THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASƏTİNİN BÜTÜN SİRLƏRİNİ AÇIRIQ

Davos Forumu: Prezidentin tarixi çıxışı

Davos Forumu: Prezidentin tarixi çıxışı
28 yanvar 2015

İsveçrənin Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu keçirilib. 45-ci ənənəvi illik Forumun əsas mövzu isə ''Yeni qlobal kontekst'' olub. Tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndə heyətləri iştirak edib. Azərbaycanı Prezident İlham Əliyev təmsil edib. Dövlət başçısı Forumun sessiyalarında nitq söyləyib. Onlardan biri ''Regionların transformasiyası: Avrasiya'' adlanırdı. Burada irəli sürdüyü ideyalarla dinləyicilərin dərin rəğbətini qazanan ölkə rəhbəri kifayət qədər peşəkar siyasətçi olduğunu bir daha təsdiq edib. Toxunduğu bütün məsələlərlə bağlı məntiqli, dolğun və əhatəli fikirlər söyləyən İlham Əliyevi tədbirdə iştirak edənlər diqqətlə dinləyib, öz münasibətlərini bildiriblər. Onların hər biri ölkə rəhbərinin söylədiyi strateji xarakterli tezislərin vacibliyini bir daha vurğulayıblar.

Cənubi Qafqaz: kənar təsirlərin yeni dalğası

Cənubi Qafqaz: kənar təsirlərin yeni dalğası
28 yanvar 2015

Qlobal miqyasda müşahidə edilən geosiyasi proseslər Cənubi Qafqaz regionuna da təsirsiz ötüşmür. Burada həmin məkana coğrafi olaraq yaxın olan bölgələrdə cərəyan edən müxtəlif xarakterli hadisələri də nəzərə almaq lazım gəlir. Təcrübə göstərir ki, baş verənlərə Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər biri özünəməxsus reaksiya verir. Ermənistan ənənəvi olaraq təhlükə və risk mənbəyi olaraq qalır. Onun Yaxın Şərq və Əfqanıstan istiqamətindən nüfuz edə biləcək radikal qruplar üçün açıq məkana çevrilməsi ehtimalı mövcuddur. Gürcüstan isə daha çox öz təhlükəsizliyini düşünür. Bu məqsədlə Tbilisinin Moskva ilə münasibətlərə düzəliş etməsinə çalışdığı da hiss olunur. Azərbaycan isə inamla əvvəlki xarici siyasət kursunu inkişaf etdirir.

Qloballaşma prosesləri: baxış bucaqları

Qloballaşma prosesləri: baxış bucaqları
27 yanvar 2015

Müаsir dövrün ən mürəkkəb və ziddiyyətli hаdisəsi оlаn qlоbаllаşmа ictimаi vаrlığın müхtəlif tərəflərinə tохunаrаq bəşəriyyətin, еləcə də аyrı-аyrı fərdlərin tаlеyini müəyyənləşdirən аmilə çеvrilmişdir. Bu hаdisənin təbiətinə münаsibət müхtəlif оlsа dа, tədqiqatçılar ümumilikdə оnu məkаn-zаmаn mаnеələrini аrаdаn qаldırаn kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının inkişаfı, trаnsmilli münаsibətlərin və yеni bеynəlхаlq təsisаtlаrın fоrmаlаşmаsı kimi səciyyələndirir.

Yeni dünya nizamı: geosiyasi təhlükələr və çıxış yolları

Yeni dünya nizamı: geosiyasi təhlükələr və çıxış yolları
26 yanvar 2015

Müxtəlif regionlarda baş verən münaqişələrin həllini tapmaması və böyük dövlətlərin öz maraqları uğrunda mübarizəsinin daha da kəskinləşməsi meydana çoxlu sayda suallar çıxarıb. Mütəxəssislər dünyanın mövcud nizamının pozulmaqda olduğunu vurğulayırlar. Bu barədə artıq bir müddətdir ki, müxtəlif səviyyələrdə söhbət gedir. Məsələyə fərqli bucaq altında baxılır. Əsasən böyük dövlətlərin öz maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində göstərdikləri fəallıq qabardılır. Bununla yanaşı, müasir tarixi mərhələnin özünün bir gedişatı da var. Dünya bütövlükdə çox həssas məqama gəlib çatıb. Dini radikalizm xeyli dərəcədə təhlükəli faktora çevrilib. Başqa amillər də mövcuddur. Bunların işığında dünyanın geosiyasi nizamının necə dəyişə biləcəyi üzərində düşünməyə dəyər.

Ankara səfəri: strateji əməkdaşlığın yüksək nümunəsi

Ankara səfəri: strateji əməkdaşlığın yüksək nümunəsi
23 yanvar 2015

Azərbaycanın dövlət başçısının Türkiyəyə son səfəri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. İlham Əliyevlə R.T.Ərdoğanın apardıqları danışıqların, Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının növbəti iclasının, imzalanan sənədlərin, bütövlükdə əldə olunan razılaşmaların təhlili çox maraqlı nəticələr çıxarmağa imkan verir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın digər nümunə yoxdur. Ancaq bunun təməlində hansısa amillər deyil, konkret taktika və strategiyaya malik siyasət durur. Xüsusilə Azərbaycan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət qeyd edilməlidir. İndi ölkə regional və qlobal əhəmiyyətli layihələrin aktiv iştirakçısıdır. O, bu yoluna dönmədən davam edir.

Çinin Avropa planları: Pekin-Brüssel münasibətləri yeni məzmun alır?

Çinin Avropa planları: Pekin-Brüssel münasibətləri yeni məzmun alır?
22 yanvar 2015

Bir sıra ekspertlər Çinlə Avropa İttifaqı arasında alyansın formalaşa biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Onlar tərəflər arasında əlaqələrin sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayırlar. Çinin daha çox təşkilata daxil olan ölkələrin iqtisadi və tikinti sferalarına sərmayə yatırdığı bildirilir. Doğrudan da, son illər Pekin Avropada bir sıra iri layihələr həyata keçirməyə başlayıb. Aİ-yə üzv olan ölkələrdə konkret işlər görməklə yanaşı, öz ssenarisinə uyğun "İpək Yolu" marşrutunu da canlandırmağa çalışır. Bu sırada Çindən Madridə qədər yük daşımaları üzrə dəmiryolunun işə salınması planı diqqəti daha çox çəkir. Bununla geniş bir ərazidə Çinin təsir imkanları artmış olur. Proqnozlara görə, Pekin həmin aspektdə fəaliyyətini daha da artıracaqdır. Bunun fonunda Aİ-Çin münasibətlərinin inkişaf dinamikası həqiqi mənada aktual görünür.

Riçard Kozlariç hörmət qazanmaq istəyirsə...

Riçard Kozlariç hörmət qazanmaq istəyirsə...
21 yanvar 2015

ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Riçard Kozlariç bu günlərdə yeni məqalə ilə çıxış edib. Onun ölkəmizə qarşı ədalətsiz mövqe tutduğu çoxdan bəlli idi. Ancaq bu dəfə cənab Kozlariç daha da qabağa gedərək, özünü tamamilə ifşa edən fikirlər bildirib. Keçmiş səfir Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı absurd ittihamlar irəli sürüb. O, xarici siyasətdə qəfil dəyişikliklərin getdiyini yazır və bunda rəsmi Bakını günahlandırır. Guya Azərbaycan artıq Qərblə əməkdaşlıqdan uzaqlaşır, burada insan haqları pozulur və s. Üstəlik, ölkə rəhbərliyi Ukrayna hadisələrinin Azərbaycanda da təkrarlanmasından ehtiyat edir. Bütün bu cəfəng fikirləri konkret faktlar tamamilə təkzib edir. Real olanı R.Kozlariçin Azərbaycan xalqı qarşısında özünü tamamilə hörmətdən salmasıdır.

"Charlie Hebdo"-ya hücum: görünən və görünməyən nəticələr

"Charlie Hebdo"-ya hücum: görünən və görünməyən nəticələr
19 yanvar 2015

2015-ci ilin yanvar ayının 7-də Parisin "Charlie Hebdo" həftəlik qəzetinin redaksiyasına avtomat və qumbaraatanla silahlanmış bir neçə nəfər soxularaq atəş açmışdır. 12 nəfər həlak olmuş, daha 11 nəfər isə odlu silah yarası almışdır. Şahidlərin sözlərinə görə, hücum edənlər islamçı şüarlar səsləndirib Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir edilməsinə görə qisas alacaqlarını bildirirdilər. Bu hadisə bütövlükdə xristian Qərbini ayağa qaldırdı. Fransada və Qərbin bəzi digər ölkələrində keçirilmiş yürüşlər və kütləvi etiraz aksiyaları bunun əyani sübutu oldu.

Ermənipərəstlər: növbəti fitnəkarlıq

Ermənipərəstlər: növbəti fitnəkarlıq
19 yanvar 2015

Ermənistan həmişə Azərbaycan haqqında yalan informasiyalar yayır. İrəvanın bu cəhdləri bir nəticə verməsə də, proses davam edir. Son vaxtlar ermənipərəst KİV-də dini, etnik və geosiyasi faktorlardan süni arqument kimi istifadə etməklə anti-Azərbaycan ruhunda fikirlər irəli sürülür. Bunların arxasında Cənubi Qafqazda Azərbaycanın təhlükə mənbəyi olduğu iddiası gizlənir. Bakını İsraillə yaxın göstərib İran və Türkiyəyə qarşı qoymaq niyyətlərinin olduğu hiss olunur. Eyni zamanda, dini və etnik mənsubluq amilindən əsassız olaraq istifadə etməklə Azərbaycan üçün müəyyən çətinliklər yaratmağa cəhd edilir. Bütün bunların arxasında düşmən qüvvələrin çirkin məqsədlərinin dayandığı məlumdur. Onların Azərbaycanı müstəqil siyasətindən döndərə bilməyəcəklərinə qətiyyən şübhə yoxdur.

Novruz Məmmədov: "Azərbaycan Prezidentinin Türkiyəyə səfəri çox möhtəşəm, tarixi səfər idi"

Novruz Məmmədov: "Azərbaycan Prezidentinin Türkiyəyə səfəri çox möhtəşəm, tarixi səfər idi"
18 yanvar 2015

''Türkiyə ''G20'' sammitinə başqa bir dövləti dəvət edə bilərdi, lakin məhz Azərbaycanı dəvət etdi''

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

Yeni layihə

Xarici mətbuat

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 sentyabr 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that...

Davamı...
Russian military 'drills' point to imminent final clash in Syria
30 avqust 2018 The Washington Times

Russian military 'drills' point to imminent final clash in Syria

Russia's navy announced it will open ''large-scale drills'' in the Mediterranean on...

Davamı...