Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası arasındakı münasibətlərdə dəyişməz olaraq qalan cəhət BMT-yə üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması siyasətinin həyata keçirilməsinə, münaqişələrin güc və hədə tətbiq etmədən sülh və siyasi danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə sadiqlikdir. Təəssüf ki, beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartların mövcudluğu beynəlxalq hüquq pozuntularına yol açaraq hər iki dövlətin tarixi ərazilərinin müəyyən bir hissəsinin qanunsuz şəkildə zəbtinə gətirib çıxarmışdır.