Müstəqil dövlət kimi Rusiya və Azərbaycanın münasibətləri tarixi ölçüsü nöqteyi-nəzərdən 25 illik dövrü əhatə edir. Əlbəttə ki, bu dövr o qədər də böyük deyil, lakin bu müddətdə maraqlı və ibrətli təcrübə toplanılıb.