Küveyt-Azərbaycan əlaqələrinin tarixi köklərinə nəzər salsaq, bu əlaqələrin nə qədər güclü olduğunun şahidi olarıq. 1991-ci ildə müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra Azərbaycan çox çətin mərhələ və sınaqlardan keçmişdir. Belə ki, bu dövrdə torpaqlarının 20%-i Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş və 1 milyondan artıq soydaşı doğma yurd-yuvalarından (Dağlıq Qarabağdan) didərgin salınmışdır.