öz fikrini ifadə etmək hüququ təmin olunub. Bununla yanaşı, hər bir demokratik ölkədə olduğu kimi, qanunun aliliyi təmin edilməli, cəmiyyətin təhlükəsizliyinə qarşı olan istənilən təhdidin qarşısı alınmalıdır. Ancaq məsələnin bu tərəfini unudub, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı əsassız ittihamların irəli sürülməsi söhbətin ədalətdən və hüquqdan getmədiyini göstərir. Həmin aspektdən Amerika rəsmisinin söylədikləri həqiqətdən çox uzaqdır və ikitərəfli əlaqələrin inkişafına ciddi əngəllər törədə bilər.

Geosiyasət və Birinci Dünya müharibəsi: nəzəriyyədən praktikaya

Geosiyasət və Birinci Dünya müharibəsi: nəzəriyyədən praktikaya
25 dekabr 2014

Məlum olduğu kimi, bəşəriyyət XX əsrə misli görünməyən sosial-iqtisadi və hərbi-texniki inkişaf dalğalarında, əvvəlki yüzilliklərdə yığılıb toplanmış kəskin və aparıcı dövlətlər arasındakı həll olunmaz geosiyasi ziddiyyətlərlə daxil olmuşdur. Bütün bunlar aparıcı dövlətlər arasında ziddiyyətlərin həlli dinamikasını və xarakterini əsaslı şəkildə dəyişmiş inqilabi sarsıntılara və 1914-1918-ci illərin dünya müharibəsinə gətirib çıxarmaya bilməzdi. Dünyanın yenidən bölgüsü və liderlik uğrunda mübarizə əvvəllər heç vaxt birdən-birə bir neçə qitəni əhatə etməmiş, dünyanın əksər ölkələrinin maraqlarına bu dərəcədə toxunmamış, bu cür nəhəng silahlardan istifadə etməklə aparılmamış və bu dərəcədə faciəli nəticələrə gətirib çıxarmamışdır.

Qloballaşmanın mərhələləri və ilkin şərtləri

Qloballaşmanın mərhələləri və ilkin şərtləri
22 dekabr 2014

Keçən əsrin 90-cı illərinin sоnunа yахın bu mövzu sоsiаl еlmdə və ictimаi diskussiyаlаrdа özünə lаyiqli yеr tutmuşdur. Lаkin qlоbаllаşmа prоsеslərinə оlаn bахışlаr bir-birindən fərqlənir, оnа vеrilən qiymətlər isə bəzən həttа bir-birini inkar еdir. Hаzırdа оnun müsbət və yа mənfi hаdisə оlmаsınа, mаhiyyətinə dаir birmənalı fikir yохdur. Həmrəylik yаlnız bir şеydə müşаhidə оlunur – qlоbаllаşmа qаrşısıаlınmаzdır. Müаsir dövrün ən mürəkkəb və ziddiyyətli hаdisəsi оlаn qlоbаllаşmа ictimаi vаrlığın müхtəlif tərəflərinə tохunаrаq bəşəriyyətin, еləcə də аyrı-аyrı fərdlərin tаlеyini müəyyənləşdirən аmilə çеvrilmişdir. Bəs bu proses nə vaxt başlamış və öz inkişafında hansı mərhələlərdən keçmişdir?

Джордж Фридман: «Интересы РФ и США в отношении Украины несовместимы друг с другом»

Джордж Фридман: «Интересы РФ и США в отношении Украины несовместимы друг с другом»
19 dekabr 2014

Глава Stratfor Джордж Фридман о первопричинах украинского кризиса

Rusiya-Çin-Hindistan: yeni geosiyasi konfiqurasiya?

Rusiya-Çin-Hindistan: yeni geosiyasi konfiqurasiya?
19 dekabr 2014

Prezident Vladimir Putinin Hindistana son səfərinə mütəxəssislər müxtəlif aspektlərdən münasibət bildirirlər. Məsələni aktuallaşdıran səbəblər məlumdur. Son zamanlar Asiya gərgin hadisələrin məkanına çevrilib. Burada baş verənlərin qlobal geosiyasətə təsir dərəcəsi artmaqdadır. Eyni zamanda, Qərbin həmin regionda möhkəmlənmək istiqamətində addımlar atdığı da məlumdur. Ziddiyyətli məqamların fonunda Asiya ölkələrinin təhlükəsizliyinin təmini məsələsi daha da aktuallaşır. Bu baxımdan V.Putinin Hindistana səfəri xeyli əhəmiyyətli görünür. Tərəflər hansı razılıqları əldə ediblər? Onlar regionda yeni geosiyasi əməkdaşlıq formatı yarada bilərlərmi? Bu kimi suallara cavab tapmağa ehtiyac duyulur.

Aİ-dən Türkiyəyə diplomatik həmlə: Brüssel strategiyanı dəyişir?

Aİ-dən Türkiyəyə diplomatik həmlə: Brüssel strategiyanı dəyişir?
18 dekabr 2014

Rusiyanın dövlət başçısının Ankaraya səfərindən sonra Avropa İttifaqının fəallaşdığı müşahidə edilir. Bu dəfə Türkiyə paytaxtına təşkilatın yüksək vəzifəli məmurları təşrif buyurublar. Bundan başqa, İngiltərənin baş naziri D.Kameron da Türkiyəyə gəlib. Belə bir aktivliyin səbəbsiz olmadığını vurğulayan ekspertlər məsələni qlobal miqyasda baş verən proseslər aspektində qiymətləndirirlər. Faktiki olaraq Türkiyənin geosiyasi əhəmiyyətinin artdığı barədə tezislər irəli sürülür ki, bu da bir tərəfdən, ölkəni geosiyasi rəqabət meydanına çevirir, digər tərəfdən də daha həssas bir mövqeyə gətirir. Rəsmi Ankaranın bu halda necə addım atacağı maraq doğurur. Yaxın perspektivdə böyük bir geosiyasi məkana təsir göstərə biləcək proseslərin başlaması istisna olunmur.

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

Yeni layihə

Xarici mətbuat

"Foreign Policy": Ermənistanda "inqilabdan sonrakı" şadyanalıq başa çatıb
16 oktyabr 2018 Foreign Policy

"Foreign Policy": Ermənistanda "inqilabdan sonrakı" şadyanalıq başa çatıb

ABŞ-da nəşr olunan "Foreign Policy" jurnalında Ermənistanda korrupsiya və siyasi qarşıdurmalar barədə məqalə dərc edilib.

Davamı...
"The Washington Times" Con Boltonun Bakıya qarşıdakı səfəri və ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı haqqında məqalə dərc edib
16 oktyabr 2018 Washington Times

"The Washington Times" Con Boltonun Bakıya qarşıdakı səfəri və ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı haqqında məqalə dərc edib

ABŞ-ın ən etibarlı müttəfiqlərindən biri kimi Azərbaycanın rolu lazımınca qiymətləndirilməyib.

Davamı...