Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası həmişə bir-birinə dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstək telləri ilə bağlanmışdır. Ölkələrimiz arasında bir çox ortaq məqamlar var. 1991-ci ildə müstəqilliyimizi elan etməkdən başlayaraq. Bundan başqa, bəzi digər dövlətlərlə yanaşı, Azərbaycan və Moldova eyni gündə, yəni 2 mart 1992-ci il tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv seçiliblər. O vaxtdan bəri bu iki ölkə ancaq bu universal təşkilat çərçivəsində yox, ümumilikdə beynəlxalq aləmdə effektli əməkdaşlıq edirlər.