Böyük Orta Şərqin gələcəyini müəyyənləşdirən, keçmiş sovet məkanında, xüsusilə Qafqazda geosiyasi dəyişikliklərə bilavasitə səbəb olan əsas geosiyasi oyunçular arasında Türkiyə seçilir. 1952-ci ildə Türkiyənin NATO-ya qəbulu və Türkiyə ərazisində Alyansın hərbi bazalarının yaradılması Üçüncü dünya müharibəsi baş verdiyi təqdirdə SSRİ-nin Fars körfəzinə və Yaxın Şərqə doğru irəliləməsini səngidərək "soyuq müharibə" dövründə mühüm geostrateji rol oynadı.