İslamın şeytanlar ilə mübarizə apardığı və bir çoxunun islamı dərhal islamizmlə əlqələndirməyə meyl etdiyi geosiyasi cəhətdən həssas olan bir dövrdə Respublikanın keçmiş deputatlarının müsəlman, lakin dünyəvi ölkə olan Azərbaycan kimi ölkəni öz maraqları və lobbiçiliyi naminə islamist ölkə adı altında qələmə verərək onun sabitliyini cəhdləri həqiqi mənada rəzalətdir. Çünki Bakı əsla və əsla heç də bu deyil. Hakimiyyətlə dinin tamamən ayrı olduğu dünyəvi və eyni zamanda bütün dini azlıqlaırın nümayəndələrinin nəinki qəbul edildiyi, hətta müdafiə edildiyi yeganə Şərq ölkəsini ləkələmək demək ki asandır.