Azərbaycan 2013-cü ildən bəri İtaliyanın neft üzrə birinci təchizatçısıdır; ixracımızın çoxtərəfli inkişafı hesabına hal-hazırda İtaliya Azərbaycanın ilk beş təchizatçısı arasında yer alır və beləliklə, ölkənin həyata keçirdiyi diversifikasiya və islahatlar mərhələsində yeganə iri ticarət və iqtisadi tərəfdaşına çevrilir.